fbpx

Škola crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta u školskoj 2022/2023 godini počinje sa radom 3. septembra (subota) u 9.00 časova u Kulturnom centru UDAS, ulica Sime Miljuša br.2. (naselje Starčevica) Banja Luka.

Izvor: Saopštenje

Škola je namjenjena za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta uzrasta od 6 do 18 godina. Polaznici Škole će biti podijeljeni u tri grupe. Polaznici će, svake subote u KC UDAS, učiti tehnike crtanja i slikanja što podrazumijeva rad na izradi crteža, slikanje i crtanje na zadatu temu, portrete, kolaže, izradu skulptura od gline, maketa na zadatu temu i sl. Za polaznike Škole, KC UDAS je obezbijedio potreban slikarski materijal za crtanje (blokove, štafelaje, natron papir, ugalj, akril, palete, glinu, platna i dr). Polaznici će kroz definisan plan rada Škole biti u prilici da se upoznaju sa raznim tehnikama crtanja i slikanja, te da kroz rad naše Škole upoznaju važnost poštovanja različitosti. Voditelj programa Škole biće Tatjana Ratković-Bosnić, magistar grafike.

Podrži eTrafiku

Škola crtanja i slikanja u školskoj 2022/2023 godini realizovaće se kroz dva polugodišta:
– I polugodište u trajanju od septembra do decembra 2022. godine i
– II polugodište u trajanju od februara do juna 2023. godine

Glavna misija Škole crtanja i slikanja od 2007. godine od kada se realizuje, je promocija različitosti djece sa i bez invaliditeta zasnovane na konceptu poštovanja ljudskih prava. Takođe, jedan od ciljeva Škole jeste da Škola bude mjesto gdje će mladi polaznici, djeca sa i bez invaliditeta, iskazati svoje umjetničke i kreativne potencijale uz stručno vođstvo profesora likovne kulture.

Nadalje, Škola predstavlja i mogućnost promocije inkluzivnog pristupa u radu sa djecom sa invaliditetom kao jednog od važnog segmenta u postizanju ravnopravnog odnosa prema djeci sa invaliditetom. Polaznici Škole kroz različite crtačke i slikarske tehnike, stvarajući vlastita umjetnička djela stiču nova znanja kako u oblasti crtanja i slikanja tako i u razumijevanju i prihvatanju koncepta različitosti, jednakih mogućnosti za djecu sa invaliditetom.

Po završetku svakog polugodišta u KC UDAS biće organizovana kolektivna izložba radova polaznika Škole. Za novu školsku godinu prijavilo se ukupno 45 polaznika, čime su popunjena sva slobodna mjesta po grupama.

Napiši komentar