fbpx

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ iz Dervente je jedina ustanova na području Republike Srpske koja školuje slijepe i slabovide učenike. Obuhvaća osnovno i srednje obrazovanje, ne samo učenika koji imaju problema sa vidom, nego i onih sa smetnjama u razvoju.

Piše: Snježana Aničić

Centar je osnovan davne 1948. godine. Ratnim dešavanjima 90-ih godina, rad je prekinut, ali je nastavljen 1996. I pored brojnih teškoća, uspjeli su da nastave sa svojim aktivnostima.

Podrži eTrafiku

„Možemo reći da smo izuzetno ponosni na našu dugu tradiciju i postojanje, a u sklopu toga i na sam koncept djelovanja koji smo zadržali sve ove godine. U svom radu oduvijek smo bili usmjereni pored vaspitno-obrazovnog procesa i na pružanje podrške našim učenicima prilikom daljeg školovanja, zapošljavanja i uključivanja u društvenu sredinu“, ističe direktor Centra Vladan Popović.

Od početka do danas mnogo toga se promijenilo u načinu rada. Oduvijek su težili da se prilagođavaju i razvijaju u skladu sa savremenim trendovima.

„Kao ustanova, usmjereni smo na jačanje naših resursa i poboljšanje kvaliteta usluga iz godine u godinu. Kada je u pitanju vaspitno-obrazovni proces, danas je prisutno jačanje inkluzivnog obrazovanja u društvu, te zadovoljavanje razvojnih potreba djece i omladine u lokalnim zajednicama u okviru porodičnog okruženja. Samim tim, način rada sa licima oštećenog vida je drugačiji nego u ranijim godinama i podrazumijeva veću zastupljenost pružanja stručne podrške djetetu i porodici u mjestu stanovanja“, govori on.

Nedostaci Centra su, kako kažu, nedostupnost usluga svim korisnicima koji imaju potrebu za tim uslugama, jer se dio njih nalazi van ustanove.

Jedni nastavljaju školovanje, drugi traže posao

„Budućnost“ godišnje ima oko 50 učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, 20 korisnika dnevnog zbrinjavanja lica sa smetnjama u razvoju iz lokalne zajednice, te oko 17 korisnika u okviru ranog tretmana djece oštećenog vida do šeste godine starosti.

U ovoj školskoj godini, školuju se 44 učenika, od čega 28 učenika u osnovnoj školi, a 16 učenika u srednjoj školi.

„U okviru dnevnog zbrinjavanja imamo 19 korisnika, dok je u program ranog tretmana uključeno 17 djece. Ukupan broj korisnika je 80“, rekao je Popović.

Osim učenika iz Dervente, u ovoj ustanovi se školuju i mladi iz drugih područja Srpske. Srednjoškolcima su na raspolaganju dva zanimanja. Trogodišnje zanimanje krojač-konfekcionar pohađaju učenici sa višestrukim smetnjama, odnosno učenici koji pored oštećenja vida imaju i neko drugo oštećenje i osposobljavaju se za pomoćne poslove u tekstilnoj industriji. Četvorogodišnje zanimanje fizioterapeutski tehničar pohađaju učenici oštećenog vida, gdje se način i metode rada prilagođavaju stepenu oštećenja vida.

Popović ističe da dio učenika nastavlja školovanje u skladu sa svojim interesovanjima, dok ostali odlučuju da potraže zaposlenje u struci za koju su se školovali.

„Na našim prostorima, posljednjih godina generalno je teže doći do zaposlenja u oblasti za koju se školujemo, pa je situacija slična i sa licima oštećenog vida. Učenici nakon završenog procesa obrazovanja se vraćaju u svoje lokalne zajednice, a ustanova nastoji da pruži podršku u pogledu traženja zaposlenja. Imamo do sada pozitivnih primjera, gdje su lokalne zajednice bile otvorene za saradnju i omogućile zapošljavanje naših učenika, ali smatramo da na tom polju treba još dosta da se radi, da bi se stvorili što povoljniji uslovi prilikom zapošljavanja lica sa smetnjama u razvoju“, objašnjava on za eTrafiku.

Pomoć djeci, ali i roditeljima

U Centru naglašavaju da je saradnja sa roditeljima od velikog značaja. Borba i svakodnevni susret sa predrasudama, otežavaju život osobama sa poteškoćama, ali nastoje da im stanu u kraj.

„Naši principi rada nalažu da nam je roditelj saradnik i uključen je u sve segmente praćenja rada sa djetetom. Ustanova nastoji da pruži maksimalnu podršku kako djetetu, tako i roditeljima u pogledu integracije u društvenu sredinu i razbijanju predrasuda i stereotipa o ovoj populaciji“, priča direktor ove ustanove.

Učenicima su na raspolaganju stručnjaci iz raznih oblasti. Trenutno je zaposleno 58 radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, socijalne zaštite, zaštitnim radionicama, te radnici prema ugovoru o dopunskom/dodatnom radu u okviru vaspitno-obrazovnog procesa.

Internat za 56 korisnika

Internat koji se nalazi u sklopu ove ustanove, može da primi 56 korisnika. Za razliku od prethodnih godina, trenutno se nalazi manji broj korisnika, njih 21. Ističu da je glavni razlog za to što se radi na jačanju inkluzije i pružanja podrške učenicima u porodičnom okruženju.

Za učenike koji su smješteni u ustanovu, važan segment djelovanja predstavlja vaspitni proces kroz koji se razvijaju određene sposobnosti i formiraju navike neophodne za svakodnevni život.

„Vannastavne aktivnosti obuhvaćaju kulturno-zabavne i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti, pri tome vodeći se individualnim potrebama i mogućnostima svakog učenika. Kroz rad sekcija podstiče se razvoj kreativnosti i umijeća učenika, a u školi djeluju recitatorska, dramska, likovna, sportska, informatička i dramska sekcija, te časovi hora. U skladu sa potrebama, učenicima se pružaju logopedski tretmani kao i vježbe za razvoj psihomotorike i kompenzatornih sposobnosti. Rehabilitacione aktivnosti između ostalog obuhvaćaju rad peripatologa koji obučava učenike oštećenog vida u samostalnom kretanju i snalaženju u mikro i makro prostoru“, govori Popović.

Zadovoljni su saradnjom sa nadležnim institucijama, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou.

Podršku u radu imaju od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Republičkog pedagoškog zavoda, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

„Spomenuli bismo i kvalitetnu saradnju sa Centrima za socijalni rad sa područja RS, koji su naša glavna karika kada je u pitanju dobijanje informacija o porodicama koje imaju potrebu za uslugama koje mi pružamo, kao i u pogledu smještaja korisnika. Izuzetno dobru saradnju imamo sa Savezom slijepih RS kao i sa Udruženjem roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom „Sunce“ iz Dervente, ali i sa ostalim udruženjima različitih profila iz naše lokalne zajednice“, naglašava Popović.

On je za kraj rekao da je izazov raditi sa osobama koje imaju problema sa vidom, ali da ipak zajedno uspijevaju da postignu uspjeh u savladavanju svakodnevnih prepreka.

Napiši komentar