fbpx

Prvog novembra 1512. godine javnosti je predstavljen veličanstveni plafon Sikstinske kapele u Rimu. Oslikan od strane mladog vajara u usponu, Mikelanđela, postao je jedan od najelegantnijih remek-djela italijanske renesanse, sa više od pet miliona turista koji mu se dive svake godine.

 1. Sikstinska kapela je ime dobila po papi Sikstusu (Sikstu) XIV, koji je naručio njenu gradnju. Prvu misu u kapeli papa Sikstus je održao 15. avgusta 1483.
 2. Kapelu svakog dana posjeti oko 10.000 do 15.000 ljudi, odnosno oko pet miliona godišnje.

3. Ulaz u Muzej Vatikana i Sikstinsku kapelu košta 16 evra, što Vatikanu donosi ukupan godišnji prihod od oko 80 miliona evra.

4. Sikstinska kapela ima iste dimenzije kao Solomonov Hram na Gori Moriji, onako kako je opisan u Bibliji.

Podrži eTrafiku

5. Za tako važnu građevinu, spoljašnjost kapele je vrlo jednostavna. To je pravougaona građevina bez spoljnih ukrasa i bez ceremonijalnih ulaznih vrata: u nju se ulazi samo iznutra, iz drugih dijelova papske palate.

6. Sikstinska kapela je služila (i još uvijek služi) kao papina privatna kapela.

7. Sikstinska kapela je najpoznatija po Mikelanđelovim freskama, ali još dosta prije Mikelanđela Siksto je od umjetnika kao što je Botičeli naručio da oslikaju freske na dva uzdužna zida kapele: jedna priča priču o Mojsiju, a druga o Hristu. Čak i bez Mikelanđelovog djela, ove ranije freske spadaju u najznačajnije cikluse evropske fresko-umjetnosti.

8. Papa koji je naručio Mikelanđelovu fresku bio je Julijus II, nećak Sikstusa IV. “Nećaci” papa su u to doba često zapravo bili njihovi sinovi.

9. Justus je želio da na freskama u Sisktinskoj kapeli bude prikazano 12 apostola, ali Mikelanđelo je to odbacio.

10. Prije nego što je Mikelanđelo počeo s radom, na plafonu kapele bilo je prikazano noćno nebo.

11. Mikelanđelo je rad na plafonu počeo u julu 1508, a dovršene freske su otkrivene u oktobru 1512. Prizore iz Knjige postanja, od Stvaranja do Noja, slikao je obrnutim redom, ostavivši prikaz Boga za kraj.

12. Mikelanđelov prikaz Boga, kao krupne ljudske prilike sa dugom bijelom kosom i bradom, prvi je takav prikaz. Na većin ranijih slika Bog se prikazuje samo kao ruka koja se spušta s neba.

13. Suprotno legendi, Mikelanđelo nije slikao ležeći na leđima, već na uređaju koji je sam osmislio i koji mu je omogućavao da stoji uspravno.

14. Freske u kapeli prekrivaju 1.110 kvadratnih metara, što je oko šestine fudbalskog terena.

15. Godine 1536. konsil u Trentu je zatražio da se istaknutiji aktovi sa freske “upristoje”. Umjetnik Danijel del Voltera angažovan je da “nepristojnim” aktovima docrta donji veš ili draperije tkanine. To mu je donijelo podsmijeh kolega i nadimak “Il Bragetone” – “Velike gaće”.

16. Izbor novog pape je u kapeli prvi put održan 1482, a od 1870. održava se isključivo u njoj.

17. Novoizabrani papa ne mora da bude kardinal. Može da da bude izabran svaki kršten, neoženjen, katolik muškog pola. Posljednji izabrani papa koji nije bio kardinal bio je Urban VI, 1378. Ako papa nije kardinal, odmah nakon izbora ga proglašavaju biskupom.

18. Prije početka izbora, okupljenima se obraća jedan govornik koji nije papa, često neko od kapucinerskih monaha. Napitak kapućino dobio je ime po odori ovog monaškog reda: smeđa riza sa bijelom kragnom.

19. Kada svi kardinali uđu, ostali se izbacuju, s riječima “extra omnes” – svi napolje. Nakon toga, vrata kapele se zaključavaju. Odatle i ime skupa, konlakava: (zatvoreni) “cum clave”, tj “pod ključem”.

20. Na frizu u crkvi Sveti Pavle izvan zidina, u Rimu, izgrađenoj na mjestu na kom je Sveti Pavle pogubljen 67. godine naslikane su sve pape od Svetog Petra do danas. Rimljani vjeruju da će kraj svijeta nastupiti kada na ovom frizu ne bude mjesta za nove slike.

Napiši komentar