fbpx

Udruženje građana „Psiholuminis“ poziva mlade od 13 do 18 godina sa područja Prijedora da se prijave na radionice u sklopu projekta „Jačanje mladih u borbi protiv radikalizma na teritoriji Grada Prijedora“. Program obuhvata radionice u prostorijama “Psiholuminisa” te kamp koji će biti organizovan u avgustu.

Izvor: Saopštenje

Rok za prijavu ističe 26. juna u ponoć. Selekcija kandidata biće završena do 30. juna, izborom onih koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju i obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavješteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.

Podrži eTrafiku

Troškove putovanja, smještaja i ishrane snose organizatori. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi na linku.

Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija @undpbih. Projekat sufinansira Grad Prijedor.

Cjelokupan program će biti usmjeren na smanjenje uticaja sekundarne traumatizacije na mentalno funkcionisanje mladih, smanjenje uticaja negativnog kolektivnog narativa na razvoj kritičkog mišljenja i socio-emocionalnog ponašanja mladih, prevenciju ranih oblika nacionalnog šovinizma mladih kao jednog od glavnih prediktora razvoja nasilnog ekstremizma i radikalnog ponašanja mladih te razvoj kritičkog mišljenja i adekvatnog socio-emocionalnog reagovanja kao prevencija rizičnog ponašanja mladih.

Napiši komentar