fbpx

Ukoliko želite lijepo oblikovano tijelo, a da uz to razvijate i koordinaciju, inteligenciju i pozitivne crte ličnosti, gimnastika je pravi sport za vas. Iako zahtjeva potpunu predanost, savršeno skladne pokrete i ritmičnost, pružiće vam mnogo više od pukog popunjavanja vremena.

Pravilan rast i razvoj djece zavisi od niza faktora među kojima je i bavljenje fizičkom aktivnošću koje mora biti pravilno dozirano i stručno vođeno. Iz tih razloga nudimo gimnastiku. Mnoštvom različitih vježbi i elemenata, ona djeluje na sve tjelesne segmente i na taj način utiče na pravilan razvoj cijelog tijela. Korišćenjem velikog broja sprava i rekvizita djeca se igraju ne shvatajući koliko pozitivno utiču ne samo na svoje zdravlje i razvoj već stiču radne navike i u radu sa drugom djecom razvijaju kolektivni duh. Rješavanjem motoričkih zadataka različite složenosti za koje je potrebna koordinacija, pozitivno utiču na svoje kognitivne sposobnosti (inteligencija) i pozitivne crte ličnosti (hrabrost, samopouzdanje i dr.). Dijete će dobiti i odličnu motoričku osnovu za bavljenje bilo kojim drugim sportom. Kada nauče “zvijezdu” ili da hodaju na rukama i to pokažu svojim drugarima njihovoj radosti neće biti kraja.

Sportska gimnastika je najraširenija i najpoznatija disciplina gimnastike. Dijelimo je na mušku i žensku, i to tako da se muškarci takmiče na parteru, razboju, vratilu, preskoku, konju sa hvataljkama i karikama, a žene se takmiče na parteru, preskoku, gredi i dvovisinskom razboju.

Podrži eTrafiku

Razvoj gimnastike

Samo ime nalazi svoj oslonac u drevnoj Grčkoj, gdje, po njihovim tadašnjim shvatanjima, treba vježbati neodjeven , koristeći vježbe kojima je prvenstveno zadatak da skladno oblikuju tijelo i tako da se omoguće najprikladniji i najekonomičniji pokreti u kretanju, radu, zabavi i odbrani.

Stvarajući sistem stari Grci od reči ”gymnos” – nag, oformljuju i reči ”gymnazium” – mjesto gdje se vježba, ”gymnazei” – vježbati i ”gymnastike” – gimnastika. Napuštajući stari i srednji vijek, pojavom renesanse, tj. buđenjem nauke, kritičnog pogleda na svijet i života u njemu, došlo se do spoznaje da samo zdravo tijelo može uspešnije i duže da nosi duh, odnosno da se prirodnim i vještačkim preprekama može uticati na razvoj snage mišića i jačanju zdravlja. Ljudi koji su se tada bavili stvaranjem sistema fizičkog vaspitanja, tzv. sistematizatori vježbanja, odnosno gimnastike, doprinjeli su razvoju i postavljanju temelja sportske gimnastike.

Značajan trenutak u razvoju gimnastike nalazi se u njenom prodoru u osnovne i srednje škole, kada je postala nerazdvojni dio obrazovanja sa stalnim određenim mjestom u nastavnom planu.

Za izlazak na sportsku scenu nedostajao je tada najosnovniji dio – element nadmetanja. Stvaranjem Međunarodne gimnastičke federacije 1881. godine ( FIG ) učinjen je presudan korak u osmišljavanju vježbi na spravama kao sporta, odnosno sportske gimnastike. Zbog toga je moguće 1881. godinu označiti kao internacionalno uključenje ovog sporta u širok spektar međunarodnog sporta.

 Počeci takmičenja

Prema nekim podacima, prvo takmičenje na spravama je održano 1877. godine u Čehoslovačkoj. Muška gimnastika je bila jedan od devet sportova koji su bili uvršteni u program Prvih olimpiskih igara 1896. u Atini. Prvo Svjetsko prvenstvo u gimnastici 1903. održano je u Antverpenu, a Evropsko prvenstvo u gimnastici 1955. u Frankfurtu. Žene su se uključivale mnogo kasnije – na Olimpijske igre 1928. u Amsterdamu, na Svjetsko prvenstvo u gimnastici 1934. u Budimpešti, a Evropsko prvenstvo u gimnastici 1957 u Atini.

 Što se opreme tiče, muškarci nose dugački donji dio pantalona, atletsku majicu, čarape i gimnastičke papučice (mogu i bez njih) kada vježbaju na konju sa hvataljkama, krugovima, razboju i vratilu. Kada vježbaju na parteru ili izvode preskoke, onda su u šortsu i mogu biti bosi. Žene nose triko (obično sa dugim rukavima) i gimnastičke papučice, ali mogu biti i bose.

sportska gimnastika (3)

Sprave

Parter (tlo): I muškarci i žene vježbaju u parteru, koji sačinjava kvadrat dimenzije 12 x 12 m. Jedina je razlika što žene slobodni sastav izvode uz muziku. Dužina vježbe mora da traje oko 90 sekundi.

Razboj (ruče): Na muškom razboju obje pritke su na istoj visini, koja iznosi 180 cm od strunjače. Oni tada izvode stoj na rukama, okrete i niz drugih zahvata. Pritke su duge 350 cm.

Karike (krugovi): Postavljene na visini od 250 cm, a vise sa prečke koja je na visini od 550 cm. Razmak između krugova je 50 cm. Na njima vježbaju muškarci pokazujući snagu i izdržljivost. Dodatna poteškoća je ta što krugovi u toku vježbe ne smiju da se njišu, a veoma je važan i osjećaj za ritam.

Dvovisinski razboj: Na ovoj spravi vježbaju isključivo žene tako što se na različite načine prebacuju sa jedne na drugu pritku koje su postavljene na različitoj visini. Visina niže pritke iznosi 150 cm, dok je druga visoka 230 cm. Obje su duge 350 cm, a razmak između njih je 43 cm. Vježba ne sme ni u jednom trenutku da se prekine.

Vratilo (preča): Ovo je najspektakularnija od svih muških sprava. Na pritki dužine 240 cm, a na visini od 275 cm gimnastičari bez prekida izvode vježbe kao što su veleobrti, premeti i promjene položaja ruku. Za vreme vježbanja pritka smije da se savije 10 cm, a po prestanku opterećenja mora se vratiti u početni položaj.

Konj sa hvatljkama: Ovo je jedna od najtežih sprava za muške gimnastičare koji se rukama drže za hvataljke ili neki drugi dio konja, dok nogama izvode kružne pokrete. Za ovakvu vježbu neophodne su snažne ruke i ramena. Vježba je vjerovatno nastala kao provjera sposobnosti budućih konjanika. Konj je postavljen na visini od 110 cm, a dug je 160 cm.

Preskok ( stol ): Preskok se radi preko postavljene sprave-konja. Konj je postavljen na visini od 110 cm za žene i 135 cm za muškarce, a dugačak je 163 cm, što je važno za muške takmičare koji konja preskaču uzduž, dok ga žene preskaču poprijeko. Preskok se sastoji iz 6 faza: zalet, odraz, naskok na dasku sunožno, faza leta, odriv rukama o spravu, druga faza leta i doskok.

Greda: Greda je jedina sprava na kojoj se takmiče samo žene. Postavljena je na visini od 120 cm, široka 10 cm, a duga je 5 m. Gimnastičarka mora koristiti čitavu dužinu grede demonstrirajući gracioznost, fleksibilnost, elegantnost.

?????????????????????????

eTrafika.net – Oliver Krička

Napiši komentar