fbpx

Počela je kampanja „Pravo na aktivizam”, a jedan od ciljeva je zaustaviti dalje sužavanje prostora za rad udruženja građana.

Izvor: Saopštenje

Takođe, cilj ove kampanje, koju provodi Helsinški parlament građana Banja Luka, je raditi na stvaranju boljeg okruženja u kojem se udruženja prepoznaju kao kredibilni akteri u zaštiti ljudskih prava, borbi protiv korupcije i nasilja, te promovisanju demokratije.

Podrži eTrafiku

Više se ne može tolerisati da se udruženja i njihovi predstavnici/ce od strane vlasti etiketiraju kao „agenti stranog uticaja”, da se umanjuje prostor za rad/djelovanje i to baš od nosilaca vlasti koji su društvo zadužili preko brojnih stranih kredita do druge vrste zaduženja i u periodu kada su demokratska i ljudska prava narušena na mnogim poljima.

Podsjećamo da je Vlada RS 23. marta 2023. usvojila Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, a kojim se predlaže osnivanje posebnog registra neprofitnih organizacija koje se cjelokupno ili djelom finansiraju od strane drugih država ili međunarodnih organizacija, što predstavlja dodatnu prijetnju za slobodan i nesmetan rad udruženja građana, a time i za vladavinu prava i razvoj demokratije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Ovakav nacrt ima za cilj da uguši kritičke glasove iz udruženja građana i medija, koji su registrovani kao udruženja. Pored toga, neke od odredbi nacrta zakona su diskriminatorne i opasno zadiru u ustavom zagrantovana prava na slobodu udruživanja i političkog djelovanja.

“Ako već hoće da prave retrogradne spiskove, onda neka ide „SVE PO SPISKU“, pa da vidimo koliko to sredstava naše institucije zaista dobijaju od stranih donatora. Kažemo NE takvom restriktivnom zakonu, kojim se guši aktivizam i kritički stav. Udruženja će ostati korektori vlasti, a aktivisti na poboljšanju demokratije i ljudskih prava, kao i borci protiv korupcije i nasilja”, poručuju iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

Napiši komentar