fbpx

Vlada Republike Srpske je na 139. sjednici, u Banjaluci, donijela Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Vrela Sane”.

Izvor: Saopštenje

Ovom odlukom proglašava se zaštićenim područje tri karstna vrela rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj, kao spomenik prirode, pod nazivom Spomenik prirode “Vrela Sane”. Osnovne vrijednosti Spomenika prirode “Vrela Sane” su izuzetne hidrološke, hidrogeološke, geomorfološke i pejzažne karakteristike. Spomenik prirode “Vrela Sane” prostire se na području opština Mrkonjić Grad i Ribnik, u ukupnoj površini od 320,69 ha.

Podrži eTrafiku

“Kako smo uvjek naglašavali da uprkos svemu nikada nećemo odustati od naše rijeke Sane i njenog očuvanja smatramo da današnje proglašenje Spomenika prirode ‘Vrela Sane’ je rezultat onoga svega što smo kroz godine kampanja pokušavali da postignemo, a to je da očuvamo, sačuvamo i zaštitimo našu rijeku Sanu” – navode iz Koalicije za Sanu.

Koalicija za Sanu je osnovana još 2009. godine gdje je već počela dugogodišnju kampanju protiv izgradnje MHE “Medna” na rijeci Sani. Kroz kampanju je još 2012. godine pokrenuta inicijativa za proglašenje gornjeg toka rijeke Sane Parkom prirode, koja nakon izgrađene MHE “Medna” nije imalo opravdanog smisla, tako da je Koalicija za Sanu putem Centra za životnu sredinu još u januaru 2019. godine pokrenula novu inicijativu i to da se da se izvori rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom rijeke Sane ispod Prizren Grada stave pod zaštitu, uprkos izgrađenoj hidroelektrani “Medna”.

“Pozdravljamo Odluku o proglašanju Spomenika prirode ‘Vrela Sane’ i pozivamo Vladu Republike Srpske da se na osnovu inicijative iz 2019. godine i kanjon Prizren Grad stavi pod zaštitu” – poručuju iz Koalicije za Sanu.

Napiši komentar