fbpx

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, odnosno tužiteljica Sanita Imamović, 20. novembra ove godine donijela je naredbu da se neće provoditi istraga protiv Huse Ćesira i Muamera Ćesira zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda. Prema njihovom obrazloženju, ne postoje osnovi sumnje da su prijavljene osobe počinile krivično djelo, jer je, kako se navodi, očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Izvor: Saopštenje

“Dovodeći u vezu naprijed navedeno sa zakonom propisanim obilježjima krivičnog djela oštećenja tuđe stvari, odnosno imajući u vidu da je za postojanje krivičnog djela oštećenje tuđe stvari neophodno da je počinitelj postupao sa umišljajem, a kako se u konkretnom slučaju na strani prijavljenih ne može sa sigurnošću dokazati umišljaj, odnosno direktna namjera da oštete kameru kojom je vršeno snimanje njihove firme, koja namjera predstavlja objektivan uvjet inkriminacije ovog krivičnog djela, nego isključivo namjera da se onemogući dalje snimanje firme, valja cijeniti da nisu ispunjena bitna obilježja krivičnog djela iz člana 293 stav 1. KZ FBIH”, stoji u odluci koju je potpisala tužiteljica Imamović.

Foto baza

Podsjetimo, u martu 2019. godine predsjednik Općinskog odbora SDA Novi Grad Huso Ćesir fizički je nasrnuo na fotografa Žurnala Adija Kebu. On je tada s javne površine fotografisao ulaz u Ćesirovu firmu Bosnaplast.

Kao što se jasno može vidjeti na snimku kojeg je tom prilikom Kebo uspio zabilježiti, Huso Ćesir prvo je prijetio fotografu da će mu “razbiti” kameru, da bi potom nastavio grubo nasrtati na Kebu i pokušavati oteti kameru. Ubrzo je prišao i Muamer Ćesir, sin Huse Ćesira, koji je uspio istrgnuti kameru.

“Kameru je dao ocu, koji se uputio prema ulazu u firmu Bosnaplast. Kada je naš fotograf izvadio telefon u namjeri da zove policiju, Huso Ćesir vratio mu je oštećenu kameru. Iako se na snimku jasno vidi da Ćesir grubo nasrće na našeg fotografa, da rukom snažno odguruje Kebu, odnosno njegovu kameru, te da je kamera tom prilikom i oštećena, za tužiteljicu Sanitu Imamović to nije bilo dovoljno da se provede istraga”, saopšteno je iz redakcije Žurnala.

Napiši komentar