fbpx

Tekstovi troje novinara eTrafike, Melani Isović, Nataše Tomić i Mirnesa Bakije, su izabrani među šest najboljih tekstova o govoru mržnje. Konkurs su organizovali BH Novinari nakon ljetnog kampa Novinarska akademija 2020, na kojoj se razgovaralo o smanjenju govora mržnje u medijima i javnom prostoru.

Melani Isović je nagradu dobila za tekst o seksističkim komentarima prema ženama, dok su Tomić i Bakija, koji je takođe novinar Balkan Diskursa i “Mi o nama”, nagrade dobili za tekstove o govoru mržnje prema pripadnicima LGBTIQ zajednice. Pored njih, nagrade su dobili i Dino Šakanović, Sumeja Mehmedović te Amina Šabić.

Na uvodnom obraćanju tokom razgovora sa dobitnicima nagrada, ataše za štampu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Wylita Bell je istakla da je govor mržnje prisutan u svim državama te da upravo mladi ljudi treba da se protiv njega bore.

Foto baza

Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari, je rekao da trenutno stanje u novinarstvu doprinosi širenju govora mržnje kroz medije.

“Materijalna sredstva novinara su redukovana, medijski profesionalci se nalaze u nezavidnoj situaciji i pod konstantnim pritiskom politike i različitih korporacija. Nažalost, na takav način se stvara pogodno tlo za govor mržnje“, smatra Divković.

Mirnes Bakija je istakao da je tekstom o govoru mržnje prema LGBTIQ zajednici pokušao prenijeti sve ono što oni osjećaju kada u javnosti dobiju svakakve komentare.

“Kroz samo pisanje teksta bilo mi je važno da ispričam živu priču. Pisao sam o problemima s kojima se suočavaju LGBT osobe u online prostoru, i pokušao približiti kako se pojedinačno jedna osoba osjeća kada joj pišu svakakve komentare”, rekao je.

Nataša Tomić ističe da joj je zadovoljstvo što je baš tekst o LGBTIQ zajednici nagrađen jer se upravo pripadnici ove zajednice gotovo svakodnevno susreću sa raznim oblicima govora mržnje.

“Ova nagrada me kao mladu novinarku podstiče da nastavim sa svojim radom i ohrabruje me da se i dalje bavim ovakvim temama. Samo se konstantnim skretanjem pažnje na ovaj problem i informisanjem javnosti o njemu, on može i riješiti”, tvrdi ona.

Melani Isović takođe smatra da se protiv ovakvih sadržaja treba svakodnevno boriti jer mnogi ljudi, nažalost, nisu svjesni da i sloboda izražavanja ima svoje granice i da to nije apsolutno pravo čovjeka.

“Smatram da većina ljudi i nije svjesna da je nešto seksistički komentar ili govor mržnje. Upravo zbog tog neznanja mi svakodnevno treba da se borimo protiv ovakvih sadržaja koji zagađuju javni prostor“, rekla je Melani Isović.

Novinarsku akademiju udruženje BH Novinari organizuje od 2013. godine uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Nagrađeni tekstovi:

Mržnja prema LGBTIQ osobama je otpor konzervativne svijesti da prihvati različitosti

Seksistički govor mržnje na društvenim mrežama u uskoj vezi sa nasiljem nad ženama

Govor mržnje prema LGBTIQ osobama utječe na mentalno zdravlje i stvara osjećaj neprihvaćenosti

Napiši komentar