fbpx

U sedmicama u kojima je Bosnu i Hercegovinu, kao i najveći dio svijeta, pogodila epidemija korona virusa, osim dramatičnog zdravstvenog aspekta, kompletna situacija dobila je i zabrinjavajuću ekonomsku dimenziju. Kada je riječ o Republici Srpskoj, jedna od kontroverzi jeste i nepostojanje Robnih rezervi u očiglednim kriznim okolnostima.

Piše: Saša Bižić

Na početku razgovora za eTrafiku, ekonomskog analitičara Zorana Pavlovića pitamo da li je ovakav model pripreme za vanredne situacije uopšte bio održiv, uzimajući u obzir i iskustva iz regiona, ali i činjenicu da su se za ovo javno preduzeće, a ranije direkciju u sastavu resornog ministarstva, prije stečaja uglavnom vezivale korupcijske afere, kojima je, prema određenim procjenama, Srpskoj nanesena šteta veća od 100 miliona KM.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

“Mislim da robne rezerve moraju postojati na nivou entiteta kao oblik sigurnosti za snabdevanje građana i kompanija koje proizvode hranu, te esencijalne robe potrebne građanima u vanrednim situacijama. Ova potreba je posebno velika jer nemamo javne, državne firme koje proizvode ulje, šećer, brašno, nemamo rezerve žita i kukuruza, nemamo rezerve stoke i drugih potreba za uredno snabdevanje građana u vanrednim situacijama”, kaže Pavlović.

Kako gledate na upotrebnu vrijednost Zakona o interventnim nabavkama, koji je u RS usvojen kao alternativa ugašenim Robnim rezervama. Može li taj mehanizam biti efikasan u krizama kakva je aktuelna, sa koronom?

Lako je doneti Zakon, ali ako on nije održiv i efikasan u realizaciji – a sada imamo takvu situaciju – mislim da se taj koncept mora ili unaprediti ili promeniti. Odabrani trgovci i potencijalni snabdevači su poslovni subjekti koji zavise od tržišne situacije i veoma teško će održati obećanje ili obavezu da na lageru čuvaju dogovorene količine “strateških” roba koje trebaju građanima.

Osim toga, da li i ko kontroliše njihovu raspoloživost? Da li se sam Zakon sprovodi u praksi? To su pitanja za resorno ministarstvo i mi, na žalost, nemamo transparentne podatke o ugovorima po osnovu tog zakona, kao ni stanje raspoloživosti ugovorenih količina roba.

Zvaničnici u RS, od premijera pa nadalje, apeluju na građane da ne stvaraju zalihe najčešćih potrepština za domaćinstvo, od osnovnih prehrambenih artikala do sredstava za higijenu, uz tvrdnje da uopšte nije riječ o deficitarnim proizvodima. Kako gledate na ograničenja količine namirnica koje će se individualno moći kupovati? Da li se ta mjera može nazvati racionalizacijom ili ima suprotan predznak?

Svako neracionalno ponašanje, pa i prekomerna kupovina brzo se završava, jer kupci su nabavili potrebne količine ili će ostati bez novca za dalje velike kupovine. Samo racionalisanje u ovom momentu nije neophodno, ali je moguće u slučaju nestašica roba, što za sada nije slučaj. A ako bi se sprovelo, u praksi će lako voditi stvaranju crnog tržišta, kao i uvek kada se donose administrativne mere bez dobrih procena efekata.

Da li je neophodna rigoroznija kontrola nad poslovanjem, maržama i cijenama većih trgovinskih lanaca u RS i BiH, uzimajući u obzir značajno veću potražnju za skoro svim artiklima i mogućnost da vrlo brzo ostvare ekstraprofite? Ima li rasprava o tome isključivo etički predznak ili je kod enormnih prihoda u ovakvim okolnostima diskutabilna i legalna osnova?

Potrebno je rigorozno kontrolisati sve snabdevače osnovnim životnim namirnicama, voćem i povrćem, kao i njihove nabavne cene, kako bi se izbeglo ostvarivanje ekstra zarada prodavaca te robe na tržištu.

Kako nemamo instrument “robne rezerve”, jedino što možemo jeste kontrola i javno objavljivanje na webu onih koji zloupotrebljavaju situaciju, kako bi se i etički kodeks stavio u prvi plan.

Predsjednica RS pomenula je mogućnost formiranja Fonda za pomoć privredi. Iako je za sada uopštena, bez konkretnih detalja, da li takva mjera, ako se realizuje, kao i one koje su već u opticaju, mogu da pomognu ekonomiji u Srpskoj da „preživi“ ovaj period, tokom kojeg je značajan broj poslovnih subjekata spriječen da uopšte radi?

Formiranje fonda za pomoć privredi je neophodno, i to tako da se svi planirani kapitalni projekti odlože na godinu dana, a planirana sredstva usmere u Fond. Takođe se mora inicirati punjenje fonda putem traženja moratorijuma od godinu dana na sve međunarodne obaveze koje entiteti i BiH imaju za ovu kalendarsku godinu od stranih finansijera, te da se ta sredstva takođe upute u Fond.

Važno je da se lista privatnih preduzetnika, doo i velikih kompanija formira preko komora, kako bi se onim redosledom i iznosima koje definišu strukovna udruženja vršila isplata na bazi raspoloživih sredstava. Dakle, Fond na nivou Republike Srpske, a raspodela prema listama Privredne komore, Komore preduzetnika i drugih asocijacija.

Kako ocjenjujete primjedbe iz vrha RS na račun Centralne banke BiH – pa i SDA, najuticajnije stranke u Federaciji, kojoj se pripisuje politička kontrola nad CB – da je tzv. obavezna rezerva nepotrebno visoka i da je zbog toga u Centralnoj banci „zarobljeno“ 2,5 milijarde maraka, koje bi trebalo usmjeriti ka privredi i građanima?

Obavezne rezerve su mehanizam Centralne banke u svakoj zemlji. Smanjenje obaveznih rezervi može pomoći bankama i drugim finansijskim institucijama da u sledećem periodu raspolažu sa više gotovog novca za plasman po svim postojećim procedurama.

Iznos o kojem se govori, oko 2.5 milijardi KM, uz želju da se oslobodi, ne može se koristiti za potrošnju vlada, već su to sredstva koja ostaju za finansijske institucije. A sadašnje stanje je da u bankama već ima i više sredstava nego što se može plasirati, pa se ta mera ne bi direktno ticala finansiranja ili mogla koristiti za finansiranje građana, privatnih preduzetnika i firmi.

S druge strane, šta mislite o apelima Centralne banke i drugih institucija, upućenih građanima – da ne podižu sve iznose koje imaju na računima? Može li ta dimenzija panike, koju smo ranije viđali i na drugim meridijanima, da komercijalne banke učini nelikvidnim i ugrozi ovdašnji finansijski sistem, ako kriza potraje i sve dobije šire razmjere?

Svako nekontrolisano ponašanje građana u vanrednim situacijama može destabilizovati finansijski sistem, jer ti odlivi nisu “planirani” u poslovanju finansijskih institucija. Novac je za banke roba, kao i svaka druga, koja se mora plasirati, pozajmljivati, i od plaćene kamate živeti u bankarskom sektoru, a vraćeni krediti, pozajmice, ponovo se dalje pozajmljuju, kreditiraju.

S druge strane, likvidnost, raspoloživost novca, i solventnost, raspoloživost sredstava za podmirenje obaveza, moraju se planirati kako kod firmi, tako i kod banaka. Mislim da se kod nas može smatrati da je sistem stabilan, ali u ekstremnim uslovima likvidnost se može ugroziti, ako stanje dugo traje.

Napiši komentar