fbpx

Timovi monitora Fonda otvoreno društvo BiH, Transparency International BiH, UG Tender Banjaluka i Razvojne agencije EDA Banjaluka predstavili su u Banjaluci zanimljive nalaze do kojih su došli monitoringom javnih nabavki u BiH tokom 2019. godine.

Izvor: Saopštenje

„Ove godine fokus monitoringa je na stvarnim potrebama građana, i nažalost možemo samo ponoviti što smo govorili i prethodnih godina: postupci su netransparentni, nejednaki za sve učesnike u postupku i diskriminirajući, uništavaju aktivnu i pravičnu konkurenciju, neefikasni su i neekonomični. Naravno, kao takvi, apsolutno nisu u interesu građana niti su svrsishodn“, izjavio je Mervan Miraščija, iz Fonda otvoreno društvo BiH, dodavši da „sudovi ne procesuiraju zloupotrebe javnih nabavki.“

Foto baza

Najilustrativniji primjer nesvrsishodnosti je neplanirana nabavka najskupljeg automobila od strane Grada Mostara, vrijednosti 125.000,00 KM bez PDV-a. Pored ostalih problema, Grad Mostar nema riješen ni odvoz smetlja niti deponiju, što je pogodno tlo za ekološku katastrofu širih dimenzija.

Brojni su primjeri „skrojenih“ tehničkih i/ili finansijskih uslova na strani ponuđača (referens lista, posjedovanje određenih certifikata), koji omogućavaju u najvećem broju slučajeva samo jednoj firmi da se odazove na poziv. Tako „Elektroprivreda RS“ matično preduzeće a.d. Trebinje, za nabavku informatičke opreme i održavanja u vrijednosti od 375.000,00 KM,  zahtjeva da ponuđač mora imati 21 zaposlenu osobu sa 12 različitih sertifikata + dodatna 4 ISO sertifikata!

Veliki broj pokrenutih postupaka se poništava uz argumentaciju „nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva“, bez ikakvog objašnjenja kada bi opet mogla biti oglašena.

Ove godine su prvi put praćeni i sudski postupci koji se vode pred sudovima u RS i Brčko Distriktu za krivična djela zloupotrebe postupaka u javnim nabavkama i nezakonitog pogodovanja privrednim subjektima. Prikupljeni podaci su zabrinjavajući. U poslednje tri godine, u 23 od 25 sudova u RS (92% sudova) nije vođen niti jedan krivični postupak za krivična djela iz oblasti javnih nabavki. Pred samo dva osnovna suda su vođena ukupno tri sudska postupka, pravosnažne su tri presude uz izrečene uslovne kazne zatvora i novčane kazne.

Ovo je treća godina Projekta, tokom kojeg je praćeno ukupno 10,912 postupaka javnih nabavki vrijednosti preko 3,6 milijardi KM. Monitoringom su obuhvaćeni svi nivoi vlasti u BiH.

Napiši komentar