fbpx

Suprotno navodima Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS), Pravilnik o radu institucije na čijem je čelu se imperativno mora primijeniti na svakog kandidata kome je bračni drug zaposlen u sudu, bez obzira na to da li je supružnik zaposlen prije ili poslije donošenja Pravilnika. Dovoljno je samo da je bračni drug kandidata za predsjednika suda zaposlen u istom sudu u vrijeme prijavljivanja na konkurs, to kandidata automatski „isključuje iz trke“ za pomenutu funkciju.

Piše: Ognjen Tešić

Rekao je ovo u razgovoru za portal eTrafika.net sudija u Osnovnom sudu Brčko distrikta Nedeljko Tabaković te dodao kako je činjenica da je supruga, za sada, izabranog kandidata (op. aut. jer je od VSTS-a zbog kršenja pravila konkursne procedure zatraženo poništenje odluke) zaposlena u sudu u vrijeme prijavljivanja na konkurs, sasvim dovoljna da VSTS ne pozove Jadranka Grčevića na razgovor.

Podrži eTrafiku

“A kamoli da istog imenuje za predsjednika suda. Ako su članovi VSTS-a uopšte i bili upoznati sa tom činjenicom”, ističe Tabaković.

Podsjećamo, naš portal je, serijom tekstova, prvi objavio neregularnosti koje su pratile imenovanje prvog čovjeka brčanskog suda, a ovom temom kasnije su se bavile i brojne kolege iz drugih medija. Naime, VSTS je sredinom jula imenovao Jadranka Grčevića za predsjednika Osnovnog suda u Brčkom iako on nije ispunjavao uslove za imenovanje na pomenutu poziciju jer mu je u istoj instituciji zaposlena i supruga, a što je u suprotnosti sa Pravilnikom o radu VSTS (Sadržaj Pravilnika možete pogledati u sljedećem dokumentu: Poslovnik o radu VSTV).

Istovremeno, ovo imenovanje je sporno i zbog toga jer je iz konkursne procedure, opet suprotno odredbama istog Pravilnika, isključen sudija Nedeljko Tabaković koji je jedini ispunjavao uslove, zbog čega traži da se pomenuta poništi.

Nakon što je sporno imenovanje zainteresovalo javnost ali i brojne medije, predsjednik VSTS se javno oglasio te “obrazložio” zašto u ovom slučaju nije bilo kršenja Poslovnika.

Za televiziju Al Jazeera Balkans, na pitanje zašto je kandidat kojem je supruga zaposlena u sudu pozvan na razgovor, Tegeltija je naveo da „njegovo (op.aut. misli se na za sada izabranog kandidata Jadranka Grčevića) bračno stanje datira prije Pravilnika o radu VSTS-a“, odnosno da se „radi o stanju koje je zatečeno, a ne na stvaranju nekog novog stanja“.

Naš portal je kontaktirao sudiju Tabakovića, koji se osvrnuo na pomenuto Tegeltijino obrazloženje.

„Tegeltija smatra da to što je žena kandidata za predsjednika suda zaposlena u istom sudu, ali prije donošenja Pravilnika, ne predstavlja nikakvu prepreku da taj kandidat bude izabran za pomenutu funkciju. To znači, da se, prema njegovom mišljenju, propis koji reguliše postupak imenovanja predsjednika suda primjenjuje i odnosi samo na one kandidate čiji će bračni drugovi biti zaposleni u sudu poslije donošenja Pravilnika o radu VSTS-a. Sada javno pitam, odakle Tegeltiji uopšte ideja i na osnovu čega izvodi zaključak da se Pravilnik ne može primijeniti u konkretnom slučaju i kakve veze uopšte ima bračno stanje kandidata za predsjednika suda sa tim od kada se Pravilnik ima primijenjivati?! Za takvo nešto nema zakonskog osnova, već naprotiv“, ističe naš sagovornik.

Suprotno Tegeltijinim tvrdnjama, odredba člana 24. stav 1, između ostalog propisuje, da će se „javni konkursi koji su objavljeni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika provesti po propisima koji su bili na snazi u vrijeme obavljivanja konkursa“. Kako je konkurs za poziciju predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH raspisan 16. avgusta 2018. godine, nakon što su usvojene i stupile na snagu posljednje izmjene Pravilnika (usvojene 19. juna 2018.), onda je jasno da se na konkursnu proceduru i predmetno imenovanje imaju primijeniti odredbe ovog Pravilnika, zaključno sa izmjenama koje su usvojene i stupile na snagu mjesec dana prije raspisivanja predmetnog konkursa.

„Prema načelu vremenskog važenja prava, da li će se Pravilnik primijeniti na konkursnu proceduru, ili u konkretnom slučaju na imenovanje predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta, zavisi isključivo od toga da li je Pravilnik stupio na snagu u vrijeme raspisivanja predmetnog konkursa, odnosno da li je supruga izabranog kandidata za predsjednika suda u vrijeme prijavljivanja njenog supruga na taj konkurs bila zaposlena u sudu. To nikako ne zavisi od toga da li je supruga tog kandidata bila zaposlena u istom tom sudu prije stupanja na snagu Pravilnika, kako to pogrešno smatra Milan Tegeltija“, ističe Tabaković.

Jadranko Grčević (Foto: CIN)

Zbog toga, dodaje naš sagovornik, Pravilnik se imperativno mora primijeniti na sve prijavljene kandidate bez obzira na period datiranja njihovog bračnog stanja, odnosno što „bračno stanje kandidata datira prije Pravilnika o radu VSTS-a“, kojim argumentom svoju odluku pravda Tegeltija.

“Pravilnik se primjenjuje bez obzira na to kad je bračni drug zaposlen, bio zaposlen prije ili poslije donošenja Pravilnika i predmetni konkurs se mora sprovesti u skladu sa odredbama Pravilnika. Međutim, nešto što je sasvim jasno, predsjedniku VSTS-a očigledno nije. Pravilnik se primjenjuje u roku od 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Posljednje izmjene i dopune Pravilnika su objavljene u Službenom glasniku BiH br. 41/18, 19. juna prošle godine i kako su iste stupile na snagu 30 dana od dana objavljivanja, dakle, prije raspisivanja predmetnog konkursa koji je objavljen 16. avgusta iste godine, onda je jasno da se imaju primijeniti odredbe tog Pravilnika, čiju primjenu prilikom imenovanja predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta Milan Tegeltija isključuje, kako to proizilazi iz njegovih navoda. Postupak izbora predsjednika suda reguliše Pravilnik i primjena istog zavisi samo od toga kad je stupio na snagu, a nikako od bračnog stanja kandidata za predsjednika suda“, ističe Tabaković.

Podsjećamo, Pravilnik je prilikom usvajanja posljednjih izmjena pretrpio radikalne promjene, pogotovo u pogledu konkursne procedure i uslova koje treba da ispunjava kandidat za predsjednika suda. Tako sada, odredba člana 49. stav 4. tačka a) Pravilnika propisuje sljedeće: „Bez obzira na broj bodova ostvaren po kriteriju stručnosti, kandidat neće biti pozvan na razgovor ukoliko je: u sudu, odnosno tužilaštvu za koje se prijavio na poziciju nosioca pravosudne funkcije zaposlen njegov krvni srodnik u pravoj liniji bez ograničenja, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po tazbini, odnosno srodnik vanbračnog druga, do drugog stepena“.

Navedena odredba, dodaje naš sagovornik, je sasvim jasna i ne zahtjeva neko dodatno tumačanje jer se „tumače praznine, a ne jasno navedene činjenice“.

„U konkretnom slučaju, navedena odredba podrazumijeva da se na razgovor za predsjednika suda neće pozvati kandidat kojem je bračni drug zaposlen u tom sudu. Supruga izabranog kandidata je zaposlena u sudu i tu je stvar jasna. Kandidat kome je supruga zaposlena u tom sudu ne može biti izabran za predsjednika sudaTegeltija pokušava da opravda svoju odluku ‘da je supruga kandidata za predsjednika suda zaposlena u istom sudu prije donošenja Pravilnika o radu VSTS-a’, međutim, ta činjenica je sasvim irelevantna za konkursnu proceduru. To ‘stanje koje je zatečeno’, tj. da ‘bračno stanje datira prije Pravilnika’, čime se brani Tegeltija, nema značaja za postupak imenovanja predsjednika suda“, naglašava Tabaković.

Pod „zaposlen“ Pravilnik podrazumijeva sadašnje vrijeme, odnosno vrijeme prijavljivanja na predmetni konkurs i suprotno navodima Tegeltije, ono ni u kojem slučaju ne podrazumijeva da se ova odredba ne odnosi na onog kandidata kojem je supruga zaposlena u tom sudu prije donošenja Pravilnika.

„Ovo iz razloga što navedena odredba ni u jednom dijelu ne navodi da se Pravilnik neće primijeniti u slučaju da je bračni drug kandidata za predsjednika suda zaposlen u istom sudu prije donošenje Pravilnika. Dakle, imajući u vidu ovako jezički formulisanu odredbu, ni na koji način se ne može izvesti zaključak da se ona neće primijeniti na kandidate za predsjednika suda čiji su bračni drugovi zaposleni u istom sudu prije donošenja Pravilnika. Uporno insistiram na pravilnoj primjeni i tumačenju ove odredbe, a ovo iz razloga što je riječ o ‘mladoj odredbi’ koja je usvojena posljednjim izmjenama Pravilnika, zatim, predmetni primjer, kandidat za predsjednika suda kojem je supruga zaposlena u tom sudu predstavlja školski primjer kada se ova odredba imperativno mora primijeniti“, ističe naš sagovornik.

Ono što je najvažnije od svega, dodaje, jeste kako će se pomenuta odredba sada primijeniti jer je ovo vjerovatno prvi put da se ona primjenjuje, a pogrešno primjena i tumačenje imala bi za posljedicu i njenu pogrešnu buduću primjenu, pa će shodno tome, bračni i vanbračni drugovi, krvni i tazbinski srodnici biti nadređeni, tj. podređeni jedni drugima.

„Svrha navedene odredbe i jeste da predsjednik suda kao rukovodilac te ustanove ne može biti nadređen svojoj supruzi, sinu, kćerki, bratu, sestri, itd. Pravilnik koji reguliše postupak odabira i imenovanja predsjednika suda je usvojio VSTS, kao takav Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku BiH, stupio je na snagu i odredbe istog se imaju primjenjivati onako kako glase. Međutim, to što je VSTS imenovao za predsjednika suda kandidata koji prema Pravilniku VSTS-a ne ispunjava uslove da bude imenovan jer mu je supruga zaposlena u istom sudu, što Milan Tegeltija pravda time da je zaposlena prije donošenja Pravilnika, predstavlja očigledno proizvoljnu primjenu odredbi Pravilnika od strane predsjednika VSTS-a“, ističe Tabaković.

Grčevićeva supruga je zaposlena u Osnovnom sudu Brčko distrikta što isti i ne spori i što je naveo u prijavnom obrazcu kada se prijavio na konkurs i sve to je bilo poznato Tegeltiji.

„Činjenica da je zaposlena, bez obzira na to kada je zaposlena, prije ili poslije donošenja Pravilnika, kao što sam već prethodno naveo, morala je biti sasvim dovoljna da VSTS takvog kandidata ili u konkretnom slučaju Jadranka Grčevića ne poziva na razgovor, a kamoli da istog imenuje za predsjednika suda. Ako su članovi VSTS-a uopšte i bili upoznati sa tom činjenicom?“, zaključio je Tabaković u razgovoru za eTrafiku.

Vezane vijesti:

Članovi VSTS nisu ni razmatrali prigovore: Tegeltija odlučio sam, Tabaković traži poništavanje odluke

VSTS, uz neuvjerljivo obrazloženje, imenovao sudiju koji ne ispunjava uslove

U najavi nova bruka VSTS: Za predsjednika suda imenuju sudiju koji ne ispunjava uslove!

eTrafika.net

Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Napiši komentar