fbpx

Nakon prenošenja teksta sa portala Inforadar, pod naslovom “Afere drmaju državne carine: Službenici kradu, inspektori reketiraju, Džakula štiti“, oglasila se i Uprava za indirektno oporezivanje.

Njihov demanti objavljujemo u cjelosti:

Dana 08.07.2019. godine u vašem mediju je objavljen tekst pod nazivom „Afere drmaju državne carine: službenici kradu, inspektori reketiraju“!

Ne ulazeći u vaše pravo da objavljujete priče shodno uređivačkoj politici i slobodi novinarstva, zbog potpuno tačnog i objektivnog informisanja javnosti u BiH želimo da pored objavljenog teksta postavite i reakciju Uprave za indirektno oporezivanje, sljedećeg sadržaja:

UIO u potpunosti dematuje navode koje je objavio portal „Inforadar““ o navodnom krimilalu službenika Uprave za indirektno oporezivanje u slučajevima upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje o oduzimanju robe, koja je u Bosnu i Hercegovinu stigla iz Holandije, te o navodnom „reketiranju“ i „uzimanju mita“ službenika UIO iz Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka.

Regionalni centar UIO Tuzla 22.06.2017. godine donio je rješenje o oduzimanju robe koja je u BiH došla iz Holandije. Predmetnu robu je sa fakturama prema komapaniji „Bosna-Bagat“ doo Tuzla poslala firma „Lily Maas“ iz Holandije. Potpuno je neistinita tvrdnja da su službenici UIO zloupotrijebili položaj i iskoristili pečate firme „Bosna-Bagat“ doo Tuzla da bi sami naručili tehničku robu iz Holandije. Rješenje o zaplijeni robe doneseno je na prijedlog Carisnke ispostave Bijeljina koja je navela da su dana 22.02.2017. godine na carinski terminal Cl Bijeljina prispjele dvije pošiljke za uvoznika „Bosna-Bagat“ d.o.o. Tuzla po carinskim prijava za provoz robe D-582/17 i D-583/17. Špedicija „Meridian“ a.d. Banja Luka je dana 24.02.2017. godine pismeno obavijestila Cl Bijeljinu da ne posjeduju ovlaštenje navedene firme o zastupanju kod Cl Bijeljina, da nisu uspjeli stupiti u kontakt sa istom čime nisu u mogućnosti preduzimati nikakve radnje kod Cl Bijeljina u smislu podnošenja carinske prijave za okončanje postupka provoza, odnosno za stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja. CI Bijeljina je 28.02.2017.godine od preduzeća „Bosna-Bagat“ d.o.o. Tuzla zatražila da dostavi potrebnu dokumentaciju, odnosno ovlaštenje o zastupanju špediciji „Meridan“ a.d. Banja Luka kako bi se robi odredio drugi carinski postupak. Kako je provjerom koja je izvršena od strane Odsjeka za provođenje propisa RC Tuzla utvrđeno da se „Bosna-Bagat“ d.o.o. Tuzla ne nalazi na prijavljenoj adresi, te kako Cl Bijeljina nije u mogućnosti da sazna novu adresu preduzeća „Bosna-Bagat“ d.o.o. Tuzla, to je Cl Bijeljina izvršila dostavljanje poziva preduzeću „Bosna-Bagat“ d.o.o. Tuzla o potrebi dostavljanja potrebne dokumentacije radi okončanja carinskog postupka putem oglasne ploče Cl Bijeljine. Iz svega prethodno navedenog CI Bijeljina je dala prijedlog zaplijenu predmetne robe. Imajući u vidu činjenicu da je u postupku utvrđeno da „Bosna-Bagat“ d.o.o. iz Tuzle nije poručila spornu robu, iako je na spornim fakturama ova firma navedena kao kupac i uvoznik robe, kao i činjenicu da su predmetnu robu u Bosnu i Hercegovinu uvezle dvije prijevozničke firme i da su isti spornu robu pokazali Cl Bijeljina dana 22.02.2017. godine, te činjenicu da do dana donošenja tog rješenja kod nadležne Cl Bijeljina nisu pokrenute radnje i postupci neophodni za određivanje carinski odobrenog postupanja ili  upotrebe za predmetnu robu, obzirom da Cl Bijeljina nije podnesena prijava za redovan postupak carinjenja niti za bilo koji drugi carinski postupak, to je i doneseno rješenje o zaplijeni predmetne robe.

Predmetna roba prodana je 26.09.2018. godine. S obzirom da je rješenje postalo izvršno, a ujedno cijeneći da se radilo o vrsti robe za koju bi dugo čekanje sa prodajom prouzrokovalo veliko umanjenje vrijednosti, odlučeno je da se roba proda. Međutim, ukoliko se u ovom predmetu donose drugačija odluka, prije svega se misli na postupke pred nadležnim pravosudnim isntitucijama, postoji mogućnost da se dobije i povrat vrijednosti ostvarene prodajom robe. Iz svega prethodno navedenog jasno proizilazi da UIO predmetnu robu oduzela, jer je na ista stigla u BiH pod čudnim okolnostima i niko nije u to vrijeme preduzimao bilo kakve radnje za dalje postupanje s predmetnom robom, te je u zakonski provedenom upravnom postupku ista i oduzeta. Zato su potpuno neistinite informacije i tvrdnje iznesene na vašem portalu!

U tekstu objavljenom na vašem portalu iznesene su također paušalne i potpuno netačne  informacije o „navodom „reketiranju“ i „uzimanju mita“ dvoje službenika UIO iz Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka. U dijelu teksta koji govori o „spornom oduzimanju zlata“ od strane službenika UIO, još jednom ističemo da je do oduzimanja zlatnog i srebrnog nakita došlo zbog učinjenih nezakonitih radnji u poslovanju određenih lica u BiH. S tim u vezi želimo istaći da su službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka u periodu od 18.11.2017. godine do 11.07.2018. godine izvršili tri provjere porijekla robe (zlatnog i srebrenog nakita) te utvrdili slijedeće:

  • Dana 18.11.2017. godine u zajedničkoj akciji sa službenicima GSKiP RC Mostar i saradnji sa Grupom za istrage RC Banja Luka, na Gradskoj pijaci u Velikoj Kladuši izvršeno je privremeno oduzimanje robe (srebreni nakit) od lica sa inicijalima K.I.  Vrijednost privremeno oduzetog srebrenog nakita se procijenjuje cca 44.013,00 KM, te je tom prilikom izdata Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-111/17 od 18.11.2017. godine i Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-111-2/17 od 18.11.2017. godine.
  • Dana 12.03.2018. godine nakon provjere porijekla robe izvršeno je privremeno oduzimanje robe (srebreni nakit) od K. H., vlasnika „Silver shop Atlantis TR“ Bihać, ukupno procijenjene vrijednosti cca 15.210,00 KM, te je izdata Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-25/18 od 12.03.2018. godine i Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-25-2/18 od 12.03.2018. godine.
  • Dana 11.07.2018. godine nakon provjere porijekla robe izvršeno je privremeno oduzimanje robe (zlatni nakit) od prethodno imenovanog K. H., ukupno procijenjene vrijednosti cca 121.536,00 KM, te je izdata Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-36/18 od 11.07.2018. godine i Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-36-2/18 od 11.07.2018. godine.

Sve aktivnosti su provedene u skladu sa zakonskim propisima, a nakon pomenutih provjera i otkrivenih povreda propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja nastavljeno je dalje preduzimanje službenih radnji u cilju procesuiranja počinioca kaznenih djela pred nadležnim sudovima.

Iz dokumentacije koju vam dostavljamo u prilogu potpuno se jasno vidi da su službenici UIO postupali u skladu sa važećim zakonskim propisima. Na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija izvšene su aktivnosti na terenu. Utvrđene su nezakonitosti u prometovanju zlatnog i srebrnog nakita. Roba, za koju nisu postojali dokazi o porijeklu, je privremeno oduzeta, a iz priložene dokumentacije se vidi da lice od kojeg je roba oduzeta nije imalo primjedbi na rad službenika UIO, kao i da je dobrovoljno predalo robu. Iz izvještaja o postupanju službenika UIO jasno se vidi da je predmetna roba uredno upakovana u ambalažu bez mogućnosti otvaranja i obilježena plombom broj: 0072571. Nakon toga, postupajući službenici su robu predali Odsjeku za poslovne usluge u Regionalnom centru UIO u Banjaluci. Privremeno oduzeti nakit se nalazi u zakupljeenom sefu kod jedne komercijalne banke do okončanja postpuka pred nadležnim sudom.

UIO u potpunosti dematuje sve paušalno izrečene navode neimenovanih izvora i potpununo neistinite informacije u tekstu objavljenom na vašem portalu o navodnom „reketiranju“ trgovaca na području Doboja, kao i vlasnika pojedinih autootpada i radnji mobilnih telefona od strane pojedinih službenika Uprave. Objavljivanje ovakvih informacija na bazi priča „rekla-kazala“ i bez bilo kakvih dokaza potpuno je neprofesionalan pristup novinarstvu i ničim zasnovano narušavanje ugleda i digniteta Uprave za indirektno oporezivanje i njenih službenika, sa očiglednim ciljem postizanja određenih interesa pojedinih grupa koje su poznate Upravi.  Svakako napominjemo da će UIO sudskim putem zatražiti zaštitu ugleda institucije i istine u cjelosti!

 Zbog potpuno tačnog i objektivnog informisanja javnosti tražimo da objavite reakciju UIO u cijelosti!

Napiši komentar