fbpx

“Prema trenutnim informacijama Policijske uprave Banja Luka, prilikom navedenog događaja niste imali jasno istaknutu novinarsku akreditaciju. Takođe lice sa kojim ste bili, Stefan Lazić, nije imao novinarsku akreditaciju uopšte.”

Piše: Vanja Stokić

Ovo je odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) na dopis eTrafike kojim smo ih obavijestili o prijetnjama i ometanju u radu, koje je naša novinarska ekipa doživjela od strane policijskih službenika 17. juna ove godine.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Kako su naglasili, MUP RS će “izvršiti provjeru svih raspoloživih informacija o navedenom događaju, jer njihova namjera nije da ometaju vršenje profesionalne dužnosti predstavnika bilo koje medijske kuće, a koje se vrše poštujući i uvažavajući postojeće zakonske i podzakonske akte”.

Zatim su nam saopštili da novinarka Vanja Stokić nije imala istaknutu akreditaciju, dok fotoreporter Stefan Lazić nije uopšte imao sa sobom legitimaciju svoje redakcije.

Ono na šta MUP RS nije računao jeste da mi posjedujemo i video i audio snimke ovog događaja, koji nedvojbeno pokazuju da se njihovo saopštenje temelji na neistinama.

Vanja Stokić je držala akreditaciju u ruci i pokazala je policijskom službeniku odmah na početku legitimisanja, na šta je dobila odgovor – ostavite to u džep. Istovremeno, fotoreporter eTrafike Stefan Lazić imao je istaknutu akreditaciju na svojoj majici, što se jasno vidi na snimku.

“Podsjećamo Vas da je OSCE-ovim Smjernicama za saradnju medija i policije, propisano da novinari trebaju nositi istaknutu akreditaciju prilikom obavljanja svojih novinarskih dužnosti.  Stoga apelujemo na poštivanje Smjernica u cilju što efikasnije saradnje Ministarstva sa svim predstavnicima medija”, završava odgovor MUP-a upućen eTrafici.

Zanimljivo je da MUP poziva novinare da poštuju smjernice koje oni sami krše. Naime, OSCE u svojim smjernicama kaže:

  • Policija se ne može miješati ili kažnjavati novinare tokom obavljanja njihovih profesionalnih zadataka. Novinari imaju pravo da fotografišu, snimaju, prave bilješke, posmatraju, rade intervjue i/ili prave izvještaje, a da pritom ne moraju tražiti dozvolu od policije.
  • Policija ne može novinarima oduzimati opremu i snimljene materijale. Izuzetak mogu biti materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, ili slučajevi predviđeni odredbama Zakona o krivičnom postupku. Oduzete predmete policija je dužna da preda sudu na čuvanje.
  • Policija može od novinara zahtijevati da nosi i pokaže novinarsku legitimaciju samo kada traži pristup mjestima ili događajima koji su otvoreni za novinare, ali zatvoreni za javnost. Profesionalna legitimacija koja sadrži ime, fotografiju, adresu, znak medija ili novinarske asocijacije je dovoljna da se utvrdi profesionalni identitet.

Takođe je zanimljivo da policajci koji su legitimisali ekipu eTrafike i prijetili joj lišavanjem slobode i prekršajnim prijavama dok su radili svoj posao, nisu imali jasno istaknuta imena na svojim uniformama.

O ovom slučaju obaviješten je Klub novinara Banjaluka, Linija za pomoć novinarima (BH novinari), MUP RS, kao i Ombudsmen za ljudska prava BiH. Iz institucije Ombudsmena i udruženja BH novinari dobili smo informaciju da će predmet uskoro biti otvoren, te da će postupati svako u skladu sa svojim nadležnostima. Od MUP-a smo dobili neistine.

 

Napiši komentar