fbpx

“Sindikat žena protiv kretena”, “Drugarice protiv seksizma”, “Pravda je ženskog roda”, “Pravda za našu majku Suzanu”, “Ostavite naša tijela na miru”, “Imamo pravo na slobodu izbora”, “Kako si bila obučena kada su te silovali”, “Pravda za sve ubijene i silovane”, “Dosta je”. Ovo su samo neke od parola koje su obilježile današnji osmomartovski marš u Banjaluci, održan pod slobanom “Solidarne protiv institucionalnog nasilja prema ženama”.

Piše: Vanja Stokić

Organizatori marša su udruženja koja se bore za ljudska i građanska prava – Oštra Nula, Centar za mlade Kvart, Helsinški parlament građana, Udruženje žena sa invaliditetom Nika, BASOC ( Banjalučki socijalni centar), Fondacija Udružene žene, Centar za životnu sredinu, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Mreža za izgradnju mira. Marš su podržali i članovi grupe “Pravda za Davida”.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Kako ističu, slučajevi nasilja u patrijarhalnom društvu kakvo je naše rijetko se prijavljuju. Razlog tome su između ostalog i obeshrabrujući postupci službenih lica, koji bi trebalo da zaštite žrtvu.

“U većini slučajeva institucije institiraju na pomirenju sa počiniocima nasilja šaljući tako poruku nepovjerenja, obeshrabrenja i minimiziranja iskustva žena koje su preživjele nasilje umjesto da se za nasilno ponašanje okrivi i kazni počinitelj nasilja”, naglašavaju oni, dodajući da je situacija znatno teža ukoliko se radi o ženi sa invaliditetom, Romkinji, samohranoj majci, lezbejki i slično.

Od nadležnih institucija traže da se Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici  Republike Srpske omogući da žena žrtva nasilja tokom procedura pred institucijama uz sebe ima osobe od povjerenja. Takođe, zahtijevaju da se službena lica ponašaju nediskriminirajuće u odnosu na žene, da se njima vjeruje zbog nasilnog iskustva koje su hrabro preživjele, te da se protiv počinitelja nasilja pokrene krivični postupak i da se kazni u skladu sa kaznom propisanom za djelo koje je počinio.

Kada je riječ o policijskim intervencijama u slučajevima nasilja u porodici, organizatori traže da se iz kuće udaljava nasilnik, a ne žena i djeca, kakva je trenutna praksa. Od institucija se traži efikasnija primjena zakona u oblasti zaštite od nasilja bez mješanja ličnih uvjerenja službenih lica, kao i da se službenici edukuju o specifičnosti nasilja prema ženama i da se spriječi njihovo postupanje po ustaljenim patrijarhalnim normama i običajima, gdje žrtvu prisiljavaju da se vrati počiniocu nasilja po cijenu očuvanja porodice, u  kojoj opet trpe žena i djeca.

“Da se ustanovi obaveza sudova da kontinuirano vode podatke razvrstane po polu u vezi sa predmetima nasilja prema ženama. Da se počinitelju nasilja izrekne dosljedna primjena hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i Krivičnim zakonom Republike Srpske”, istakli su organizatori.

Ovogodišnji marš je dio regionalne mape osmomartovshih marševa kao i internacionalne kampanje povodom 8. marta Balance for better.

Osmomartovski marš "Solidarno protiv institucionalnog nasilja nad ženama"

Geplaatst door eTrafika.net op Vrijdag 8 maart 2019

Napiši komentar