fbpx

Ukoliko studirate u Mostaru i zanimaju vas lični i profesionalni razvoj, kao i praktični rad uz učestvovanje na raznim seminarima i radionicama, „Udruženje mladih psihologa“ nudi vam te mogućnosti. Radi se o nevladinoj organizaciji koja svojim djelovanjem nastoji osigurati ispoljavanje punog potencijala građana kroz osnaživanje i podsticanje na otkrivanje vlastitih sposobnosti.

Kao stručna nevladina organizacija koja djeluje na području Grada Mostara i okoline, “Udruženje mladih psihologa” postoji od februara prošle godine, čemu je prethodilo djelovanje u formi formalne grupe od septembra 2011. do februara 2012.godine.

 “Udruženje mladih psihologa (UMP) trenutno broji 11 članova, sa naglaskom na to da redovno primamo i nove članove. Članovi su trenutno isključivo psiholozi ili studenti psihologije, ali kako smatramo da je interdisciplinarni pristup problemima zajednice veoma bitan, postoji mogućnost i da stručnjaci ili studenti iz drugih polja postanu članovi Udruženja”, rekla nam je Majda Šehić ispred ovog udruženja.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Kako kaže, ono što Udruženje može ponuditi potencijalnim članovima jeste, prije svega, praktični rad koji obrazovnom sistemu BiH nedostaje, kao i priliku za stručno usavršavanje, učestvovanje na raznim programima, radionicama, seminarima.

 Od početka djelovanja, Udruženje teži nekolicini ciljeva. Neki od njih su podizanje svijesti građana o važnosti psihološkog zdravlja kroz psihološke metode savjetovališta, interaktivnih radionica, treninga i seminara, promovisanje psihologije kao nauke te uspostavljanje međunarodne saradnje na stručnom, naučno–stručnom i kulturnom–zabavnom nivou. Osim toga, Udruženje promoviše i ohrabruje dijalog među kulturama, jača volonterski angažman, upoznaje žene sa njihovim pravima, omogućava javne debate, stručne skupove, javne tribine, predavanja, seminare, i druge kulturne manifestacije, u BiH i inostranstvu, te rade na uključivanju mladih u međunarodne mreže djelovanja.

mladi psiholozi

 Kroz jednogodišnji rad, „Udruženje mladih psihologa“ je nastojalo da, služeći se znanjima teorijske i primijenjene psihologije, kontinuirano osnažuje lokalno stanovništvo i njihovu učinkovitost u ličnom i profesionalnom razvoju, te na taj način unapređuje civilno društvo.

“Trenutno Udruženje priprema projekat koji će se baviti temom stresa. Naime u toku je izrada tzv. “Anti-stres” programa koji će budućim učesnicima, pomoću različitih radionica približiti pojam stresa, kako i zašto se on javlja, te koji su najbolji putevi za smanjivanje istog kroz upoznavanje sa principima ‘Stress Management-a’”, rekla je Šehićeva.

Do februara ove godine udruženje je realizovalo i nekoliko drugih projekata od kojih kao najvažnije izdvajamo trening o tehnikama motivacije i stilovima učenja, koji je urađen u saradnji sa Unijom studenta Univerziteta Džemal Bijedić. Projekat je realizovan u sklopu jednodnevnog treninga na koji se prijavilo više od 100 studenata sa Univerziteta Džemal Bijedić i sa Sveučilišta u Mostaru. Udruženje ih je upoznalo sa različitim stilovima i metodama učenja, te je poseban naglasak stavljen na davanju korisnih savjeta za usvajanje tehnika cjeloživotnog učenja.

U aprilu Udruženje je organizovalo seminar „Tvoja karijera – tvoj život“ u saradnji s Info servisom za mlade Grada Mostara i K.E.C. „Sehara“. Cilj seminara je bio mladim maturantima otvoriti oči i pomoći pri upisu na fakultet. Ovaj projekat je nedavno predstavljen na Kongresu studenata psihologije u Rijeci.

Radili su i tematsko veče „Upoznaj psihologa“. Kroz ovo druženje su razotkriveni ukorijenjeni mitovi i predrasude o psihologiji kao nauci, te pojašnjenje uloge psihologa u bh. društvu.

„Klub uspješnih preduzetnika“ je vjerovatno najznačajniji projekat ovog udruženja. Na tržištu rada mladi Mostarci su prošli kroz osam sesija obuke. Prava motivacija za učešće je zapošljavanje ili samozapošljavanje.

„Otvori um ne leksilium“ naziv je ulične akcije u sklopu obilježavanja 10. oktobra, svjetskog dana mentalnog zdravlja. Akciji je prisustvovalo više od 200 građana Mostara koji su mogli razgovarati o svojim problemima, a mladi psiholozi su im pokušali pomoći savjetima i lijepom riječju. Ovim aktivnostima Udruženje želi otkloniti predrasude o mentalnom zdravlju i mentalnim bolestima u bosanskohercegovačkom društvu.

UMP je u dosadašnjem radu ostvarilo veoma dobru saradnju sa drugim udruženjima i institucijama zajednice, kao što su Vijeće mladih grada Mostara, Grad Mostar, SHL fondacija, Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Studentski Zbor Sveučilišta u Mostaru.

 

 

eTrafika.net – Ilija Snigo Zorić/Jovana Savanović

Napiši komentar