Klub novinara Banjaluka otvorio je konkurs za dodjelu priznanja najboljem novinaru iz ovog grada.

Prijave mogu da šalju novinari/ novinarke, koji rade u redakcijama i/ili dopisništvima medija u Banjaluci. Novinar/novinarka može se prijaviti sam ili prijavu može poslati urednik/urednica, kolega/koleginica, kao i redakcija. Moguće je poslati jednu ili više prijava s tim da se svaka prijava šalje odvojeno. Dobitnika/e priznanja bira devet članova žirija, koji takođe imaju mogućnost da predlože do dva kandidata.

Prijava treba da sadrži:

  1. Podatke o predloženom novinaru/novinarki (ime i prezime, naziv medijske kuće, broj telefona, e-mail adresa),
  2. Obrazloženje za prijavu novinara (do 1500 karaktera),
  3. Tekst ili prilog u elektronskoj formi, odnosno link,
  4. Datum podnošenja prijave.

Novinarski radovi ispunjavaju uslove za konkurs ako:

  1. poštuju principe profesionalnog izvještavanja,
  2. se bave temama od javnog interesa,
  3. sadrže činjenice i dokaze do kojih su novinari došli sopstvenim radom,
  4. su objavljeni u medijima (štampanim ili elektronskim) u toku prethodne kalendarske godine (nije obavezan uslov).

Prijava uz ostale potrebne informacije i/ili dokumente se šalje na mail adresu Kluba novinara klubnovinarabl@gmail.com, poštom, putem kurirske službe ili lično u zatvorenoj koverti na adresu Kluba novinara  Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banjaluka.

U naslovu maila ili na koverti obavezno napisati: “Konkurs Kluba novinara Banjaluka“.

Rok za slanje prijava je petak 18.05.2018. godine.

 

Napiši komentar