fbpx

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE je prvi put u BiH donijelo prestižnu Evropsku nagradu za jedan od najuspješnijih projekata u oblasti prevencije ovisnosti o drogama.

Svake dvije godine Pompidou grupa Vijeća Evrope dodjeljuje nagrade za najbolje projekte u borbi protiv narkomanije. Od 47 izabranih, Intercity teatar projekat  je prepoznat po svojoj inovativnosti i nagrađen, a djeluje već 10 godina u sklopu NARKO-NE udruženja.

Srednjoškolci i srednjoškolke kroz teatarsku predstavu obrađuju neke od problema i izazova koji ih prate tokom odrastanja. Predstavu prikazuju vršnjacima/kinjama i svim zainteresovanim za dobrobit mladih, a kroz prateće diskusije i radionice podstiču publiku  na razmišljanje o rizicima eksperimentisanja sa drogama, ali i o važnosti podrške porodice, škole i prijatelja, kako bi mogli napraviti pametne izbore za zdravu budućnost. Do sada je više od 200 srednjoškolaca/ki iz 26 bh. opština učestvovalo u projektu.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

,,Svi dosadašnji volonteri i volonterke projekta su na neki način tihe zvijezde i ambasadori prevencije ovisnosti. U fokusu su nam manje zajednice i sredine gdje mladi nemaju mnogo mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Jako smo ponosni da smo prvi u BiH dobili ovu nagradu koja je veliko priznanje za sav dosadašnji rad udruženja. Žiri koji je odlučivao o nagradi kazao je da projekat ima jako dobro strukturu i najveća vrijednost samog projekta jeste uključenost i participacija mladih u svim fazama, od pripreme, planiranja, realizacije pa sve do evaluacije”, govori  Amir Hasanović iz udruženja NARKO-NE.

intercity-tetar-projekat-8

Predstave koje izvode mladi ljudi daju poseban osvrt na konzumerizam i hedonistički stil života praćen rizičnim ponašanjem kao što su zavisnost, povlačenje, bijeg u virtuelni svijet interneta, igara na sreću i pametnih telefona. Dodatna vrijednost projekta je ta što okupljanje mladih iz različitih dijelova BiH razbija predrasude bazirane na nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, ali i predrasude vezane za uloge žena i muškaraca u ovom društvenom kontekstu.

„Naša organizacija je dobro prepoznata po konceptu i mogućnostima volontiranja koje nudimo mladim ljudima. Dakle, naša poruka mladim ljudima jeste da budu pro-aktivni. Posebno u današnje vrijeme kada je važno da ne padnu pod uticaj sveopšteg stanja koje u prvi plan stavlja letargičnost, bespomoćnost i besperspektivnost. Mladi trebaju tragati za prilikama koje će im omogućiti da razvijaju svoje stvaralačke snage te naučeno prenositi na vršnjake ili druge aktere. Nama je jako važno učiti mlade da kritički razmišljaju i stalno propituju stanje u kojem žive i u kojem odrastaju. Važno je da imaju vlastiti stav te jasne i konkretne argumente koje govore u prilog tome. Svi naši programi podržavaju razvoj empatije i etičnosti kod mladih“, ističe naš sagovornik.

intercity-teatar-projekat-9

Još od osnivanja udruženja davne 2002.godine,  pravac djelovanja je bio usmjeren na promociju zdravlja i razvoj praktičnih projekata primarne prevencije ovisnosti, a ne rad sa ovisnicima. Sama filozofija postojanja udruženja NARKO-NE inspirisana je knjigom Eckharda Schiffera „Zašto Huckleberry Finn nije postao ovisnik?“, u kojoj autor zastupa tezu da se ovisnost u svojim različitim oblicima često može izbjeći ako svijet djece i mladih sačuvamo od uništenja, a to se može ako mladi imaju mogućnost razvijati svoje stvaralačke snage i snove u zdravom društvu bez predrasuda.

„Činjenica jeste da naziv udruženja ima negativnu konotaciju, a naš cijeli rad je u stvari usmjeren ka jačanju i promociji zdravih stilova života. Posebno volonteri koji po prvi put dolaze u organizaciju vrlo često misle da mi radimo sa ovisnicima. Međutim u široj javnosti zahvaljujući i kvalitetnom izvještavanju od strane medija naša organizacija ima prilično dobar rejting“, govori Hasanović za eTrafiku.

intercity-teatar-projekat-6

Udruženje ima mnogo partnera organizacija, kako iz nevladinog sektora tako i institucija iz vladinog sektora, koji imaju nadležnost, ali i kapacitet za kvalitativan rad sa djecom i mladima. Sarađivali su sa volonterima/kama iz više od 50 lokalnih zajednica cijele BiH, ali i ustanovama socijalne zaštite i disciplinskim centrima za maloljetnike. U budućnosti žele da se fokusiraju na sam razvoj i profesionalizaciju.

„Planiramo dalje usavršavati stručnjake za rad sa djecom, mladima, roditeljima, nastavnicima i dr. akterima koji pokažu interes za ovu oblast. S druge strane cilj nam je naše projekte dalje unaprijediti, te u skladu sa mogućnostima razviti i nove aktivnosti sa fokusom na prevenciju ovisnosti o internetu, kockanju i klađenju te drugim ponašajnim ovisnostima. U Intercity teatar projektu u narednoj godini ćemo okupiti sve dosadašnje generacije mladih koji su učestvovali te obilježiti 10. godišnjicu uspješne realizacije projekta“, nagovijestio je Hasanović.

eTrafika.net – Nataša Lazukić

????????????????????????????????????Digital StillCameraintercity-teatar-projekat-4Digital StillCameraintercity-teatar-projekat-11 intercity-teatar-projekat-12

Napiši komentar