fbpx

Saradnja između banjalučkih i rumunskih studenata započela je upoznavanjem u Crnoj Gori, na kampu „React 2014“ u organizaciji „ALPHA centra“. Nakon kampa vlastitim zalaganjem, u nešto izmijenjenom sastavu, studenti Fakulteta političkih nauka u Banjaluci, uspjeli su da ugoste članove  „Centra za balkanske strategije“ iz Rumunije, kao akreditovane posmatrače na izborima prethodne godine. Nedugo poslije toga slijedi uzvratna posjeta naših studenata zajedno sa profesorom Milošem Šolajom i asistentom Đorđem Tomićem.

Kako kaže student FPN-a Banjaluka Nenad Cvijanović ova posjeta imala je isti cilj.

„Praćenje izbornog toka u Rumuniji i prvih pregovora o institucionalnoj saradnji kako fakulteta tako i drugih organizacija, sve radi konačnog rezultata zvanične saradnje – razmjena studenata, profesora, master i eventualne buduće doktorske studije. Naravno za sve postoji i podrška Univerziteta.“

Foto baza

Prije dvije sedmice studenti su se ponovno okupili. Fakultet političkih nauka u Klužu, organizovao je ljetnu školu pod nazivom “Liderstvo i regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi“. Pored studenata iz BiH i Rumunije, školi su prisustvovali i studenti iz Moldavije i Crne Gore.

Škola je obuhvatala tri seminara. Na jednom od njih sami učesnici evropskih integracija, odnosno  Rumunija kao članica EU, za  cilj  je imala da prenese vlastita iskustva iz perioda integracije i ukaže na pojedine svoje greške u toku  procesa, kako bi druge zemlje mogle da ih izbjegnu.

“Inače sve to gledamo iz perspektive razvijenih zemalja, a ne gledamo iz perspektive zemalja koje su jednako razvijene kao i mi i koje su neki minimum razvijenije od nas. Više možemo od njih da naučimo jer se u tim procesima susrećemo sa istim problemima, jer to su sve postkomunistička društva, koja su isto prošla procese tranzicije i demokratizacije da bi uopšte došli do procesa integracije u EU. U tom kontekstu je saradnja sa studentima iz Rumunije značajna zbog njihovih znanja i iskustava“, istakla je studentkinja FPN-a Banjaluka Dragana Ilibašić.

Pored razgovara o Evropskoj uniji, studenti su se bavili temama kao što su procesi migracije, kao i  konfliktna društva. Fakultet političkih nauka, javne uprave i komunikacija Univerzitet Babeš-Bolja predstavlja dobar primjer kako se jedan fakultet može razviti u tranziciji i evropskim integracijama. Ovo je takođe dobra prilika da se studenti upoznaju i sa drugom, projektnom stranom politikološkog zanimanja. Domaćini banjalučkim studentima bili su i ljudi iz Centra za balkanske studije, kao važan istraživački partner.

“Tokom prethodne posjete Rumuniji, obišli smo  Institute koji se bave predviđanjem izbornog rezultata, gdje su nas  uputili u tu proceduru i na koji način oni vrše to istraživanje da bi mogli da objavljuju preliminarne rezultate. Sam taj Institut ima oko 1% vjerovatnoće za grešku. I to je možda veoma pozitivna stvar što smo vidjeli, jer tako nešto mi u BiH nemamo, i to  je nešto što bismo mogli eventualno nekad kasnije da implementiramo“, priča za eTrafiku studentkinja FPN-a Banjaluka Danijela Zec.

fpn studenti saradnja (2)

Kada govorimo o ovom projektu, fakultet je bio u drugom planu. Čitava saradnja i organizacija, započela je na inicijativu samih studenata, a tek kroz dalje projekte se saradnja prenijela na institucionalni nivo, odnosno na Univerzitete. Pored saradnje na nivou Univerziteta planirana je i saradnja na nivou nevladinih organizacija, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i pomenutog Centra  za balkanske strategije iz Rumunije.

Upoznavanje studenata iz različitih sredina je veoma značajno, kroz ovakve projekte otvaraju se neke nove mogućnosti za sve. Koordinator FPN-a za međunarodnu saradnju Đorđe Tomić rekao nam je da se na posljednjem susretu razgovaralo o novom projektu koji će se raditi ove godine, kao i o razmjeni studenata, te  zajedničkim studijskim programima.

“Da li će se iz ovoga izroditi nešto konkretnije, zavisi od inicijative koja je sad na nama. To se ne odnosi samo na FPN kao instituciju, već i na studente. Od njih takođe očekujem da daju život ovoj saradnji tako što će imati ideje, prijavljivati se za projekte, održavati kontakt. Mi na Fakultetu to ne možemo uraditi za njih. Zato je zanimljiva uloga koju su imali naši studenti u otvaranju kontakata sa Klužom”, istakao  je Tomić.

Kada su u pitanju ovakvi i slični projekti, jedan od problema su naravno  finansije. Troje studenata i asistent putne troškove su pokrili sopstvenim sredstvima. Neophodno je da društvo i institucije  uvide korisnost ovakvih projekata i da ih podrže. Ukoliko naša sredina ne bude radila na stvaranju i održavanju ovakvih kontakata,  uključivanju u vodeće istraživačke i obrazovne tokove, integracije koje su u toku i planovi razvoja kod nas, onda gube svaki smisao.

“Pozitivan rezultat ovog primjera i sličnih projekata jeste upoznavanje sa drugim koje se može pretovoriti u jedno jako korisnu društvenu ulogu čiji rezultat može imati široki opseg svog pozitivnog uticaja“, zaključio je jedan od pokretača ove saradnje Nenad Cvijanović.

eTrafika.net – Anja Zulić

Napiši komentar