fbpx

Vodeći se sloganom “Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikada razmišljaš o njima?” započela je kampanja javnog zagovaranja kojom se želi pokazati da je marginalizovane osobe potrebno smiještati van institucija, te razviti programe socijalnog okruženja kako bi se ti građani uključili u zajednicu. 

Nosilac kampanje jeste Koalicija marginalizovanih grupa u BiH (KOMA), koja je danas u banjalučkom Domu omladine organizovala javnu debatu pod nazivom “Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa”. Direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH Ranka Ninković Papić rekla nam je da je cilj unaprijediti međusektorski dijalog među predstavnicima nevladinog sektora, vladinih institucija, pojedincima i članicama KOME, kako bi pronašli rješenja za bolje zakonodavno okruženje i promjenu na entitetskim mjerama. Projekat je počeo prošle godine i traje do 2018. godine.

“Kampanje su sada počele  i želimo na jesen donosiocima odluka predstaviti nove mjere u poboljšanju položaja marginalizovanih grupa. Radimo u oba entiteta, sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvom rada i socijalne politike FBiH. Nadamo se da će sve ovo rezultirati boljim stanjem marginalizovanih grupa, da se na neki način približimo društvu jednakih mogućnosti”, rekla je ona.

Podrži eTrafiku

Paralelno sa ovom sprovodi se i kampanja “Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti”, čija je zamisao napraviti jednak minimum socijalne sigurnosti za sve građane kojima je to potrebno, te taj minimum izjednačiti na nivou RS i kantonima Federacije.

“Jako smo daleko od minimuma i to je različito po entitetima. Do sada se nešto radilo na tom području, ali nije sve još uvijek kako treba. S obzirom na siromaštvo u BiH i trenutno stanje vidite da su potrebe jako velike. Potreba je mnogo, situacija je uopšteno loša. Marginalizovano je 60 odsto populacije, a statistike od prošle godine kažu da je oko 26 % građana ispod apsolutne linije siromaštva, što je alarmantno. Sve što se može učiniti jeste da se stvara neko bolje okruženje, da zagovaramo promjene politika kako bi našli način da se od postojećih ili realokacije sredstava obezbijedi novac za najugroženije kategorije i da to bude učinjeno prema potrebama.”

Kada govorimo o osviještenosti sredine o položaju marginalizovanih grupa, Ninković Papić ističe da građani ne shvataju u kakvoj situaciji se ti ljudi nalaze i da se već sutra i oni sami mogu naći na njihovom mjestu.

“Poruka kampanja je ‘Da li misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati do kraja života?’. Svako sutra može biti na margini. Smislili smo poruke koje bi možda zvučale tako da ljudi pogledaju šta se zaista dešava. Nisu osviješteni koliko bi trebali. Svaki dan je sve više ljudi na margini.”

koma debata2

Pomoćnik ministra za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu RS Ljubo Lepir naveo je da novi Zakon o socijalnoj zaštiti stavio vaninstitucionalno zbrinjavanje marginalizovanih grupa kao prioritet kada se govori o metodu brige o njima.

“Zakonski smo definisali nekoliko socijalnih usluga koje su administrativnog oblika kako bi favorizovali da lice sa invaliditetom ili neke druge marginalizovane grupe ne moraju mijenjati mjesto stanovanja, ne moraju se smiještati u institucije, u kojima uslovi često nisu adekvatni, posebno za socijalno uključivanje. Neke od tih usluga su dnevno zbrinjavanje, formiranje dnevnih centara, pomoć i njega u kući, kao i hraniteljstvo. Dajemo punu podršku razvoju vaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja korisnika”, kazao je Lepir.

Na pitanje o ogromnim razlikama između primanja marginalizovanih grupa u RS i FBiH, naveo je da je to sasvim normalno jer je ustavom definisano da RS i FBiH imaju odvojene sisteme socijalne zaštite, a socijalna davanja su definisana zakonima o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti, koji su vezani za budžete.

“Ono što se može uraditi jeste izjednačavanje kriterijuma, da se isti principi primjenjuju na području cijele BiH. Sama davanja zavise od kreiranja budžeta i socijalnih politika za svaki entitet. To nije ništa neobično, ima toga i u stranim zemljama, u zavisnosti od toga u kojoj se pokrajini nalazite”, rekao je Lepir.

eTrafika.net – Vanja Stokić

Napiši komentar