Predstavnici Unije studenata učestvovali su danas u radu radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.

Na sastanku je postignut visok stepen usaglašenosti stavova između predstavnika Ministarstva, dva rektorata i predstavnika studenata, navodi se u saopštenju Unije studenata.

Donosimo vam prijedloge Unije studenata koje je Radna grupa  prihvatila:

– da ostane mogućnost prenosa u narednu godinu 15 ECTS bodova ili dva ispita;

– da pored tri osnovna roka sa po dva termina, budu uvedeni kao obavezni rokovi još i aprilski i oktobarski rok i to za sve studente bez obzira na broj položenih ispita; dogovoreno je da se fakultetima dozvoli da pored ovih obaveznih rokova mogu organizovati i dodatne rokove u zavisnosti od potreba i specifičnosti fakulteta;

Mozaik prijateljstva

– da studenti koji su izgubili status budžetskog finansiranja isti mogu ponovo da steknu kada daju uslov za upis naredne godine, s tim da budu uvažene finansijske mogućnosti fakulteta i to preko kriterijuma koji će u slučaju nedovoljnih finansijskih sredstava, prednost dati studentima koji su očistili godinu i onima koji su na višim godinama i na osnovu drugih kriterijuma;

– da produženje godina života do kada mogu da rade fakultetski profesori ne bude po automatizmu 70, već da se, kada profesor napuni 68 godina, raspiše konkurs, te ukoliko ne bude prijava, bude omogućeno da profesor produži rad do navršenih 69, odnosno maksimalno 70 godina života; ovaj prijedlog se zasniva na nastojanju da budu stvoreni uslovi za veće zapošljavanje mlađeg profesorskog kadra.

 

 

eTrafika.net

Autizam

Napiši komentar