fbpx

Pojavljivanje djece na društvenim mrežama i stranicama vrtića nije rijetkost, a svakodnevno objavljivanje fotografija i video snimaka mnogima je simpatično i u tome ne vide ništa loše. S druge strane, neki vrtići to rade bez potrebne saglasnosti roditelja i uprkos njihovom stavu da ne žele fotografije svoje djece na javnim objavama.

Piše: Snježana Aničić, Foto: Pixabay

Ombudsman za djecu prošle godine uputio je preporuku Ministarstvu prosvjete i kulture u vezi sa pravom djeteta  na zaštitu  privatnosti. To se u velikoj mjeri odnosilo i na objave predškolskih ustanova.

Podrži eTrafiku

„Više je razloga za izdavanje navedene preporuke. Prvo, jednim brojem  prijava zaprimljenih u institituciji ukazuje se i na povredu prava djeteta na zaštitu privatnosti, a vezano za fotografisanje djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Drugo, vrlo je važno da vaspitno-obrazovne ustanove imaju jasno definisane procedure postupanja za različite situacije, čime se umanjuje mogućnost različitog pristupa u istim pitanjima, jer različito postupanje uvijek dovodi u pitanje ostvarivanje prava“, objašnjavaju iz institucije Ombudsmana za djecu RS i dodaju da je vrlo važno da roditelji i vaspitno-obrazovne ustanove imaju partnerski odnos.

Obavezna saglasnost roditelja

Nakon što je Ministarstvo uvažilo preporuku Ombudsmana, sve predškolske ustanove su obaviještene da je za javne objave potrebna pismena saglasnost roditelja. Takođe, ukoliko se na fotografijama nalazi dijete čiji roditelji nisu dali odobrenje, potrebno je prekriti njegovo lice.

„Na Ministarstvu je obaveza da prati da li se preporuke poštuju u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Objavljivanje fotografija/snimaka djece bez saglasnosti roditelja/staratelja znači povredu obaveza zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama kako je to uređeno zakonom“, govore iz institucije Ombudsmana za djecu RS.

Nineta Popović iz UNICEF-a je rekla da se predškolske ustanove trebaju voditi najboljim interesom djeteta.  Bitno je da djeca ni na koji način ne budu ugrožena.

“Ukoliko saglasnost roditelja postoji, za one, koji objavljuju sadržaje s djecom, neophodno je da se pridržavaju principa najboljeg interesa djeteta, te dijete portretiraju poštujući njegovu/njenu ličnost, dostojanstvo, ne izlažući ga stigmatizaciji, opasnostima, manipulacijama…”, govori ona.

Iz Predškolske ustanove – Klub za djecu „Kod bake“ pojašnjavaju da je njihov način rada potpuno drugačiji od drugih predškolskih ustanova, a samim tim je i ovo pitanje drugačije riješeno.

„Mi imamo stav da trenutke provedene u ustanovi i lijepe uspomene ne moramo pokazivati kroz prikazivanje dječijih lica na fotografijama. Zato nisam tražila pismenu dozvolu od roditelja jer je odluka na početku osnivanja naše ustanove da djecu nećemo fotografisati tako da im se vide lica. To su roditelji sa oduševljenjem i prihvatili. Uglavnom forsiramo ruke, fotografisanje sa strane ili iza djece, iz ptičije perspektive uz nastojanje maksimalnog poštovanja privatnosti djece“, rekla je za eTrafiku Jelena Bojanić u ime ove ustanove.

Vidljivost u društvu ili promocija vrtića?

Na prvi pogled, ovakve objave ostavljaju utisak da predškolske ustanove žele da promovišu sebe i svoj rad. Direktorka derventskog vrtića „Trol“ Gordana Simić ističe da postoje drugi načini za promociju ustanove.

„Smatram da promocija ustanove ne treba da bude podržana objavljivanjem dječijih fotografija, ali vjerujem i u to da su djeca najbolji promoteri predškolskih ustanova, što je sasvim logično jer su namijenjene djeci. Kada govorim o našoj ustanovi, više se oslanjamo na transparentnost samih aktivnosti koje su dio Predškolskih programa, te smo tako orijentisani direktno na aktivnosti koje se realizuju u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Često ćete vidjeti samo ručice koje vrijedno rade, a rijetko fotografiju djeteta koje se u trenutku fotografisanja ne bavi nikakvom aktivnošću. Ako pogledate naše fotografije vidjećete da je nota na realizaciji aktivnosti i promociji kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa“, rekla je Simićeva.

Iz institucije Ombudsmana poručuju da objavljivanje fotografija djece služi promociji i ustanove i sposobnosti i kreativnosti kod djece.

„Djeca treba da budu vidljiva u društvu, jer se i na taj način promovišu njihova prava, ali na način koji neće ugroziti niti jedno pravo priznato Konvencijom. Treba poštovati stav roditelja da ne žele da se objavljuju fotografije njihove djece. Pri tome treba imati u vidu, ne samo da je potrebna saglasnost roditelja, već i da se fotografije mogu koristiti samo u svrhe za koje je roditelj dao saglasnost, a nikako da se koriste izvan konteksta u kojem su nastale, pogotovo ne u negativnom kontekstu“, poruka je Ombudsmana.

Iz UNICEF-a objašnjavaju da je objavljivanje fotografija dobro, ali samo onda kada se poštuju sva pravila.

“Imajući u vidu kako je niska stopa pohađanja predškolskog odgoja u našoj zemlji, smatramo da je svaka promocija, koja poštuje navedene principe, dobrodošla. Djeca na fotografijama treba da su portretisana na dostojanstven način, a njihove aktivnosti da budu usko vezane uz ono što predškolski odgoj jeste, učenje kroz igru”, kaže Popovićeva i dodaje  da bi bilo dobro da se i samu djecu pita da li žele da njihove fotografije budu objavljene, koliko god mali bili, njihovo mišljenje treba saslušati i uvažiti.

U „Trolu“ naglašavaju da su svjesni negativnih uticaja i da to najbolje pokazuje upravo saglasnost roditelja koju obavezno traže iz godine u godinu. Njihova ustanova je to činila i prije donošenja same preporuke, jer su željeli da zaštite najmlađe, ali i sebe.

Da sve nije idealno i da ima i onih koji se ne pridržavaju preporuke, s nama je podijelila jedna majka.

„Nas su samo na početku pitali da li smo za to da se objavljuju djetetove fotografije, a to je bilo prije dvije godine. Rekli smo da ne želimo da damo saglasnost i da nam šalju fotografije na telefon. Ponekad se događalo da među objavama vidimo i njegovu fotografiju, ali nismo reagovali, tako da je to sada počelo redovno da se događa. Upoznati smo sa mnogim slučajevima zloupotrebe i zato nismo dali saglasnost“, kaže S. C. za eTrafiku.

Neodobravanje ne smije da znači diskriminaciju

Ukoliko roditelji ne daju svoju saglasnost, dijete ne smije da doživi neki oblik diskriminacije po tom pitanju. Događalo se i to da dijete na neki način bude odbačeno, što svakako utiče na dijete i daje lošu sliku o samoj ustanovi.

Simićeva razumije roditelje koji ne žele da se njihovo dijete pojavljuje na društvenim mrežama i objašnjava da na to imaju potpuno pravo.

„Roditelji koji to ne žele najčešće nemaju ni svoje Facebook profile, niti objavljuju fotografije svoje djece na svojim profilima iako ih imaju. Razlozi su svakako zloupotreba fotografija u nemoralne svrhe i ugrožavanja dječijeg identiteta na bilo koji način. Nikada nismo tražili objašnjenje od roditelja zašto ne žele, jednostavno smatramo da su to lične odluke i zato ih poštujemo. Moram naglasiti da uz saglasnost roditelja kojom se dozvaljava fotografisanje djece u aktivnostima, roditelj istom izjavljuje da fotografije sa stranice neće objavljivati na svojim privatnim profilima, osim ako je na fotografiji samo njegovo dijete“, dodala je direktorka „Trola“.

Napiši komentar