fbpx

Djeca i maloljetnici su ranjivi na štetno izvještavanje medija stoga je bitno da urednici i novinari izvještavaju sa posebnim oprezom i etičkim standardima.

Izvor: Saopštenje; Foto: Pixabay

S obzirom na povećanu pažnju javnosti u vezi tragičnog slučaja u Srbiji u kojem je život izgubilo osmero djece i zaštitar u osnovnoj školi u Beogradu, Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini (BiH) podsjeća urednike i novinare na Član 18 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampane i online medije BiH.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

„U postupanju s djecom i maloljetnicima novinari i urednici su dužni da budu krajnje obazrivi, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta i polazeći od najboljeg interesa djeteta.

Novinari i urednici dužni su da zaštite identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

Novinari i urednici ne smiju direktno ili indirektno identificirati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su djeca žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnom postupku.“

Identifikovanje maloljetnika, kao svjedoka ili žrtava nasilja, objavljivanje njihovih fotografija, imena, adresa stanovanja, fotografija roditelja ili mjesta stanovanja, u suprotnosti je sa profesionalnim standardima novinarstva.

Podsjećamo da su djeca u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i ranjiva kategorija, koja zaslužuje posebnu dodatnu zaštitu, u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta.

Svakom djetetu za kojega je utvrđeno da je prekršilo krivični zakon, se priznaje pravo da se s njime postupa na način koji je u skladu s promicanjem njegova osjećaja dostojanstva i vrijednosti, kojim se jača djetetovo poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih i koji uzima u obzir djetetovu dob i poželjnost promicanja njegova povratka u zajednicu kao i da se poštuje njegova privatnost na svim razinama postupka.

Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi.

Napiši komentar