fbpx

U susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra Udruženje “Zajedno” Banjaluka još jednom je stavilo akcenat na zaštitu mentalnog zdravlja i mentalno oboljelih govoreći o važnosti mentalnog zdravlja ne samo oboljelih nego cijelog društva.

Izvor: Saopštenje

“Svjesni samo da se svako od nas može suočiti sa mentalnom bolešću ili životnom situacijom koja zna biti ‘okidač’ za mentalnu bolest. Dodatni problem je što su osobe oboljele od mentalni bolesti posebno ‘obilježene’, a o njima se kao o sramoti nerado priča i u porodici, jer su mentalne bolesti su još uvijek jedan od najveći tabua”, istakla je izvršna direktorica Udruženja, Ružica Atanacković.

Foto baza

Zbog proteklog rata i perioda tranzicije, Bosna i Hergovina se može prepoznati kao zemlja sa povećanim rizicima po mentalno zdravlje u kojoj postojeći resursi za zaštitu mentalnog zdravlja ne mogu u potpunosti odgovoriti potrebama stanovnika. Obeshrabruje nesojetljivost konteksta po pitanjima koja se odnose na zaštitu mentalnog zdravlja i zaštitu mentalno oboljelih, ali i neposvećenost u provođenju donesenih politika i strategija koje se odnose na kvalitetniju zaštitu mentalnog zdravlja i zaštitu ljudskih prava ove populacije.

“Za glavnu prepreku za napredak u izgradnji resursa za zaštitu mentalnog zdravlja i mentalno oboljelih, označena je društvena stigma. Sigurno je da stigmatizacija duševne bolesti ne ostaje samo na pojedincu, ona se prenosi na porodicu, one koji rade sa ovim ljudima, cijelu zajednicu, lijekove i liječenje”, rekla je Atanacković.

Udruženje „Zajedno“ svojom misijom od 2006. godine nastoji promovisati značaj zaštite mentalnog zdravlja svih ljudi zbog važnost za opšte zdravlje i funkcionisanje, te učiniti vidljivijim lica koja se liječe od mentalnih bolesti, uključujući i vrijednosti koje ova lica imaju. Djelatnost Udruženja je dnevno zbrinjavanje odraslih, mentalno invalidnih lica u Dnevnom Centru „Zajedno“ koje se pružaju podrškom JU „Centra za socijalni rad“ Banjaluka, koji ove usluge naručuje i kontroliše njihov kvalitet. Ovaj inovativni model brige u zajednici, namijenjen je u osnovici jačanju socijalnih kapaciteta osoba sa mentalnim problemima, mada je njegova uloga kao mjesto gdje se okupljaju ova lica, donoseći sa sobom različite probleme, mnogo kompleksnija.

Osobe sa mentalnim problemima danas žive u krajnje nepovoljnom položaju koji svakako utiče i na oporavak od mentalne bolesti. Problem je što se ove ranjive osobe, kao i njihove porodice, zbog bespomoćnosti mire sa svim što ih je zateklo. Iskustva Udruženja „Zajedno“ pokazuje da rješenja treba tražiti u aktivnom i kontinuiranom zagovaranju u koje treba osim profesionalnih lica, korisnika usluga mentalnog zdravlja i drugih, uključiti i mlade ljude.

Tražeći rješenja za promjene, Udruženje „Zajedno“ Banjaluka, aktivnostima Projekta „Zagovarajmo zajedno“ planira otpočeti proces zagovaranja sa većim učešćem mladih ljudi, studenata koji se obrazuju za znimanja socijalnog rada i psihologije. Projekat „Zagovarajmo zajedno“ je sa implemnetaciom započeo je 1. juna 2022. godine i trajaće do 31. januara 2023.

Cilj ovog projekta je saznati više o stavovima studenata o značaju zaštite mentalnog zdravlja, potrebama i mogućnostima osoba sa mentalnim problemima za život u zajednici, te senzibilisati ih za aktivno učešće u zagovaračkim aktivnostima Udruženja „Zajedno“.

Napiši komentar