fbpx

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine dr Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr Nevenko Vranješ čestitali su djeci Međunarodnu sedmicu djeteta, a svima onima koji donose odluke koje se tiču djece ukazuju na potrebu da pri tome prvenstveno vode računa o najboljem interesu djeteta.

Izvor: Saopštenje

Ombudsmeni koriste priliku kako bi u Dječijoj sedmici – prvoj sedmici oktobra istakli važnost dječjih prava zagarantovanih Konvencijom o pravima djeteta, čija su temeljna načela: najbolji interes djeteta, nediskriminacija, zaštita opstanka, bezbjednosti i razvoja djeteta, te pravo na sudjelovanje i izražavanje mišljenja.

Podrži eTrafiku

U svakodnevnom radu ombudsmeni uočavaju brojne probleme sa kojima se djeca suočavaju od siromaštva, socijalne isključenosti, preko ovisničkih ponašanja do nasilja u porodici i nasilja na internetu i sl. Imajući to u vidu svi moramo učiniti više kako nijedno dijete ne bi bilo zaboravljeno, isključeno i diskriminisano u ostvarivanju svojih prava. Odrasli moraju stalno i trajno učiti kako bi što uspješnije pratili i podržavali djecu u ostvarivanju njihovih prava.

I te kako svjesni uloge medija, a radi podsticanja građanske odgovornosti i senzibiliteta za zaštitu djece, ombudsmeni i ovim putem žele apelovati na savjest građana, motivisati ih za društveni angažman, ali i podstaći nadležne da djeluju brže i efikasnije u zaštiti prava djeteta.

Pored svakodnevnog neposrednog rada sa građanima i rada na žalbama/predmetima koje se tiču prava djeteta, ombudsmeni planiraju da do kraja ove, 2022. godine, izrade i dva specijalna izvještaja iz oblasti prava djeteta i to Specijalni izvještaj o maloljetničkim brakovima i Specijalni izvještaj o zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja sa fokusom na stanje u ustanovama.

Napiši komentar