fbpx

Bh. povorka ponosa poziva sve zainteresovane dizajnere/ice, posebno LGBTIQ dizajnere/ice, da uzmu učešće u redizajniranju vizualnog identiteta Bh. povorke ponosa, odnosno redizajnu logotipa. Bilo da smatrate da se postojeći logo može osvježiti ili da želite ponuditi novo rješenje, ohrabrujemo vas da budete kreativni/e i prijavite se na konkurs. Dajemo vam slobodu da predstavite svoju ideju.

Izvor: Saopštenje

Bh. povorka ponosa je protest i ponos, borba i slavlje, otpor i ljubav.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Smjernice za izradu logotipa su sljedeće:

Logo treba biti u skladu sa našim vrijednostima i principima, poput antifašizma, solidarnosti, antimilitarizma, samoodređenja, feminizma, ravnopravnosti… Rad je potrebno dostaviti u pdf ili png i vektor formatu (.eps) na e-mail: info@povorkaponosa.ba
Mail treba sadržavati osnovne podatke o dizajneru/ki: ime, prezime i broj telefona, a u naslovu maila treba da piše: prijava na konkurs za izradu logotipa. Na konkurs se mogu prijaviti samo državljani/ke Bosne i Hercegovine.

Uz finansijsku podršku Asocijacije ERA i projekta “The Time is Now”, za izradu logotipa smo obezbijedili novčanu nagradu u iznosu od 500 KM.

Rok za prijavu

Rok za dostavu dizajna je 01.11.2022. godine.

Oni radovi koji ne budu ispunjavali navedene smjernice ili ako budu dostavljeni nakon roka, neće biti uzeti u razmatranje. Nakon dostave logotipa, najkasnije do 15.11.2022. godine će svi/e koji su konkurisali/e biti obaviješteni/e o rezultatima konkursa.

Napiši komentar