fbpx

Organizacija amputiraca UDAS objavljuje poziv za dostavu nominacija za priznanje “Ravnopravno-različiti” za lidere i liderke sa invaliditetom i njihov doprinos razvoju zajednica u Bosni i Hercegovini. Priznanje “Ravnopravno-različiti” se dodjeljuje osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom da takođe doprinesu razvoju zajednice i društva.

Izvor: Saopštenje

Dodjela priznanja je pokrenuta 2020. godine u okviru projekta „Ravnopravno-različiti” koji je finansirala Evropska unija. Organizacija amputiraca “UDAS” je, smatrajući ovu aktivnost dobrom praksom u promociji postignuća i doprinosa osoba sa invaliditetom u BiH, nastavila sa njenom provedbom i nakon završetka projekta. Ove godine će priznanje, uz podršku Međunarodne kampanje za zabranu mina i kasetne municije (ICBL-CMC), biti dodijeljeno po treći put.

Foto baza

Priznanje “Ravnopravno-različiti” promovira lidere i liderke sa invaliditetom i podiže svjesnost o osobama sa invaliditetom kao jednoj od najozbiljnije marginalizovanih grupa čiji se talenti i potencijali nedovoljno koriste a doprinos u razvoju zajednice često ignoriše. Priznanje će istaći postignuća osoba s invaliditetom i doprinijeti promjeni ukorijenjenih stavova javnosti o osobama sa invaliditetom te istaknuti osobe sa invaliditetom koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor zajednici i inspiracija drugima da doprinesu stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Priznanje će biti dodijeljeno u dvije kategorije: liderka za invaliditetom (žena) i l ider sa invaliditetom (muškarac)

Priznanje se dodjeljuje za doprinos u promociji i zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom i drugim oblastima djelovanja (biznis, obrazovanje, kultura, umjetnost, sport…) ciljajući ne samo aktivne zagovarače/ice za prava osoba s invaliditetom iz organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom koje svojim angažovanjem donose pozitivnu promjenu u lokalnoj zajednici i šire već i osobe sa invaliditetom sa značajnim postignućima u drugim oblastima koji služe kao motivacija i inspiracija drugima u njihovom razvoju i sazrijevanju.

Pozivamo vas da nominujete liderke i lidere sa invaliditetom iz vašeg okruženja za koje smatrate da su dali značajan doprinos razvoju zajednice. Proces nominacija je počeo 12. septembra i trajaće do 31. oktobra 2022. godine. Obrazac za nominaciju je dostupan na: www.udas.rs.ba.

Napiši komentar