fbpx

Fondacija Udružene žene organizuje javnu debatu „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom. Prekinimo lanac trgovine – djeca nisu roba!“ koja će biti održana 25.08. u Domu Omladine, sa početkom u 11 časova.

Izvor: Saopštenje

Prisutnima će se obratiti Teodora Marjanović, predstavnica Fondacije Udružene žene a debatom će moderirati Lana Jajčević, pravna savjetnica u Fondacijia Udružene žene.

Foto baza

Javnu debatu organizuje Fondacija Udružene žene u okviru istoimene kampanje koju, u toku avgusta, realizuje UG “Budućnost” iz Modriče u saradnji sa članicama Mreže RING i SNAŽNIJI GLAS ZA DJECU BiH u vidu javnih događaja u 11 gradova Bosne i Hercegovine. Ova debata je dio kampanje koju su podržali Evropska Unija i Vijeće Evrope, kroz svoj zajednički program.

Cilj javnih debata je upoznati učesnike i učesnice sa rizicima s kojim se suočavaju djeca naročito iz ranjivih i marginalizovanih grupa, oblicima iskorištavanja djece i metodama za privlačenje djece, kako prepoznati djecu žrtve trgovine, način reagovanja i postupanja. Učesnicima će biti predstavljen materijal kreiran za kampanju. Mediji će biti pozvani da proprate ovaj događaj.

Ovim putem biće načinjen i osvrt na na trenutnu situaciju i zakonska rješenja koja regulišu zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali i mogućnosti unapređenja saradnje svih relevantnih aktera u lancu podrške.

Napiši komentar