Udruženje Gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, raspisuje Konkurs za dječije kompozicije koje će biti izvedene na Međunarodnom festivalu dječije pjesme “Majski cvijet  u maju 2020. godine, u Tuzli.

Izvor: Saopštenje, Naslovna fotografija: Gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla

Uslovi za prijavu na konkurs:

Kompozicije koje se šalju na konkurs ne smiju biti ranije objavljivane ni javno izvođene, ne smiju biti duže od 3,5 minute, a po sadržaju muzike i teksta, treba da odgovaraju uzrastu djece do 12 godina.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

– ime i prezime autora teksta, muzike, aranžmana

– notni zapis melodije vokala s potpisanim tekstom i harmonijskim simbolima,

– tekst pjesme u tri primjerka,

– audio zapis na CD-u (demo)

Kompozitor, tekstopisac i aranžer na festivalu mogu sudjelovati najviše sa tri kompozicije, a izvođač s jednom. Starosna dob izvođača je do 12 godina. Odabir kompozicija obavit će stručna komisija, a za kompozicije koje budu odabrane autori su dužni dostaviti instrumentalnu matricu i master do 15.03.2019. godine. Stručna komisija organizatora izabrat će i izvođače.

Izvođači pjevaju uživo uz instrumentalnu matricu i pratnju Gradskog dječijeg hora “Slavuj”.

Slanjem radova na konkurs autori i izvođači prihvataju u cijelosti njegove uslove i prenose pravo na Međunarodni festival dječije pjesme “Majski cvijet” Tuzla da odabranu kompoziciju bez naknade autorima:

–  izvede na festivalu

– snimi na nosač zvuka ili slike i objavi,

– koristi za najavu i emitiranje festivala putem radija ili televizije.

Za najbolje kompozicije, aranžane, tekstove i izvođače na festivalu će biti dodijeljene nagrade.

Prijave kompozicija slati na adresu: Udruženje gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, Rudarska 55/3, 75000 Tuzla, sa naznakom “za Međunarodni festival dječije pjesme Majski cvijet Tuzla” ili na adresu: majskicvijet.tuzla@gmail.com

Za sve dodatne informacije, obratite se na e-mail majskicvijet.tuzla@gmail.com ili na brojeve telefona +387/ 63 630 094, +387/ 63 898 777 i  +387/ 61 140-200.

Konkurs ostaje otvoren do 15.02.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Pristigli materijali na konkurs se ne vraćaju.

Napiši komentar