fbpx

Pod pojmom alkoholičar podrazumijeva se osoba koja preterano konzumira alkoholna pića, uslijed čega se postepeno javlja zavisnost od alkohola, a tjelesno i duševno zdravlje sve više bivaju oštećeni. Takođe, ono što je karakteristično za alkoholičare jeste i narušavanje sopstvenog statusa u društvu.

Kao i kod mnogih drugih mentalnih oboljenja, i kod alkoholizma dolazi do raznih poremećaja ličnosti, kakvi su recimo dezintegraijca, regresija i destrukcija. Uslijed dugoročne intoksikacije oštećuju se kognitivne sposobnosti, remeti pamćenje, mišljenje, drastično slabi moć rasuđivanja i dolazi do teških fizičkih oštećenja mozga.

Zavisnici od alkohola su i muškarci i žene. Međutim, na muško pijenje se uglavnom gleda blagonaklono, što pripadnicima jačeg pola omogućava lakši ulazak u alkoholizam, pa je ova ova bolest zavisnosti prisutnija kod muškaraca. Prema nekim procjenama, na svakog četvrtog muškarca ide jedna žena alkoholičar. Ali prethodnih godina prisutan je trend porasta alkoholizma među ženama.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Žene alkoholičari imaju iste tegobe i probleme kao i muškarci

Muški i ženski alkoholizam imaju zajedničke karakteristike. I kod jednog i kod drugog pola alkoholičari se susreću sa istim zdravstvenim, psihičkim i socijalnim problemima. Nisu dovoljno jaki za apstinenciju, imaju oslabljenu toleranciju na alkohol, često gube kontrolu, imaju tzv. „crne rupe“ u sjećanju (prekide filma), svojim ponašanjem narušavaju porodične odnose i izazivaju disfunkcionalnost u porodici. Međutim, postoje i jasne razlike između ženskog i muškog alkoholizma.

Specifičnosti ženskog alkoholizma

U našem društvu tolerancija prema muškarcima alkoholičarima je znatno veća. Žena alkoholičar momentalno pada u očima cjelokupne društvene zajednice, ljudi je optužuju, stigmatizuju i izbjegavaju.

Zbog uloge koju žene imaju u društvu i porodici, alkoholičarke znatno teže doživljavaju svoj alkoholizam, imaju jače osjećanje griže savjesti i osjećaju krivicu. Pored toga, žene su sklonije „solo alkoholizmu“.

Muževima i djeci žena koje su zavisne od alkohola, ta njihova zavisnost izuzetno teško pada. Porodica se teško miri sa gubitkom opšte prihvaćenog modela supruge i majke, zbog čega su alkoholičarke sklone skrivanju svog alkoholizma. Muž nije u stanju ili ne želi da preuzme ulogu žene i majke u porodici i sve obaveze koje one imaju. Suprotno tome, u porodicama gdje je muškarac alkoholičar žena lakše preuzima njegovu ulogu.

Žena koja ima muža alkoholičara i dalje izvršava sve kućne obaveze, što kod muškaraca nije slučaj, jer se oni udaljavaju i počinju da sve manje vremena provode kod kuće. Ako u porodici žena ima problem sa alkoholom, njene obaveze uglavnom preuzimaju djeca, bake i deke.

Žene pokazuju mnogo više tolerancije na muški alkoholizam. U slučaju ženskog alkoholizma češće dolazi do pucanja i razvoda brakova.

Žene u visokom procentu sa teškim opijanjem počinju tek u poznijim godinama. Imaju nižu toleranciju na alkohol. Kod njih ista količina popivenog alkohola dovodi do težeg pijanstva u odnosu na muškarce. Kod žena je izraženija fiziološka osjetljivost, zbog čega se kod njih češće javljaju tjelesna i psihička oštećenja prouzrokovana alkoholom. S druge strane, žene koje piju ponašaju se manje delikventno od muškaraca. Kod većine žena je primjetno depresivno ponašanje. Žene češće imaju suicidalne tendencije direknto prouzrokovane alkoholizmom i češće konzumiraju alkohol u kombinaciji sa tabletama.

Na osnovu jedne studije sprovedene od strane psihologa Žilijete Krivokapić, a u kojoj je učestvovala grupa žena koje su bile na kliničkom odvikavanju od alkohola, daleko veći procenat žena alkoholičara živi u urbanim sredinama, dok alkoholizam kod žena koje žive na selu predstavlja izuzetak i veliku rijetkost.

Zašto je važno znati sve ovo?

Podaci iz nekoliko prethodnih godina su gotovo poražavajući kada je mlađa populacija u pitanju. Pri tome, lako se da primjetiti da je ženski alkoholizam u stalnom porastu i za očekivati je da će broj žena koje imaju probleme sa zavisnošću od alkohola biti sve veći.

Napiši komentar