fbpx

Idejno nastala 2015. godine, Fondacija Budućnosti u Bosni i Hercegovini mladima iz IT i STEM industrije omogućava obrazovanje i prilike po kojima neće zaostajati za svojim inostranim vršnjacima. 

Piše: Sofija Janjić 

Tvorac Fondacije je Edhem Edi Čustović, profesor Univerziteta La Trobe u Melburnu, zajedno sa svojim bratom Rešadom Čustovićem. Stipendistima se otvaraju brojne prilike kroz metodu mentorstva i razne kurseve. Oni dobijaju mentora iz oblasti u kojoj žele da napreduju.

Podrži eTrafiku

„Često se iz tog odnosa razviju prijateljstva i različite saradnje, te mladi ljudi dobiju neophodnu priliku za praksu, posao, a nerijetko i sami postanu mentori nakon što postanu profesionalci u svojim oblastima“, govori Valerija Ereš, CMO ove Fondacije.

Nasuprot tradicionalnih shvatanja u bosanskohercegovačkom sistemu obrazovanja, BH Fondacija Budućnosti nastoji akcenat da stavi na praksu, kao i da uputi mlade na važnost razvijanja ostalih društvenih vještina kao što su liderstvo i rad u kolektivu.

„Mladi ljudi žele bolju budućnost i spremni su raditi za nju, a uz pravu podršku i prilike koje im nastojimo obezbijediti kroz Fondaciju budućnosti, ostvaruju zapaženi uspjeh. Po broju stanovnika BiH je mala država, ali naši ljudi su izuzetno talentirani i zaista mijenjaju svijet“, rekla je Ereševa.

Prednosti ovakvog pristupa i rada u razvoju sa mladim osobama, najbolje su vidljive kroz lične primjere njihovih višegodišnjih stipendista. Sara Quraishi, nakon diplomiranja mašinstva nije bila sigurna da li je odabrala pravo zanimanje. To pitanje je sebi postavljala i na master studiju u Sarajevu, a zatim odlučila da pronađe to što joj nedostaje.

Po njenom mišljenju, svaka dodatna vještina koju uspiju usvojiti „sa strane “ je od ključne važnosti za izgradnju karijere, jer poslodavci i ciljne skupine cijene trud uložen u volontiranje i svaki vid ličnog razvoja u obrazovanju.

„Znanje, iskustvo i temelji koji su ovdje pruženi su mnogo vrijedniji od stipendije koja uključuje samo novčanu naknadu. Mi volimo reći, kako mlade ljude učimo kako da sami pecaju ribu, umjesto da im sve donesemo gotovo i servirano“, zaključila je Sara Quraishi.

Mirza Čeligija, takođe stipendista Fondacije Budućnosti, smatra da mu je je Fondacija pružila mogućnost razvoja preduzetničkih,  liderskih i takozvanih „mekanih vještina“, koje su izuzetno cijenjene u sferi biznisa, što mu je i omogućilo da postane softverski inženjer u  kompaniji „Mistral“, pored čega je postao i izvršni tehnički direktor firme u Velikoj Britaniji, koja je u ranoj fazi pokretanja.

„Pristup tradicionalnog obrazovnog sistema je kolektivni, što znači da imate obrazac po kojem se svi obrazuju, ne uzimajući u obzir vaše osobine, mane i vrline, prirodne talente ili potencijal. Takav sistem ima mnogo propusta, ali je i ograničen mogućnostima, zbog velikog broja studenata“, kazao je Mirza.

Sa njima je saglasan i Selman Patković, student završne godine Softverskog inžinjeringa, koji je uključen u program Fondacije od 2020. godine. Kako kaže, Fondacija Budućnosti Bosne i Hercegovine, uz njegov rad na sebi, otvorila mu je mnogobrojne prilike za uspjeh u svojoj karijeri.

„Fondacija je definitivno bila vrsta obrazovanja koja mi je falila, jer stvari koje se u sklopu nje usvajaju i uče su van akademskog okvira. Teme koje se obrađuju nisu šablonske, nego stvarne, životne situacije, u kojima se svaka osoba kad-tad zatekne“, kazao je Selman.

Dijaspora i edukacijski turizam

Fondacija takođe igra važnu ulogu u razvoju, nedovoljno zastupljenog u Bosni i Hercegovini, obrazovnog turizma. Studenti iz Australije i drugih svjetskih zemalja odlučili su sticati nova znanja i graditi svoju budućnost upravo na nekim od bosanskohercegovačkih univerziteta, koristeći BH Fondaciju budućnosti kao adekvatan most saradnje.

Bitna karika u procesu razvoja Bosne i Hercegovine je njena dijaspora. Kroz Trominutno takmičenje u predstavljanju teze (Three Minute Tessis), Fondacija nastoji da osnaži tradicionalne veze naše zemlje sa svojom dijasporom, te time odigra značajnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta. Znanja dijaspore, kao i njihovo iskustvo, su značajne za dalji napredak i sticanje novih znanja svjetskog kalibra unutar Bosne i Hercegovine.

Kako naša sagovornica dodaje, Trominutno takmičenje u predstavljanju teze predstavlja izazov za apsolvente, studente master i doktorskih studija, pomoću koga imaju priliku da iskomuniciraju značaj svojih istraživačkih radova široj publici u samo tri minute. Na taj način pruža se prilika studentima da poboljšaju svoje prezentacijske i komunikacijske vještine i upoznaju se sa radom kolega koji porijeklo vode iz Bosne i Hercegovine i sticali su svoja znanja na univerzitetima i sveučilištima širom svijeta.

Sve aktivnosti, programe, stipendije, kao i nagrade za učesnike, Fondacija finansira uz pomoć mjesečnih donacija više od 800 stalnih donatora, mahom iz dijaspore, koji prepoznaju važnost kvalitetne edukacije koja je od ključnog značaja za svakog studenta, naročito u Bosni i Hercegovini.

Početkom pandemije virusa korona 2020. godine, Fondacija Budućnosti u Bosni i Hercgovini je u cilju što skorijeg i lakšeg navikavanja stanovništva na nove vidove komunikacije i rada, organizovala kurs za nastavno osoblje „Lideri onlajn nastave“, na kome su vještine podijelili sa više od 6000 nastavnih radnika, ne samo sa područja Bosne i Hercegovine, već i okolnih zemalja.

„Za vrijeme pandemije virusa korona, Fondacija je narasla eksponencijalno, reagirali smo brzo i uspješno pomogli cijeloj situaciji svim svojim resursima“, objasnila je Valerija. Takođe, Fondacija na listu svojih uspjeha 2020. godine dodaje 450 studenata koji su proveli više od 10.000 časova slušajući predavanja čak 70 tutora, kao i 99 novih stipendista Fondacije i 300 novih donatora.

Iz Fondacije poručuju da njihov dugoročni cilj do 2030. godine, nije ništa manje skroman, uzimajući u obzir pozitivne rezultate koje je su do sada pokazali. Naime, do tada planiraju da okupe i afirmišu 10.000 mladih ljudi koji vjeruju u kolektivnu promjenu i spremni su da preuzmu svoju ulogu u dugoročnom procesu promjene Bosne i Hercegovine u prosperitetnu zemlju, koja zajedno sa talentima, voljom i znanjem kojim raspolaže, ima snage i moći da odgovori svim izazovima 21. vijeka, a to sve je moguće kroz osnaživanje uloge mladih i ulaganje u obrazovanje.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta “Slobodni mediji za slobodno društvo”, koji realizuju Udruženje BH novinari i Asocijacija elektronskih medija u BiH, pod pokroviteljstvom Evropske unije.  Sadržaj teksta isključiva je odgovornost UG “eTrafika.net” i ne odražava nužno mišljenje Evropske unije.

Napiši komentar