Rubrika

Magazin

Rubrika

Definiciju mode teško je rastumačiti, jer kako Milan Galović navodi (Doba moderne i rađanje novog pluralizma, Tekstil) ona je „…za…