fbpx

Dvanaesto izdanje „Uhvati film Banja Luka” festivala održaće se od 12. do 14. oktobra u Banjoj Luci. Konkurs za prijem filmova je otvoren do 10. aprila. Konkurs je regionalni – jedinstven za sva četiri izdanja „Uhvati film” festivala.

Izvor: Saopštenje

Filmski festival „Uhvati film” je međunarodnog karaktera i realizuje se u Novom Sadu, a zatim u Banjoj Luci, Rijeci i Kotoru sa ciljem promocije potencijala i izazova osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) kroz tematski i umjetnički specifičnu selekciju filmova.

Foto baza

Prijavljeni film, orginalan i inovativan, treba da ima minimum jednog aktera ili akterku osobu sa invaliditetom, ali invaliditet nužno ne mora da bude glavna tema. Tema invaliditeta treba da se pokazuje na nestereotipan i nesenzacionalistički način, bez sažaljenja, jer filmovi koji budu promovisali medicinski/humanitarni/religiozni model invalidnosti, odnosno stereotipe neće ući u selekciju. Pored toga, važno je da film pokazuje umjetničke kvalitete osoba sa invaliditetom (glumačke, rediteljske), donoseći umjetnički doživljaj. Pokretanjem tabu tema kroz film, prikazujući izazove, mijenjaju se perspektive i podstiču promjene koje utiču na rušenje predrasuda i mijenjanje svijesti javnosti.

Tehnički uslovi su sljedeći: dužina trajanja filma je najviše 30 minuta; najmanje DVD kvalitet i da imaju titl na SR/HR/BiH/CG odnosno na engleskom jeziku. Posebno se cijeni ako su filmovi opisno titlovani ili na drugi način prilagođeni osobama sa oštećenjem sluha.
Ako su filmovi prijavljeni preko platformi Film free way, Fest home, Click for festivals, prijavni formular nije potreban.

Ukoliko film dostavljate preko YouTube, WeTransfer-a, Vimeo i sl. obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti i: popunjen prijavni formular (koji se nalazi na veb-stranici), biografiju, dvije (2) fotografije iz filma, dijalog listu u srt formatu i trejler (ako postoji).

Odabrani filmovi biće prikazani na „Uhvati film” festivalu u Novom Sadu (od 11. 10. do 15. 10. 2023. godine), Banjaluci (od 12. 10. do 14. 10. 2023. godine), Rijeci i Kotoru, ali i u okviru Filmskih karavana.

Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i plasiraće se direktno na Festival evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se održava u Novom Sadu.

Bitni segmenti festivala su i rad na povećanju kulturne participacije osoba sa invaliditetom, afirmacija umjetničkog stvaralaštva i stručnosti u relevantnim oblastima osoba sa invaliditetom, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima osobe sa invaliditetom učestvuju.

Audio-vizuelni centar Republike Srpske i Grad Banja Luka podržali su održavanje „Uhvati film Banja Luka” festivala. Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom, kao i zvanični poziv, možete pronaći na našoj veb-stranici www.uhvatifilm.org ili pišite na e-mail uhvatifilm.banjaluka@gmail.com.

Napiši komentar