fbpx

Kao i u prethodnim dijelovima i u današnjem putovanju kroz vrijeme grada na Vrbasu pogledaćemo šta se to nekad sve proizvodilo u Banjaluci.

Naslovna fotografija: Livnica čelika Jelšingrad 1970. godine

blproizvodnja4dio2

Foto baza

Na poljima poljoprivredno-industrijskog kombinata (PIK “Mladen Stojanović”) 1970. godine.

Osnovano kao državno poljoprivredno dobro, Nova Topola 70-tih godina dobija naziv PIK “Mladen Stojanović”. To je bio jedan od najvećih poljoporivredno-industrijskih kombinata u bivšoj Jugoslaviji.
1974. PIK kombinat “Mladen Stojanović” je u svom sastavu, pored ostalog, imao i farmu (2.000 muznih krava), svinjogojsku farmu (90.000 tovljenika godišnje), fabriku stočne hrane (60.000 tona godišnje), plantaže (640 hektara).

blproizvodnja4dio3

Vitaminka

blproizvodnja4dio4

Bosna

blproizvodnja4dio5

Fabrika celuloze i papira

blproizvodnja4dio6

Pogon elektronske industrije

blproizvodnja4dio7

Parna pilana u Pilanskoj ulici počela je sa radom na samom kraju I svjetskog rata. Na fotografiji je činovnička kuća koja je pripadala ovom preduzeću. Snimljeno tridesetih godina XX vijeka.

blproizvodnja4dio8

Trgovačka radna organizacija “Narodni Magazin” (“NA-MA”) osnovana 6.12.1945. u Zagrebu otvorila je svoju prvu radnju u Banjaluci 1946. godine u Gospodskoj ulici. Na istom mjestu nakon zemljotresa izgrađena je Robna kuća “Standard konfekcija” da bi istu lokaciju kasnije preuzelo trgovinsko preduzeće “Robne kuće Beograd”, koje je sredinom osamdesetih godina, po svom prometu, bilo treći lanac robnih kuća u Evropi.

blproizvodnja4dio9

Šezdesetih godina prošloga vijeka počelo je osavremenjavanje Pivare.

blproizvodnja4dio10

Nektar pivo se počelo izvoziti u SAD 1984. godine.

blpivo4

blpivo3

blpivo1

Kraj

eTrafika.net/fb Istorija Banjaluke

Napiši komentar