fbpx

Govedarnica (Marktplatz u doba Austro-Ugarske), površina od 5.547 m2 ispod zidina Kastela, sa lijeve i desne obale Crkvene, nedaleko od njenog ušća kao pazarište i sajmište pominje se krajem XVI i početkom XVII vijeka.

Bila je podijeljena na pijacu za rogatu i sitnu stoku, za konje, za namirnice, za žito i zemaljske prizvode, za sijeno i slamu i za drva. U njenom sastavu bili su i malta, trošarinska stanica, prostor za prazna kola i zanatske, trgovačke i ugostiteljske radnje.

Još od turskog vremena svinje su prodavane na svinjskoj pijaci na Malti (danas Nova pijaca). Na taj prostor Govedarnica je konačno preseljena 1954. godine.

Foto baza

Godine 1873. Jusuf Šibić je na Govedarnici izgradio Bezistan (Pokriveni sokak). Činili su ga ćepenci poredani u dva reda, razdvojeni pješačkom stazom i nadsvođeni. Pokriveni sokak je paljen u svim ratnim sukobima, a definitivno je srušen 1957. godine.Još od XVII vijeka na pravoslavne Duhove na Govedarnici je održavan vašar. Trajao je osam dana. Poznato je da je turska vlast zabranjivala vašar i privodila pred sud trgovce. Vašar je ukinut 1945. godine.

Iznad Govedarnice je u periodu od 1938-1940. godine izgrađena Tržnica.

govedarnicabanjaluka01 (23) govedarnicabanjaluka01 (1) govedarnicabanjaluka01 (2) govedarnicabanjaluka01 (3) govedarnicabanjaluka01 (4)  govedarnicabanjaluka01 (6) govedarnicabanjaluka01 (7) govedarnicabanjaluka01 (8)  govedarnicabanjaluka01 (10) govedarnicabanjaluka01 (11) govedarnicabanjaluka01 (12) govedarnicabanjaluka01 (13) govedarnicabanjaluka01 (14)  govedarnicabanjaluka01 (16) govedarnicabanjaluka01 (17) govedarnicabanjaluka01 (18) govedarnicabanjaluka01 (19) govedarnicabanjaluka01 (20) govedarnicabanjaluka01 (21) govedarnicabanjaluka01 (22)

eTrafika.net / Fb Istorija Banjaluke

Napiši komentar