U četvrtak 12. septembra u cafeu Y O K O u Banjaluci će se održati predstavljanje doktorske teze istoričarke umjetnosti i kritičarke Eve Kumelovske iz Poljske. Eva trenutno pohađa doktorske studije na Humbolt Univerzitetu u Berlinu. Primarna tema u njenoj dotkorskoj tezi, koja će biti prezentovana u 20 časova, primarno se bavi umjetnošću u BiH za vrijeme posljednjeg rata.

Izvor: Saopštenje

Kumelovska će u sklopu prezentacije propitivati mnoge teme koje su definisale kulturnu produkciju u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, pri tom pružajući širok pregled vrste umjetnosti koja je nastajala u Sarajevu tokom tog vremena. Publika će se upoznati i sa najznačajnijim umjetničkim produkcijama.

„Tokom ovog razdoblja pojavile su se brojne tematske tipologije, čime su ustupljeni novi pristupi u razumijevanju uloge umjetnosti u društvu. Istovremeno, ove struje nisu djelovale kao jedinstvena cjelina, posebno zahvaljujući nastanku radikalnih umjetničkih oblika i širenju neprofesionalne umjetničke produkcije“, rekla je Kumelovska.

Broj sjedećih mjesta je ograničen, tako da je poželjno da zainteresovani dođu pola sata prije početka prezentacije.

Napiši komentar