Centar za životnu sredinu poziva sve građane da se 20. juna sa početkom u 19 časova pridruže u Domu omladine javnoj projekciji filma “Blue Heart”, dodjeli potvrda učesnicima na angažmanu, prezentaciji nekih njihovih ideja, kao i diskusiji.

Izvor: Saopštenje

Centar za životnu sredinu organizovao je seriju predavanja “(Re)kreacija prostora za motiva(k)ciju” za mlade iz Banjaluke u maju i junu ove godine. Pored aktivnosti koje su se odvijale u Centru za životnu sredinu, učesnici su bili u prilici i da se upoznaju sa materijom na samom terenu, odnosno na mjestima na kojima su se odvijali neki od najznačajnijih momenata građanske borbe: Nova Varoš, Borik, Krupa na Vrbasu i Rekreativna Zona Banja Luka. Takođe, učesnici/ce su imali priliku i da se upoznaju sa radom udruženja Eko Element iz Bugojna i “Hrabre žene Kruščice” kroz razgovor sa njihovim aktivistima/kinjama.

Učesnici/e su, uz različite predavače, imali priliku upoznati se sa građanskim aktivizmom, odnosno naučiti nešto o pojmu društvene odgovornosti, kako pokrenuti građansku inicijativu i zbog čega su građanske inicijative jako bitno oruđe učešća građana u kreaciji prostora u kojem žive.

Blue Heart prikazuje borbu za najveću netaknutu rijeku u Europi – albansku Vjosu, nastojanje da se spasi ugroženi balkanski ris u Sjevernoj Makedoniji, te žene Kruščice, Bosne i Hercegovine, koje predvode mjesec dana protesta od 24 sata na dan da bi zaštitile jedinstveni izvor svježe vode u zajednici.

 

Napiši komentar