fbpx

Prijave za prvi banjalučki hackathon na temu životne sredine su otvorene! Ovaj projekat ima takmičarski, obrazovni, istraživački i promotivni karakter, a prijaviti se mogu svi stariji od 16 godina, kroz programerske, elektroničarske, dizajnerske, marketinške, ekološke i poslovne timove.

Izvor: Saopštenje

Kreće se sa predefinisanom temom – mrežom velikog broja jeftinih senzora zagađenja zraka, distribuiranih širom grada, koji će podatke kontinuirano prikupljati i u realnom vremenu slati na mobilne telefone građana, zajedno sa instrukcijama o postupanju u skladu sa stepenom zagađenja. Ideja može biti proširena i sa senzorima zagađenja vode, senzorima buke i slično, sve sa ciljem podizanja svijesti stanovništva o potrebama i značaju veće brige o zaštiti životne sredine. Takav sistem će biti i izvanredna platforma za mlade istraživače u domenu ekologije, urbanog planiranja, vještačke inteligencije i analize podataka.

Foto baza

Cilj hackathona će biti razvoj funkcionalnog prototipa (Minimum Viable Product), kao i osnova dizajna, promocije i poslovnog modela za dati sistem. Najbolji timovi u svim kategorijama hackathona će uz finansijski povoljne uslove nastaviti dalje sa razvojem sistema do njegove funkcionalne forme i lansiranja rezultata ovog studentskog i istraživačkog projekta. Ali tu neće biti kraj – skupljaće se još ideja i nastaviti širiti ovu platformu.

Hackathon će se desiti na proljeće 2019. godine, tako da imate više od mjesec dana da formirate vaše timove. Detaljne instrukcije i opis glavne teme hackathona, načine prijave i ostale propozicije takmičenja će uskoro biti objavljene na stranici www.robokids.xyz, kao i na njihovoj Facebook stranici. Sva pitanja šaljite u inbox.

O kampanji #letstalkaboutair

Organizator hackathona je ROBOKIDS Centar, dok su partneri Ambasada Švedske u BiH i TROPIC doo. Ambasada Švedske u BiH je 22. novembra 2018. godine pokrenula četverogodišnji projekt Švedske agencije za zaštitu životne sredine. Cilj je jačanje kapaciteta relevantnih institucija u BiH za bolje upravljanje podacima o kvalitetu vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha u cijeloj zemlji.

Kako bi pomogla Bosni i Hercegovini u suzbijanju izazova koje predstavlja zagađenje vazduha, Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA), zajedno sa švedskim Meteorološkim i hidrološkim institutom (SMHI), pokrenula je ovaj projekat za poboljšanje procjene, praćenja i upravljanja kvalitetom vazduha u skladu s EU standardima. Projekt je partnerstvo s Hidrometeorološkim zavodima.

Početni događaj ovog projekta je takođe označio i nastavak kampanje #Letstalkaboutair#pricajmoozraku, pozivajući na javnu raspravu o zagađenju vazduha u BiH i kako se boriti s tim.

Napiši komentar