fbpx

U cilju unapređenja naučnoistraživačkih aktivnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Banjaluci inicirao je održavanje lingvističkih seminara Filološkog fakulteta (LSFF).  Namjera ovih seminara, koji bi obuhvatili sve lingvističke oblasti (razne teorijske i primijenjene discipline, interdisciplinarni studiji), je predstavljanje i promovisanje naučno-istraživačkog rada.

Projekat obuhvata povezivanje lingvista Filološkog fakulteta u jednu jedinstvenu mrežu, sa perspektivom prerastanja u pravi lingvistički istraživački centar, te njegovo povezivanje sa lingvističkim zajednicama u regiji i svijetu. Pored naučno-istraživačkih radnika Filološkog fakulteta, seminari bi uključili i mlade istraživače − studente viših godina i master studija − koji bi na taj način stekli  priliku da se upoznaju sa osnovnim temama i problematikama u savremenim lingvističkim pravcima.

“Potreba za povezivanjem naučno-istraživačkih radnika zaposlenih na Filološkom fakultetu u Banjaluci osjeća se već duži period, pogotovo kada se zna da je ovo praksa koja postoji u većini evropskih i svjetskih univerziteta na kojima su neki od nas imali priliku da se usavršavaju i tako učestvuju u radu ovakvih naučno-istraživačkih zajednica, institucionalizovanih u obliku tzv. labaratorija, doktorskih školi i seminara, ili drugih vidova naučnog povezivanja”, govori dr Dragana Lukajić, članica odbora LSFF.

Foto baza

lingvisticki-seminari-filoloskog-fakulteta-1

Neophodno je uspostaviti ravnotežu između naučno-istraživačkog rada pojedinca koji je u našem regionu preovlađujući, i naučno-istraživačkog rada lingvističke, odnosno naučne zajednice. Samo kroz ovaj drugi oblik rada moguće je stvoriti jednu vrstu sinergije kadra koja daje podstrek svakom pojedinačnom naučniku i istraživaču.

“Naša namjera je da se kroz rad LSFF povežemo sa svim univerzitetima iz regije (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija), kao i drugim evropskim i međunarodnim univerzitetima sa kojima je naš Fakultet već ostvario ili ostvaruje veze, formalno, putem raznih ugovora o među-univerzitetskoj saradnji ili putem ličnih kontakata zaposlenih (npr.Bugarska, Velika Britanija, Francuska, Italija, Švajcarska, Rusija, SAD, Kosta Rika itd.)”, ističe sagovornica.

lingvisticki-seminari-filoloskog-fakulteta-2

Iako je u načelu zamišljeno da se seminari održavaju u okrilju Filološkog fakulteta, postoji problem nedostatka prostora. Za sada je NVO Perpetuum Mobile jedino udruženje koje  je ponudilo svoj prostor i pomoglo u realizaciji određenih predavanja.

“Svakako smo otvoreni za saradnju  i sa nekim drugim ustanovama i organizacijama u Banjaluci koje imaju slične ciljeve: unapređenje i širenje nauke i kulture”, navodi Dragana Lukajić.

Prvi predavač u okviru LSFF je bila prof. dr Maja Miličević sa Univerziteta u Beogradu koja je održala predavanje pod nazivom “O kompetenciji prevodilaca u maternjem jeziku: Uticaji nematernjeg jezika i metalingvističkog znanja”. Domaćini prvog predavanja u okviru LSFF bili su dr Emir Muhić, dr Marija Runić i dr Dragana Lukajić.

Drugo predavanje o znakovnom jeziku i njegovoj problematici održala je Aida Talić, doktorantkinja sa Univerziteta Konektitet (SAD). U decembru je gostovala prof. dr Jelena Runić, koja dolazi sa Univerziteta  Džon Hopkins, takođe iz SAD-a. Ona je održala predavanje iz interkulturalne perspektive o ulozi subjekta u naraciji, tj. o upotrebi prvog lica jednine u akademskim spisima.

lingvisticki-seminari-filoloskog-fakulteta-3

Za naredni period predviđena su predavanja iz oblasti međusobnog uticaja jezika u kontaktu (slovenski i romanski jezici), kognitivne lingvistike, metodike u nastavi stranog jezika i glagolske semantike iz perspektive kognitivne lingvistike i kognitivne pragmatike, koja će mahom održati naučno-istraživački radnici Filološkog fakulteta.

Kako tvrdi Dragana Lukajić, nije isključeno da će u narednom tromjesečju program LSFF-a biti obogaćen i drugim predavanjima istraživača iz regije ili šire.

Organizacioni odbor LSFF je pozvao sve zainteresovane kolege da svoje prijedloge, pitanja i komentare dostave na elektronsku adresu lsff@unibl.rs.

eTrafika.net – Nataša Lazukić

Napiši komentar