fbpx

Iako su danas rasuti po svijetu i zaokupljeni individualnim obavezama, ekipa koja stoji iza „Apartmana“ i dalje uspijeva da se organizuje, te omogući da ideja o popularizaciji savremene umjetnosti i njenim tendencijama još uvijek živi.

Radi se projektu koji traje već dvije godine, a cilj je stvaranje prostora za umjetnike i njihovo predstavljanje u objektima koji nisu galerijski. Zbog toga su do sada izložbe organizovane u privatnim stanovima, gdje su trajale samo jednu noć.

Četvrti „Apartman“ rezultat je  saradnje sa Centrom za savremenu umjetnost „Rotor“ i realizovaće se u formi rezidencijalnog boravka, u periodu od 1. do 24. novembra, uključujući jednodnevnu prezentaciju i razgovor sa umjetnicima. Novo izdanje Apartmana ovaj put dio je projekta ‘Kulturno prijateljstvo : Austrija – Bosna i Herzegovina’ koji obuhvata nekoliko projekata koji će se realizovati i u drugim gradovima BiH, a finansijski je podržan od strane BKA Bundeskanzleramt Österreich Kunst und Kultur.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

“Mila i Ninoslav su kao predstavnici ‘Apartmana’ proveli nekoliko dana u Beču i Gracu razgovarajući sa umjetnicima radi potencijalne saradnje, te smo zajedno došli do zaključka da se umjetnički par ‘Asynchrom’ zbog samog načina njihovog rada i multidisciplinarnog pristupa najbolje uklapa u koncept novog projekta koji smo osmislili”, govori vizuelna umjetnica Saša Tatić za eTrafiku.

Studio “Asynchrome“ osnovali su 2013. godine Marlin Lajtner i Mihaela Šitniga koji sebe ne definišu samo kao umjetnike, nego i arhitekte, animatore, crtače, fotografe i slikare, što upućuje na njihovu multidisciplinarnost u umjetničkoj produkciji.

“Svoj rad fokusiraju na sučeljavanju arhitekture, urbanog istraživanja i umjetnosti u kojem utopija ima važnu ulogu, ali noseći u sebi tendenciju da promijeni svijet. Preklapanje slojeva istorijskih presjeka i razvoja u smjeru kritičkog napretka društva u pogledu prostora i nevidljivih veza između njih fokusiraće ovom prilikom na Banjaluku, posmatrajući grad iz svoje tačke gledišta, kao teren koji se konstantno obnavlja i na taj način stvara nove izazove. ‘Poezijom slika’, kao osnovnim sredstvom izražavanja, generisaće narativne crteže u javnom prostoru i predstaviti kao dnevnik crteža koji se referiše na perceptivne šetnje gradom. Procesualni razvoj rada i kompleksna tema kojom se bavi pozivaće stanovnike, posjetioce i prolaznike kao i njih same na diskusiju o prošlosti, sadašnjosti i zajedničkoj budućnosti”, govori Saša o radu ovih umjetnika, kao i načinu na koji će se predstaviti banjalučkoj publici.

Kada je riječ o popularizaciji kulture kod nas, prema riječima sagovornice saradnja sa inostranstvom nije nužna, ali je iz pragmatičnih razloga potrebna jer se podrška na lokalnom nivou teško dobija.

“Oni koji žive i rade u sferi umjetnosti i kulture svjesni su okolnosti u kojima se nalazimo, te mnogo više sarađuju sa inostranom scenom što rezultira predstavljanjem inostranoj publici. Poprilično su rijetke pojave da inostrani umjetnici bivaju ugošćeni kod nas, polazeći samo od nemogućnosti ispunjavanja standarda koji su ustanovljeni u zemljama boljeg ekonomskog statusa, te se od takve vrste angažovanja odustaje. Naravno, svaka prilika koja se pruži trebala bi se iskoristiti u nadi da će se jednog dana uvidjeti potreba i značaj razvoja kulture i razmjene i kod nas”, ističe Saša.

Ona smatra da se pristup i korištenje sintagme “savremena umjetnost” u BiH i Austriji razlikuju, a neophodno je uzeti u obzir da se ova sintagma ne odnosi samo na definisanje umjetničkog djela, već i kulturnog i ekonomskog sistema u umjetničkoj proizvodnji koji su orjentisani na preduzetništvo i umjetničko tržište.

asynchrome2“Sa naše tačke  gledišta to se veoma razlikuje u odnosu na razvijenije zemlje koje puno više ulažu u kulturu i njen razvoj, što takođe utiče ne toliko na upotrebu navedene sintagme, koliko na njeno razumijevanje u kontekstu prostora u kojem se primjenjuje”, objašnjava Saša.

Moglo bi se reći da “Apartman” postoji relativno kratko, ali za dvije godine postojanja već predstavlja projekat čiji je značaj prepoznat i van granica BiH. Osnivačka petorka u skladu sa njihovim mogućnostima i vremenom nastojaće i dalje da radi na ovom projektu i da ga nadograđuje.

“Apartman kao pojava treba još mnogo da se profesionalizuje, kako u smislu konceptualnog objedinjenja svakog događaja koji organizujemo tako i sferi odabira umjetnika sa kojima sarađujemo. Pored tehničkih stavki kao što su osnivanje veb stranice i publikacije , imamo u vidu i mogući izlazak iz konfort zone i možda proširenje kruga djelovanja samog ‚Apartmana‘, a to podrazumijeva mnogo više eksperimentisanja“, govori Saša o budućim planovima.

Novembar samo što nije, a samim tim i četvrti “Apartman“ koji će rad ugošćenih umjetnika predstaviti 22. novembra. Detalji o satnici i prostoru će biti naknadno saopšteni.

eTrafika.net – Anja Zulić

Povezane vijesti: Projekat “Apartman”: Imamo iste ciljeve i interese, povezala  nas je umjetnost

 

Napiši komentar