fbpx

Na osnovu službenih evidencija Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), u 2013. godini legalno tržište uvoznog i domaćeg rezanog duvana (na koji su plaćene dažbine u skladu sa zakonima) dostiglo je obim od  992 tone,  dok je toku 2011. ta brojka iznosila svega 20 tona. I pored enormnog povećanja potrošnje rezanog duvana u Bosni i Hercegovini, smanjena je potrošnja domaćih cigareta, što je, s jedne strane, izazvano sve većom upotrebom rezanog duvana od strane samih potrošača, ali i djelovanjem crnog tržišta prodaje cigareta u BiH.

Iako su procjene pojedinih agencija da BiH godišnje izgubi oko 70 miliona maraka zbog nelegalnog šverca duvana, portparol UIO, Ratko Kovačević, smatra da su ove cifre predimenzionirane, naročitio zato jer je u protekle dvije godine došlo do znatnog povećenja potrošnje rezanog duvana.

„Nema konkretnih i realnih procjena o činjenicima koliko je BiH izgubila novca zbog postojanja crnog tržišta duvana u Bosni i Hercegovini. Legalno tržište uvoznog i domaćeg rezanog duvana u BiH u 2013. iznosilo je za čak 972 tone, a najvećim dijelom radi se upravo o domaćem rezanom duvanu koji je proizveden u Bosni i Hercegovini. Treba imati u vidu činjenicu da je za ovu količinu smanjena potrošnja domaćih cigareta (od FD Sarajevo i FD Banja Luka) kao i najniže cjenovne kategorije uvoznih cigareta, te ako se problem promatra na ovaj način onda je zbog prelaska na upotrebu i kupovinu rezanog duvana od strane pušača”, kazao je Kovačević.

Foto baza

Ipak, nesporno je da je određena količina duvana prodata na crno i to na pijacama širom Bosne i Hercegovine ili putem internet portala, ali, smatra Kovačevič, radi se o mnogo manjim količinama od onoga što javnosti predstavljaju pojedina istraživanja.

„Procjene o količinama rezanog duvana u ilegalnom prometu kao i gubitka prihoda na osnovu takvog tzv ”ilegalnog tržišta” su mnogo veće od stvarnog stanja  jer se takva istraživanja baziraju na upitnoj percepciji građana koja je već stvorena na osnovu ranijih natpisa u novinama, nedovoljnom obuhvatu uzorka istraživanja, upitnih istrumenata istraživanja, i na kraju pogrešnih, odnosno predimenziniranih zaključaka. Prema procjenama UIO „crno tržište“ duvana u BiH  kreće se  oko 10-15 % legalnog tržišta “, smatra Kovačević.

Nadležnost za kontrole prodaje duvana na tržnicama imaju entitetski inspektorati, a predmetni prekršaji utvrđeni su na području Zvornika, Bijeljine, Ugljevika, Ljubinja, Bratunca, Banjaluke i Trebinja, kažu u Republičkoj upravi za inspkecijske poslove.

Glavni republički poljoprivredni inspektor, Dragan Mataruga, napominje da je Zakonom o duvanu zabranjeno stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog, neobrađenog duvana. Propisana kazna za fizičko lice ukoliko počini predmetni prekršaj iznosi od 200 KM do 1.000 KM, a poljoprivredni inspektor u skladu sa svojim ovlaštenjima može izreći samo najnižu zakonom propisanu kaznu, dok veću kaznu može izreći samo sud, dodaje Mataruga

„U skladu sa odredbama Zakona o duvanu u 2013. i 2014. godini poljoprivredna inspekcija je oduzela oko 1.285 kg duvana koji je stavljen u promet suprotno odredbama zakona, bez akcize i porijekla. Zbog počinjenih prekršaja fizičkim licima izdato je 28 prekršajnih naloga, ukupne vrijednosti 5.200 KM“, kazao je Mataruga.

U toku 2013. godine UIO je na količinu od  992 tone rezanog duvana (domaćeg i uvoznog) obračunala i naplatila  dažbina (carina, PDV, akcize), oko 38 miliona KM. Pomenuti rezani duvan u navedenoj količini od 992 tone je stavljen u promet na tržište BiH na način da je bio obilježen akciznim markicama. UIO je ukupno u 2013. godini izdala 6.953.097 komada akciznih markica za obilježavanje rezanog duvana, uvoznog i domaćeg, a manji prihod UIO ostvarila je i zbog toga što rezani duvan tek treba da bude opterećen posebnom akcizom.

Šverc preko interneta

Na interentu postoje specijalizovani portali za trgovinu, koji pružaju mogućnosti svim zainteresovanima da postanu šverceri cigaretama iz svojih domova. Nije komplikovana procedura da, nakon što ste na pretraživaču unijeli riječ ‘cigarette’, dobijete ponudu na desetine web stranica koje nude jeftin Marlboro ili neku drugu marku cigareta sa Zapada. Na taj način kompanije iz raznih zemalja svijeta nude izvoz jeftinih cigarta u siromašnije zemlje. Uprkos zakonskoj zabrani prodaje neocarinjene robe preko interneta, virtuelni trgovci na svoje proizvode lijepe lažne deklaracije i carinske markice, što omogućava globalnoj ilegalnoj trgovini duvanom da raste, uprkos nastojanjima da se ograniči. Trgovina cigaretama kroz razne kanale poput društvenih mreža, sve je masovnija pojava kojoj se zakonski ne može stati u kraj.

Cijene

Cijene cigareta u BiH u proteklih nekoliko godina više puta su povećavane s povećanjem akciza na cigarete, a ako se ovaj trend nastavi cijene bi uskoro mogle da se približe onim evropskim. Tako je prosječna cijena kutije cigareta od 20 komada 4 KM, sa rasponom od 3 do 5 KM. Zato i ne čudi trend prelaska na motanje duvana, jer je cijena kesice od 100 grama duvana od 6 do 8 maraka, pa kupovinom kompletne opreme poput filter tuba ili rizla za motanje, mjesečno možete uštedjeti oko 40 KM.

 

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

Napiši komentar