fbpx

Sveučilište u Mostaru, zajedno sa stranačkom IT muzarom – tvrtkom Katarina prijavilo se na natječaj u Hrvatskoj. Predmet nabave, koju je objavio Središnji registar osiguranika Republike Hrvatske je izrada digitalne platforme s individualiziranim mirovinskim informacijama. 

Piše: hercegovina.info

Tamo se Sveučilište i Katarina javljaju kao „zajednica ponuditelja“.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda


Za predmetni posao javili su se zagrebački Cuspis, čija je ponuda s PDV-om 236.250 eura, te Sveučilište i Katarina s ponudom od 287.500 eura.

Sveučilište u Mostaru od „partnera“ u međuvremenu naručuje na stotine tisuće maraka opreme i usluga. Mnogi profesori se pitaju gdje je ona, a tvrde da rade na računalima starim dvadesetak godina. 

Od 23. ožujka 2023. do 23. ožujka 2025. Sveučilište ima sporazum s Katarinom težak 80.000 maraka.

Predmet sporazuma je ‘javna nabava usluga servisiranje i održavanje opreme za potrebe ustrojbenih jedinica i rektorata Sveučilišta u Mostaru.

Osim tog ugovora, tu je i ugovor težak 97.500 maraka za usluge programiranja paketa programske podrške(softverskih paketa).


U svibnju 2021. Sveučilište sklapa s Katarinom ugovor vrijedan 70.000 maraka, također za servisiranje i održavanje opreme.

Iste godine od iste tvrtke Sveučilište nabavlja 693.922 marke računalne opreme. 


Zašto Sveučilište u Mostaru, obrazovna ustanova Hrvata u BiH i šire aplicira za poslove izrade digitalnih platformi, koji je tu interes Sveučilišta, koji Katarine, koji javni, a čiji su privatni posve je jasno. Na Sveučilištu u Mostaru kao IT ekspert radi Tomislav Marić.

Tomislav Marić radio je u IT odjelu HT Mostara, a fiktivnim ugovorima ga je na Petom katu angažirao Rade Bošnjak. Sada radi na Sveučilištu. Osim te jasne poveznice s mutnim IT radnjama ima još jedna. Ured na Petom katu, na kojem je rađen tajni paralelni zdravstveno informacijski sustav za pacijente bio je u vlasništvu Katarine, koja ga je kupila 19. srpnja 2019. godine, te ga dvije godine kasnije prodala vlasniku. Sve to govori u prilog činjenici da ljubav Sveučilišta i Katarine nije slučajna. 

Nadalje, Katarina po prvi puta u partnerstvu sa Sveučilištem nudi uslugu izrade digitalne platforme, a ranije joj je u ponudi bila samo prodaja i održavanje opreme, što znači da je u paketu priče i ekipa s Petog kata, koja se obučavala u Vitalisu, a među kojima i Tomislav Marić.

Zašto Sveučilište u Mostaru, obrazovna ustanova Hrvata u BiH i šire aplicira za poslove izrade digitalnih platformi. Zašto Sveučilište kao partnera za aplikaciju bira Katarinu, tvrtku kojoj daje stotine tisuća maraka pitali smo Sveučilište u Mostaru (gornja foto. nabavke Sveučilišta od Katarine).

Zavjet šutnje

Koje su sve stručnjake i na koje pozicije stavili u ponudu koju su predali zajedno s Katarina d.o.o., koliki je  financijski udio Sveučilišta u Mostaru u ukupnoj ponudi, je li u prijavljenoj ekipi, ekipa koja je radila paralelni sustav za Radu Bošnjak, je li ovakvo što nova degradacija Sveučilišta u Mostaru rektora Zorana Tomića smo pitali 24. travnja ove godine. Ekspert za komunikaciju i odnose s javnošću naravno nije odgovorio, a oglašava se samo u režimskim medijima.

Katarina koja ubire stotine tisuća maraka od ustanova kojima je na čelu HDZ kadar također šuti na naš upit koje su sve iznose u zadnje tri godine fakturirali prema Sveučilištu u Mostaru, te koje su sve stručnjake i iz kojih tvrtki/ustanova i na koje pozicije a prema zahtjevima Dokumentacije za nadmetanje stavili u ponudu koju su predali zajedno s Sveučilištem u Mostaru. 

I nije to slučaj samo s ovim upitom. Zavjet šutnje, a stotine tisuća maraka na računu za ovo je poduzeće praksa.

Međutim, na portalu javnih nabavki jasno je da Sveučilište Katarini daje šakom i kapom, a osim toga izabralo ih je i za partnerstvo za prijavu na prekogranični projekt. 

Zakon o javno privatnom partnerstvu u BiH govori da je javni partner dužan poštovati sljedeća načela: načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog nadmetanja, načelo efikasnosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo srazmjernosti, načelo transparentnosti, načelo slobode ugovaranja, načelo zaštite okoliša.

Nije poznato na koji je način Sveučilište izabralo partnera, budući da javnost o ovome ništa ne zna, te je osim načela nadmetanja, ugroženo i načelo transparentnosti. 

Rektor, koji sam sebi naručuje nagrade i priznanja, očito sam i bira partnere za suradnju.

Napiši komentar