fbpx

Nasilnici, navijačke grupe, radikalni ekstremisti, paraobavještajne službe, ratni zločinci i kriminalci, su pod potpunom kontrolom vlasti ili dijelova vlasti, ne samo u BiH, nego i u regionu. Vlast ih po potrebi angažuje da odrade prljave poslove. To nije ništa novo, i ovo u Banja Luci se moglo predvidjeti.

Izvor: InofoRadar

Narodna Skupština Republike Srpske (RS) usvojila je u četvrtak, 23. marta, sporni Nacrt Krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete i visoke novčane kazne od 5.000 do čak 120.000 konvertibilnih maraka što je velika prijetnja za slobodu medija. Izmjenama je predviđeno da kleveta ponovo bude krivično djelo nakon više od 20 godina.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

U intervjuu za InforadarBranko Todorović,  Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, upozorava na ozbiljne posljedice usvajanja ovog zakona.

„Sadržaj  nacrta izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske je u sukobu sa ljudskim pravima i slobodama koje garantuje Ustav RS, ignoriše prava koje građanima garantuje Ustav BiH, te je svakako u sukobu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja je nadređena svim zakonima u BiH i direktno se primjenjuje“, ističe Todorović.

Govoreći o drugim aktuelnim temama, napadu na aktiviste u Banjaluci, pritisku na novinare, stanju ljudskih prava u BiH, slobodi govora, vlastima u BiH… on naglašava da živimo u kontrolisanom haosu 25 godina i da “lakovjerni narod plaća visoku cijenu svoga političkog neznanja ili svoje gluposti”. Prema rijegovim riječima imamo mnogo nedodirljivih koji su iznad zakona i koji se ne bave bitnim životnim temama i s druge strane građane koji su nezaštićeni. Podobni pojedinci i akademska zajednica šute i u institucijama niko ne gradi mir i toleranciju.

„Poražavajuće je, da se međunarodna zajednica u BiH, u najvećoj mjeri uklopila u to balkansko blato, te da finansijski podržava korumpiranu vlast. To je zaista teško razumjeti“, dodaje Todorović.

Nakon što je usvojen kao nacrt, Krivični zakon koji predviđa kriminalizaciju klevete ide na dvomjesečnu javnu raspravu, a potom se vraća u skupštinu u formi prijedloga. Mnogi su mislili da do ovog ipak neće doći. Oštre su reakcije novinara i nevladinih i međunarodnih organizacija. Kako  Vi komentarišete usvajanje Nacrta ovog zakona?

TODOROVIĆ: Mudra vlast nikada ne bi predložila ovakav zakon, jer je suprotan zdravom razumu,  i korak unazad, u neka davna vremena straha i mraka. Tvrdoglava autokratska vlast, može pokušati privremeno da nametne ovakve zakone, ali neće spriječiti ljude da slobodno govore i misle. Danas sam čitao ekspertsko mišljenje OHCHR ( Visoki Komesarijat za ljudska prava u Ženevi), povodom nacrta za izmjenu Krivičnog zakona, i vrlo je lako uočiti brojne nelogičnosti, pravne manjkavosti, neusklađenost sa međunarodnim standardima ljudskih prava, te lošu namjeru onoga ko je pisao ovaj nacrt, ili onoga ko je naredio pisanje. Ovaj dokument je javno dostupan na: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27928. Vlada je ovim prijedlogom pokazala brojne slabosti u funkcionisanju, jer je očigledno, da su se premijer i ministar pravosuđa ponašali iznenađeno i nekompetentno, ponavljajući isprazne fraze, kako se tobože, “niko ko govori istinu, ne bi trebao bojati”. Očigledno je, da Vlada RS, nažalost nema kvalitetne i ozbiljne pravne timove, koji ne bi izlazili u javnost, sa ovakvom improvizacijom od nacrta zakona, koji je više nacrt nečijih nerealnih želja.

Šta bi kriminalizacija klevete u RS značila u praksi? Koliko bi to uticalo na rad novinara ali i generalno na pristup informacijama i slobodu govora?

TODOROVIĆ: Eventualno usvajanje novog zakona bi povećalo postojeći, od strane političara,  kontrolisani haos u pravosuđu, koji bi vlastima omogućio progon svih onih koji iznose kritičke stavove na račun vlasti i političara. BiH je država, u kojoj su i do sada postojali vrlo ozbiljni problemi u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, i bilo je za očekivati, da  vlast preduzme korake, kako bi se otklonili brojni problemi, u ostvarivanju ljudskih i građanskih prava, te da pojednostavi slobodu pristupa informacijama.

Umjesto napretka, u sklopu zvaničnih strategija Vlade RS, reformi zakona, i približavanja

Napiši komentar