fbpx

„Za sve je bolje zaštićeno polje“ kampanja za zaštitu Livanjskog polja Centra za životnu sredinu zvanično je započela 25. oktobra radionicom u Bosanskom Grahovu, a zatim nastavljena radionicom u Tomislavgradu idući dan.

Izvor: Saopštenje

Inicijativa za zaštitu Livanjskog polja ima za cilj da se 45.324,82 hektara polja zaštiti što bi učinilo Livanjsko polje najvećim zaštićenim područjem u Bosni i Hercegovini.

Foto baza

Livanjsko polje je najveće plavno kraško polje na svijetu u kojem se nalazi najveće tresetište na Balkanu. Uprkos tome što je priznato na međunarodnom nivou kroz proglašenje Ramsar područja (močvarno stanište od međunarodnog značaja) i IBA područje (Important Bird Area- međunarodno značajna područja za ptice), još uvijek u Bosni i Hercegovini Livanjsko polje ne uživa nikakav oblik priznanja ni zaštite.

Preko 10 godina aktivisti i udruženja rade na promociji Livanjskog polja i zahtijevaju formalnu-pravnu zaštitu Livanjskog polja. Veliki korak je učinjen 2021. godine izradom Stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja V kategorije-zaštićeni pejzaž Livanjsko polje, kao i Nacrt zakona o proglašenje Livanjskog polja zaštićenim pejzažom, čime su pripremljeni svi stručni i pravni dokumenti potrebni za zaštitu.

Formalno-pravnu zaštitu potrebno je da odobre opštine Bosansko Grahovo, općina Tomislavgrad i Grad Livno, da bi se zaštita zvanično proglasila na kantonalnom nivou.

Godinu i po nakon dostavljanja sve potrebne dokumentacije nije došlo do stavljanja na dnevni red ove tačke ni na jednom nivou, što je glavni razlog pokretanja kampanje, da se pokrene i završi proces zaštite kroz participativan proces gdje je i lokalno stanovništvo uključeno. Iz tog razloga kampanja počinje sa radionicama za sve zainteresovane u Bosanskom Grahovu i Tomislavgradu, po ugledu na konferenciju koja je održana u Livnu u martu.

Na radionicama su Emina Zečić i Amela Džananović iz organizacije CENER 21 predstavile Stručno obrazloženje za zaštitu na kojem su radile i kulturna i prirodna bogatstva koja kvalifikuju Livanjsko polje za zaštitu. Zatim je Sonja Kosanović, pravnica iz Centra za životnu sredinu, predstavila “Operativni protokol u slučaju otvorenog požara”, napravljen za lokalno stanovništvo kako bi na pravilan način mogli da se obrate nadležnim institucijama u slučajevima požara, koji su veoma česti u polju i prave ogromne štete.

Na radionici u Bosanskom Grahovu su se pridružili Goran i Biljana Topić iz Ornitološkog društva Naše ptice, a koji su ujedno naši partneri na projektu i dugi niz godina rade na području Livanjskog polja. Oni su govorili o štetnim i neodrživim praksama u Livanjskom polju sa naglaskom na požare, odlaganje otpada i krivolova.

U Tomislavgradu, prezentaciju je održao Vinko Šarac ispred Franjevačkog muzeja Tomislavgrad i speleološkog društva Mijatovi Dvori, koji je predstavio njihov izuzetan rad i pronalaske prilikom istraživanja Duvanjskog polja, kao i izazove sa kojima se susreću.

Centar za životnu sredinu radi na zaštiti i promociji Livanjskog polja zajedno sa Ornitološkim društvom Naše ptice i međunarodnom fondacijom EuroNatur, zahvaljujući podršci DIMFE inicijative.

Napiši komentar