fbpx

Povodom nedavno obilježenog međunarodnog dana mladih razgovarali smo sa predsjednikom Omladinskog savjeta RS, Milošem Blagojevićem, o nekim od najvećih problema koji muče omladinu u Srpskoj.

Prema njegovim riječima neke od aktivnosti, planova i tema kojima će se OSRS baviti su prije svega jačanje unutrašnje strukture OSRS-a, međusobno uvezivanje i umrežavanje lokalnih organizacija i organizacija članica, neformalna edukacija mladih u svim opštinama Republike Srpske, prikupljanje sredstava i druge aktivnosti.

“Oblasti sa kojima će se OSRS u narednom periodu posvetiti su nezaposlenost mladih, volontiranje, formalna i neformalna edukacija, povećanje učešća mladih u tijelima institucija RS kroz proces odlučivanja, omladinsko preduzetništvo, omladinski turizam, međunarodna saradnja, omladinska politika, informisanje i participacija mladih”, rekao je Blagojević.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

– Pomenuli ste da ćete se baviti problemom nezaposlenosti mladih, a poznato je da je sve veći broj mladih u RS na birou rada. Šta je to što treba da se uradi da bi se ovaj negativni trend zaustavio?

Nezaposlenost mladih jeste jedan od najvećih, ako ne i najveći problem mladih u današnje vrijeme. Neki od načina kako bi se smanjio broj mladih koji su nezaposleni jesu veća izdvajanja institucija RS za programe zapošljavanja i podrška pri zapošljavanju. Potrebno je omogućiti neke olakšice za firme i kompanije da bi zaposlili mlade kao pripravnike, a samim tim i kasnije ih stalno zaposlili.

– A šta je sa omladinskim preduzetništvom?

Jedan od načina rješavanja problema nezaposlenosti mladih, a koji će OSRS u narednom periodu posvetiti veliku pažnju jeste oblast omladinskog preduzetništva, tj. pokretanje sopstvenog biznisa. Mladi u današnje vrijeme nemaju hrabrosti i smjelosti da se upuste u pustolovinu zvanu pokretanje sopstvenog biznisa. Javljaju se problemi kao što su nedostatak podrške, finansije, a i nedostatak znanja i nepoznavanje procedura i pravila pokretanja firme. OSRS će u saradnji sa relevantnim institucijama organizovati trening seminare i radionice, gdje će mladi dobiti neophodno znanje i vještine u oblasti preduzetništva, a tim mladim ljudima omogućiti mentorstvo i podršku na putu ka realizaciji poslovnih ideja i pokretanju sopstvene firme. Takođe, ćemo pokušati da se u saradnji sa institucijama, agencijama i kompanijama, obezbjedi finansijska podrška za potencijalne uspješne ideje. Ove aktivnosti se mogu realizovati kroz organizaciju poslovnih inkubatora ili biznis takmičenja.

– Koliko je volontiranje dobar put ka pronalaženju posla?

Naravno, jedan od načina jeste i volontiranje. Postoje pozitivni primjeri, gdje su mladi ljudi volontirali u određenim firmama, agencijama, institucijama, pa su na kraju poslodavci uvidjeli kvalitet i dobar rad volontera i ponudili im posao. Volontiranje može biti samo usputna stanica na putu ka dobijanju stalnog posla. Ali, ono što bih istakao je da treba prvo krenuti od sebe, treba se pokrenuti. Ne možete samo reći, mi nemamo posla, ja ne radim, i onda sjediti kod kuće. Danas je tržište rada veliko, potražnja za mladim ljudima uvijek postoji, ali potražnja za mladima koji imaju potrebna znanja i vještine za neke od ponuđenih poslova. Potrebno je stalno učiti, usavršavati svoja znanja i vještine, i raditi na svom iskustvu koje je potrebno svakim danom sve više i više povećavati.

– Trenutno, mladi nemaju mnogo prostora za direktno učešće u politici, kako u RS tako i u BiH. Na koji način promijeniti ovakvu situaciju i omogućiti mladim ljudima da se direktno, u zakonodavnim i izvršnim tijelima bore za svoja prava?

OSRS ima svoje predstavnike u određenim tijelima u institucijama RS, kao što su Savjet za mlade Republike Srpske, koji je osnovan krajem prošle godine , Odbor za pitanja djece, mladih i sporta pri NSRS, Komisija za koordinaciju pitanja mladih BiH, i ostala radna tijela pri Ministarstvima i drugim institucijama. Takođe, treba spomenuti, da u lokalnim zajednicama postoje i Komisije za mlade, u kojima mladi imaju mogućnost učešća i odlučivanja. Ali ove komisije ne postoje u svim opštinama, i OSRS će se u narednom periodu sigurno zalagati za formiranje ovih komisija u onim opštinama u kojima ne postoje, a i povećavati procenat mladih koji su uključeni u rad tih komisija, a i u drugim radnim tijelima koja se tiču mladih. Kroz ove institucije i radna tijela u kojima OSRS ima svoje predstavnike, može se čuti glas mladih ljudi i mogu se riješiti određeni problemi koji muče mlade u Republici Srpskoj.

milos_blagojevic_mala fotka– A političke partije?

Naravno, ovde treba spomenuti i političke partije, i mladi ljudi ne treba da bježe od njih. Ako žele da se njihov glas čuje, to mogu uraditi i kroz rad podmladaka političkih partija. Političke partije na svojim listama moraju imati i mlade ljude, i treba se boriti da taj procenat bude što veći.

– Kako riješiti probleme u školstvu, posebno u visokom obrazovanju na koje se neprestano žale studentski predstavnici i koliko će OSRS uzeti učešća u tome?

Problema u visokom obrazovanju ima puno, i treba ih postepeno i sistematski rješavati, jer je to stub naše zemlje, i zato svi trebaju uzeti učešće u tome. Unija studenata RS je članica OSRS-a, i sigurno je da će OSRS zajedno sa predstavnicima Unije studenata zajednički raditi na rješavanju problema u školstvu, posebno u visokom obrazovanju. Najviše pažnje treba posvetiti u oblasti upisne politike, povećanje studentskog standarda, povećanje smještajnih kapaciteta za studente, povećanje mogućnosti za studente kroz organizovanje praksi u firmama, poboljšanje kvaliteta nastave, modernizacija i informatizacija nastave na Univerzitetu, međunarodna saradnja i razmjena studenata i sl.

– Prije godinu dana smo iz OSRS mogli da čujemo obećanja da će se početi sa gradnjom povoljnih stanova za mlade. Šta je sa tim projektom i da li uopšte ima nade da će doći do toga u dogledno vrijeme?

Priča oko izgradnje povoljnih stanova za mlade je još uvijek aktuelna, i ona je podrazumijevala da se u tu priču uključe svi relevantni akteri, kao što su Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Investiciono razvojna banka Republike Srpske, Fond stanovanja Republike Srpske, Grad Banja Luka i Omladinski savjet Republike Srpske. Svako od aktera je trebao da kroz svoje ovlasti omogući što više mogućnosti i olakšica kako bi se u tu priču krenulo i počelo raditi na konkretnim stvarima. Međutim, ekonomska kriza čini svoje, tako da sredstva koja su potrebna za izgradnju stanova za mlade se trenutno ne mogu obezbijediti. To ne znači da će se sa ovom idejom stati, ali mislim da je sada realizacija ove ideje odgođena do stvaranja boljih uslova i izdvajanja sredstava za angažovanje građevinske firme i izgradnju stanova. Ono što je OSRS imao za zadatak jeste da uradi prijedlog kriterijuma za dobijanje kredita kod IRB-a i kupovinu stanova, i to je urađeno. U međuvremenu će OSRS raditi na stvaranju olakšica za mlade ljude koji žele podići kredit i kupiti stan. Isto tako, u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na povećanju sredstava za subvencije za mlade bračne parove i mlade ljude koji žele kupiti stan. Takođe, ćemo kod IRB-a pokrenuti inicijativu otvoranja nove linije kredita za mlade, ne samo da bude linija kredita za mlade bračne parove. Pokrenućemo inicijativu za smanjenje kamata za podizanje kredita za rješavanje stambenog pitanja.

– Kako mladi, kreativni ljudi mogu da dobiju pomoć i podršku od OSRS da bi realizovali svoje ideje?

Kao što sam i gore naveo, mladi ljudi, pogotovo kreativni ljudi koji imaju ideju mogu dobiti od OSRS-a pomoć i podršku. Mi ćemo ih uputiti na prave adrese koje su im potrebne za realizaciju svojih ideja. U zavisnosti od toga kakva je aktivnost i ideja, OSRS je spreman ponuditi svoje resurse i kapacitete u skladu sa svojim mogućnostima, za realizaciju ideja mladih i kreativnih ljudi. Ovim putem želimo poslati poruku, da mladi treba da se pokrenu, trebaju uzeti stvar u svoje ruke, treba raditi na svojim idejama, ne treba stati na prvoj prepreci, treba nastaviti dalje. Samo upornost, rad i želja će nas dovesti do cilja. U ostvarivanju cilja i ciljeva sigurno neće izostati podrška OSRS, kao krovne omladinske organizacija u Republici Srpskoj.

 

 

eTrafika.net – Milovan Matić

Napiši komentar