fbpx

Prepoznavajući potrebe društva, Centar “Fenix” pokrenuo je niz socijalnih usluga za sve građane Sanskog Mosta. Realizuje nekoliko važnih aktivnosti, a to je prije svega socijalni program za starije i iznemogle osobe, od čega se izdvaja narodna kuhinja i socijalne usluge na lokalnom nivou.

Tekst:Ilma Husika; Foto: Ilma Husika, Muhamed Čulić

Kako nam objašnjava direktorica Centra Adisa Hodžić, ovo udruženje djeluje od 1997. godine i aktivno se zalaže za podršku i zdravlje žena i porodice, te za socijalnu pravdu i poboljšavanje socijalnog i zdravstvenog stanja starih, iznemoglih i bolesnih osoba.

Podrži eTrafiku

Prepoznavajući nedostatak podrške budućim majkama, prvi projekat bio je za trudnice, inovativna njega majke i djeteta. Cilj je osnažiti mlade porodice i pružiti im podršku da samostalno preuzimaju ulogu odgovornog roditelja.

“Kroz različite oblike edukacija i savjetodavni rad, u ponudi imamo: savjetovanje za trudnice, kurseve pripreme za porod i podršku i savjetovanje nakon poroda”, istakla je Hodžić.

Direktorica Centra “Fenix” Adisa Hodžić; Foto: Ilma Husika

Centar je 2008. godine osnovao vlastiti starački dom “Zlatna jesen” sa ukupno 70 mjesta za smještaj i sveobuhvatnu brigu o starijim i nemoćnim osobama. Emina Šehić, direktorica staračkog doma vodi finansije, te ističe da 80 odsto procenata zauzima nihovo učešće i doprinos u svim projektima.

“Uvijek nam je bio cilj da u što većem broju samostalno djelujemo”, kazala je Šehić.

600 stabala voća; Foto: Ilma Husika

Radi iskorištavanja raspoloživih resursa, te razvoja vlastitog domaćinstva pokrenuli su i poljoprivredne aktivnosti. Segment poljoprivrednih aktivnosti je i dio takozvane okupacione i radne terapije. S obzirom na to da mnogi korisnici doma nemaju mogućnost zaposlenja, Centar im pruža  mogućnost angažmana.

“Jako su sretni i zadovoljni kada nama mogu dati neki doprinos, ali s druge  strane mogu u sezoni da nešto zarade i da se osjećaju ispunjeno. Tako da je i taj segment jako važan. Također, znamo da ima ljudi koji mogu da zarade, a nemaju priliku i prinuđeni su da kroz naše socijalne aktivnosti zarade nešto za svoju porodicu, jer ne mogu da obezbijede sve što im treba, ali kroz privremena zapošljavanja mogu da doprinosu”, istakla je Šehić.

U Centru se nalaze četiri plastenika, 1200 sadnica aronije; Foto:Ilma Husika

Korisnici staračkog doma su iskazali zadovoljstvo uslugama koje im se pružaju, jer “Zlatna jesen” je mjesto gdje je starost dobrodošla. U okviru pomenutog doma oragnizuje se: smještaj, briga za starije i bolesne, zdravstvena njega, te socijalni život sa ostalim korisnicima.

“Jako sam zadovoljna, imam sve što mi je potrebno, ponekad me posjećuju moji i tako prolaze dani”, kazala je korisnica doma Zahida.

Korisnici staračkog doma “Zlatna jesen” ; Foto Ilma Husika

Poboljšavanjem kvalitete uslova života stanovništva, Adisa objašnjava da je projekat  “Socijalni servis za stara, bolesna i iznemogla lica”, značajan. Sveobuhvatan pristup ovog projekta se ogleda u analizi i praćenju cjelokupnog životnog stanja svakog korisnika, te odabira najefikasnijeg načina pomoći.

“Sanski Most je udaljen od Kantonalne bolnici 130 km i ujutro dođu ljudi sa djecom, nemaju za autobusku kartu, nemaju za lijekove, dakle pokrivamo sve aspekte socijalne potrebe stanovništva. Svaki dan imamo od 120 do 140 korisnika narodne kuhinje, s tim da imamo od 40 do 50 korisnika kojima vršimo kućnu dostavu”, kazala je Hodžić.

Za najmlađe Centar je otvorio igraonicu “Leptirić” koja je namjenjena za djecu od dvije do sedam godina. Igraonica nudi fleksibilno vrijeme boravka prema potrebi djeteta, sve obroke u vlastitoj kuhinji, te sociljano učenje i interakcija sa drugim generacijama.

“Individealnim pristupom svakom djetetu u prostoru koji je dizajniran i prilagođen djeci nudi razne aktivnosti, a poseban aspekt igraonice je uključivanje djece iz socijalno ugroženih porodica”, kazala je Hodžić.

Igraonica “Leptirići”; Foto: Ilma Husika

Direktorica Adisa navodi da je njihov posljednji projekat usmjeren na obrazovanje odraslih i obuku za njegovateljice. Briga o ljudima treće životne dobi postaje sve važnija, jer je sve veći broj osoba starije dobi kojima je potrebna njega.

“Cilj je educirati polaznike kako bi na što efikasniji i profesionalniji način pružili maksimum njege i omogućili dostojnu i kvalitetniju starost, te stvoriti priliku za nova radna mjesta mladima i ženama”, istakla je Hodžić.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta “Social Media Caravan”, koji realizuju organizacija LIR CD, Banja Luka i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Napiši komentar