Za 17 godina rada OTF-a, FBiH ima samo tri odsto prijeratnih naftnih rezervi

Federacija BiH umjesto 200 miliona litara naftnih rezervi, u trenutku jedne od najvećih naftnih kriza, raspolaže sa cca. 7 miliona litara. Razloge za ove porazne brojke treba tražiti u interesima naftnog lobija, indolentnom odnosu vlasti kao i podatku da je Operator terminali Federacije za 17 godina uspio obnoviti tek 3% prijeratnih kapaciteta za skladištenje nafte. … Continue reading Za 17 godina rada OTF-a, FBiH ima samo tri odsto prijeratnih naftnih rezervi