fbpx

Izrada Plana upravljanja mrkim medvjedom u RS, obuka Interventnog tima za krupne zvijeri RS i zagovaranje formiranja takvog tima u FBiH, prvi nalazi o genskom diverzitetu unutar ove populacije u BiH, podizanje svijesti javnosti o značaju zaštite mrkog medvjeda te umrežavanja sa stručnjacima iz regiona koji se bave ovom temom, rezultati su četvorogodišnjeg projekta “Zaštita mrkog medvjeda na području Dinarida” u BiH. Projekat je realizovao je Centar za životnu sredinu, a podržala ga je njemačka fondacija Euronatur.

Izvor: Saopštenje

“Željeli smo da na što bolji način podržimo očuvanje mrkog medvjeda, ali i suživot čovjeka i ove životinjske vrste. Prvi cilj je bio procjena brojnosti i stanja populacije mrkog medvjeda u BiH. Iako nam nedovoljan broj prikupljenih uzoraka (150) nije dao uvid u veličinu populacije medvjeda kod nas, rezultati su dali važne prve nalaze o genskom diverzitetu i pokazali zadovoljavajući odnos mužjaka i ženki na istraženim područjima (Banjaluka, Glamoč, Bihać)”, istakla je Aleksandra-Anja Dragomirović, koordinatorka projekta iz Centra za životnu sredinu.

Foto baza

Tokom trajanja projekta, Centar za životnu sredinu je uspješno vodio o proces izrade Plana upravljanja medvjedom za RS.

“U Bosni i Hercegovini do sada nije izrađen niti jedan plan upravljanja za pojedinu životinjsku vrstu. Dokument je trenutno u prednacrtu i uskoro će biti i finaliziran njegov nacrt. Ovome je prethodilo dvije godine predanog rada osam članova radne grupe koja je imenovana Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Kreiranje dokumenta je zahtjevalo analizu postojeće dokumentacije i dobijeni su vrijedni uvidi, kao i statistički podaci o staništu medvjeda, štetama, brojnosti, brložištima i mnoge druge važne informacije. U proces izrade dokumenta, pored eksperata i ekspertica iz BiH, uključio se i profesor Đuro Huber iz Hrvatske”, istakla je Dragomirović.

Interventni tim za krupne zvijeri RS imenovan je 2017. godine rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a kroz projekat je podržano podizanje kapaciteta tima, kao i nabavka opreme (puška za uspavljivanje, čeone lampe i dr.).

“Da bismo unaprijedili i osnažili interventi tim, organizovali smo obuke tokom koji su članovi tima obnavljali znanja iz korištenja opreme, radili na Protokolu za uspostavljanje interventnog tima, planu upravljanja za medvjeda i umrežavanju tj. uspostavljanju saradnje i razmjeni znanja s kolegama iz regiona. Važno je pomenuti da je tim od početka imao uspješneintervencije, od kojih izdvajamo oslobađanje mečke iz krivolovnih sajli u Kneževu 2020. godine”, ističu u Centru za životnu sredinu.

Interventni tim za krupne zvijeri RS broji 12 članova ravnomjerno raspoređenih u svim dijelovima Republike Srpske, a tokom trajanja projekta je zagovarano i formiranje istog tima u FBiH. Da će se to i desiti potvrđeno je na sjednici Vlade FBiH održanoj u januaru ove godine, kada je ista zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da formiraju Stručni savjet i Interventni tim za velike zvijeri za područje FBiH.

“U okviru navedenog projekta je postavljeno i pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka u Banjaluci, Foči i Trnovu kako bismo podržali suživot medvjeda i ljudi kroz prevenciju šteta od medvjeda, a izrađena je i prva publikacija na temu krupnih zvijeri u BiH koja na jednostavan način objašnjava prirodne, ali i društvene aspekte krupnih zvijeri i retrospektivu našeg rada u ovoj oblasti od 2015. godine do danas”, dodali su.

Napiši komentar