fbpx

Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv pet direktora šumskih gazdinstava i drugih odgovornih lica u „Šumama RS“ jer su zloupotrijebili položaj i sa računa preduzeća plaćali lične kazne, o čemu je portal CAPITAL pisao prije dvije godine.

Piše: Capital.ba

Iz MUP-a Srpske danas je saopšteno da Uprava kriminalističke policije MUP-a podnijela izvještaj protiv pet odgovornih lica iz šumskih gazdinstava, navodeći njihove inicijale.

Foto baza

CAPITAL je pisao, a što je sada potvrđeno, da su službeni položaj zloupotrijebili Željko Višekruna iz ŠG „Ribnik“, Miloš Bjeljac iz ŠG „Klekovača“ i Čedo Vuković ŠG „Čemernica“ iz Kneževa.

Izvještaj je podnesen protiv njih, kao i protiv Neđe Galića iz ŠG “Oštrelj” Drinić i Nedeljka Antića iz ŠG “Lisina” Mrkonjić Grad, zbog učinjenih krivičnih djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“, a na štetu preduzeća „Šume Republike Srpske“ Sokolac.

Osumnjičeni su da su “Šume Srpske” Sokolac oštetili za 23.500 KM.

„Lica se sumnjiče da su u periodu od 2015. do 2019. godine krivična djela počinila u svojstvu odgovornih lica, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračenjem granica svog ovlaštenja ili neizvršavanjem svoje službene dužnosti, a na štetu „Šume Republike Srpske“, na način da su iz sredstava javnog preduzeća, po njihovom nalogu, vršene uplate novčanih kazni i troškova sudskih postupaka, a koje su izrečene njima kao odgovornim licima“, naveli su u MUP-u.

CAPITAL je imao podatke da su slične zloupotrebe vršene i u ŠG “Birač” iz Vlasenice, ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG „Drina“ Srebrenica, a koji nisu obuhvaćeni ovim izvještajem MUP-a.

CAPITAL je u avgustu 2019. godine otkrio da je više direktora i zaposlenih u “Šumama Republike Srpske” godinama plaćalo lične kazne sa računa preduzeća, a u „Šumama“ su se branili tvrdnjom da nema štete i da će uzeti novac odgovorni refundirati.

Iako je, prema podacima CAPITAL-a, zloupotreba položaja trajala najmanje pet godina, sankcija do tada nije bilo.

CAPITAL je objavio više uplatnica koje dokazuju da su direktori ŠG sa računa preduzeća plaćali lične kazne, odnosno one koje im je izrekla šumarska inspekcija kao odgovornim licima u ŠG.

Jedna od uplatnica pokazivala je da je zloupotreba položaja evidentirana još 2014. godine. Sa računa registrovanog u NLB banci na preduzeće „Šume RS“ u oktobru 2014. godine plaćena je kazna od 500 KM za Miloša Bjeljca iz ŠG „Klekovača“.

šume republike srpske

Javna sredstva zloupotrebljavali su i u drugim organizacionim dijelovima „Šuma RS“. Tako je kazna izrečena direktoru ŠG „Ribnik“ Željku Višekruni, u iznosu od 250 KM, u maju 2017. godine plaćena sa računa gazdinstva.

Višekruna se nije zaustavio na plaćanju jedne kazne, već je i par mjeseci kasnije, u oktobru 2017. godine još jednu ličnu kaznu od 250 KM platio na isti način.

Istu praksu Višekruna je nastavio i u 2018. kada je u avgustu ponovio postupak, samo što je taj put kazna bila duplo veća, odnosno 500 KM, ali to ga nije brinulo jer je istu platio opet sa računa preduzeća.

Sa uplatnica je vidljivo da su kazne za Višekrunu plaćane sa računa koji ŠG „Ribnik“ ima u NLB banci.

Najmanje tri lične kazne plaćene su 2018. godine i za Čedu Vukovića, tadašnjeg direktora ŠG „Čemernica“ iz Kneževa, takođe sa računa ŠG u NLB banci. Jedna od 500 KM plaćena je u februaru, druga od čak 1.750 KM plaćena je u aprilu, a treća kazna u visini od od 500 KM plaćena je u oktobru 2018.

U „Šumama“ su 2019. CAPITAL-u potvrdili da nisu samo direktori plaćali lične kazne s računa preduzeća, već i drugi zaposleni.

Njihova kontrola utvrdila je da su, osim kazni za naprijed navedene direktore, lične kazne plaćane i sa računa ŠG “Birač” iz Vlasenice, i to u 2018. godini kada je na ime kazni plaćeno 1.250 KM.

Dodaju da su kazne za odgovorna lica plaćane i sa računa ŠG „Ribnik“, u 2018. godini u iznosu od 1.000 KM, a u 2019. godini u iznosu od 3.000 KM.

Dodaju da su ista plaćanja bila i s računa ŠG „Romanija“ Sokolac, te da je u 2018. godini plaćeno 750 KM, a u 2019. godini 500 KM.

Zloupotrebe su vršene, priznali su u javnom preduzeću „Šume Republike Srpske“, i u ŠG „Drina“ Srebrenica, gdje je u 2018. godini plaćeno 500 KM kazni za odgovorna lica.

„Prethodno navedeni iznosi ne odnose se samo na direktore, već i na novčane kazne izrečene po prekršajnim nalozima i drugim odgovornim licima u organizacionom dijelu“, napomenuli su u Upravi „Šuma RS“.

Istakli su da su „odmah upozorili“ sve organizacione dijelove da odgovorna lica novčane kazne plaćaju isključivo vlastitim sredstvima.

„Tamo gdje je plaćanje kazni izvršeno sa računa preduzeća, odmah će se izvršiti povrat/refundacija uplaćenih sredstava od odgovornog lica, tako da preduzeću nije nanesena šteta“, pravdali su se ranije iz Uprave JP „Šume RS“.

šume republike srpske

Napiši komentar