fbpx

Skoro 100.000 duga oprošteno bez znanja 90 postotnog vlasnika, likvidnost Društva je na granici, plate su povećane, dijelile se nagrade, te dizali krediti da se može preživjeti, tvrde revizori. Iz EP HZ HB tvrde: Ništa to nije tačno i pozivaju se na a internu reviziju i pitaju zašto se na izvještaj potpisao samo glavni revizor

Piše: interview.ba

Ured revizora Federacije BiH dao je negativno mišljenje na prošlogodišnji izvještaj o radu kompaniji JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne. Tačnije, finansijski izvještaj nije dobio prolaznu ucjenu, a ocjenu s rezervom dobio je Izvještaj o reviziji uslađenosti.

Podrži eTrafiku

Kompanija je na rubu likvidnosti, Društvo se zadužilo kreditom od 65 miliona kako bi izmirili obaveze među dobavljačima, prošle godine ostvaren je značajan pad poslovnih prihoda.

Istovremeno, troškovi plaća i ostalih primanja veći su za gotovo 1,5 miliona nego godinu prije.

Plan javnih nabavki promijenjen je čak 8 puta.

Propalom mostarskom gigantu “Aluminiju” odobren je otpis duga, vrijedan skoro 100 miliona KM bez odobrenja Nadzornog odbora i Vlade Federacije BiH!

Revizori u klin, Uprava u ploču

To je, tek dio nepravilnosti i primjera lošeg poslovanja kompanije koja je 90 posto u vlasništvu Federacije BiH, a 10 posto imaju mali dioničari.

Na sve navode iz JP Elektroprivreda HZ HB kažu  – negativna ocjena na finansijski izvještaj je neutemeljen. Dodaju kako to argumentiraju činjenicom da ga je potpisao “samo” generalni revizor Dževad Nekić, a nedostaje potpis zamjenika glavnog revizora Dragana Kolobarića.

Ukratko, Elektroprivreda HZ HB izvještaj revizora ne priznaje jer je njihova neovisna revizija pokazala da kompanija posluje pozitivno.

No, krenimo redom…

Osnovu za negativnu ocjenu finansijskog izvještaja revizori su našli, prije svega, u činjenici da ispravke vrijednosti potraživanja kompanije, evidentirane direktno na teret kapitala u iznosu od 99.125. 526 (što je zapravo otpis duga “Aluminiju”) nisu izvršene sukladno Pravilniku o računovodstvenim politikama i adekvatnom promjenom odredbi MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjena računovodstvenih procjena i pogrešaka, zbog čega revizori nisu mogli potvrditi financijski rezultat izvještaja.

Manipulacije dugom “Aluminija”, navode revizori, traju godinama. Ukupna potraživanja od “Aluminija” 31. decembra iznosila su 292.929.132 KM i u potpunosti su ispravljana kroz ispravku vrijednosti potraživanja.

Dio ispravke vrijednosti potraživanja od 99.192.526 KM izvršen je upravo prošle godine, a riječ je o neizmirenim računima za 2016., 2018. i 2019. godinu. Za nenaplaćena potraživanja iz 2016. i 2018. godine EP HZ HB je najprije za dug od više od 44 miliona iz 2016. Napravila Aneks ugovora tek krajem 2018.

Sve to, tvrdili su u EP HZ HB radili su na osnovu “određenih informacija”, koje su davale mogućnost naplate dijela potraživanja. No, kako prošle godine ni pfening nije iz “Aluminija” stigao na račun Elektroprivrede HZ HB, odlučili su se na otpis dugva, odnosno kako se to navodi vrijednost potraživanja na teret.

Revizori su konstatirali da Nadzorni odbor kompanije nije razmatrao, niti dao pisano ovlaštenje za otpis potraživanja, iako se radi o ograničenoj aktivnosti, koja je prema Zakonima o javnim preduzećima FBiH morala biti ispoštovana.

Istaknuto je tek da je Nadzorni odbor (Božo Perić, predsjednik i članovi Zoran BuntićIvo VincetićIvica KrivićAlija Fitozović Karmela Miletić)  sredinom jula prošle godine “primio na znanje Izvješće generalnog direktora Marinka Gilje i Uprave Društva upućeno Vladi FBiH, putem resornog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koje se odnosilo na informacije o promjenama u realizaciji aktivnosti po reprogramu duga kupca “Aluminij” d.d. Mostar, konstatovali su revizori.

Vlada i Parlament: Ko je oprostio dugove

Čija je Elektroprivreda HZ HB? Ko kontrolira njen rad? Hoće li i ko odgovarati za prošlogodišnji pad prihoda, gubitke, pa i nesavjesno poslovanje, kojega su utvrdili revizori, pitali smo Bahrudina Šarića, predsjednika Odbora za energetiku i industriju.

– Ni ovaj Odbor ni fedralni zastupnici nisu dobili izvještaj revizora. Ukoliko ga dobijemo, izvještaj ćemo razmatrati, zauzeti svoj stav – kazao nam je kretko Šarić.

Po čijem nalogu i na čiju štetu pitali smo federalnog ministra energetike Nermina Džindića.

No, on se ne sjeća da je do Vlade stigla ova informacija. O izvještaju revizora također nema puno reći jer je zbog zdravstvenih razloga opravdano je bio odsutan iz Vlade.

Saznajemo da ni u ured premijera FBiH Fadila Novalića zvanično nije dobio revizorski izvještaj.

– Uobičajeno je da revizorski izvještaj šalje resorni ministar. Kako je ministar Džindić bio na bolovanju moguće je da će to uskoro stići. Šta će dalje biti? To je sad teško reći. Treba objektivno sagledati stanje – kazao nam je izvor blizak uredu premijera.

Naš sugovornik ne može da vjeruje da je uopće moguće da je JP EP HZ HB otpisala dugovanja od skoro 100.000 Aluminiju.

– To bez suglasnosti Vlade FBiH nije moguće. Ako jeste, kao što tvrdite, onda će neko morati zaista odgovarati. I hoće, uvjeravam Vas. Niko nije vjerovao da će ova Vlada tako rezolutno djelovati i ugasitit Aluminij. Svi su bili nepovjerljivi. Mi smo spremni kompanije koje su gubitaši, menadžmente koji su neodgovorni kazniti najstrožije – kazao nam je sugovornik.

Visoke plaće, pad prihoda

 No, otpis dugova je tek vrh ledenog brijega. Kad se u računicu stave s jedne strane kreditna zaduženja, visoke plaće, naknade, sponzorska izdvajanja, otpisivanje dugovanja, a na drugoj manji prihodi od prodaje, revizori skreću pažnju da je posljednjega dana prošle godine (30.12. 2020.) koeficijent tekuće likvidnosti bio 0,95, što, ističu revizori, ukazuje na to da Društvo tekućim sredstvima nije u mogućnosti pravovremeno izmirivati dospjele novčane obveze.

– Za izmirenje obveza prema dobavljačima u 2019. godini Društvo se zadužilo dugoročnim kreditom od 65.000.000 KM. Tokom 2020. ostvaren je značajan pad poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo gubitkom od poslovnih aktivnosti (3.568.743 KM), dok su troškovi plaća i ostalih osobnih primanja ostvareni u većem iznosu (1.474.381 KM) – konstatairali su revizori.

Faksimil revizorskog izvještaja: Otpis duga nije odobrio Nadzorni odbor

No, bahaćenje narodnim (našim) novcem i nedomaćinsko raspolaganje nije samo pokazano na ovom primjeru.

Kompaniji, koja grca u dugovima, diže kredite za opstanak, gubi kupce ništa nije smetalo da se nastavi ponašati kao u dobra, zlatna vremena. Prema navodima revizora dijelilo se i šakom i kapom. Plaće su ostale visoke  a prošle godine, unatoč značajnom padu prihoda, za naknade je izdvojeno čak 14.155.017 KM.

Pa je za vjerske praznike kompanija razdijelila više od 2,5 miliona KM, oko 800 KM po zaposlenom, što je značajno više od iznosa koji su porezno dopustivi. Djeca zaposlenika dobijala su po 50 KM za blagdan Svetog Nikole, 60 hiljada je potrošeno za susret radnika.

Posebna su stavka javne nabavke, čiji je plan, kako smo izbrojali, prošle godine promijenjen, dopunjavan, brisan i pisan čak 8 puta.

A revizori su ocijenili da je samo jednom izmjenom, u julu prošle godine na prijedlog OJ Distribucije dopunjen za 68 nabavki ukupne vrijednosti 14.214.150 KM.

– Pored toga, Društvo nije osiguralo pravičnu i aktivnu konkurenciju svih ponuđača kod javne nabave usluga reklamiranja u iznosu od 200.000 KM, kako je propisano Zakonom o javnim nabavama – konstatiraju revizori.

Vlada Federacije BiH je još 2010. obavezala javna preduzeća da sponzorstva do 20.000 odobrava Uprava, do 50.000 Nadzorni odbor, a sve preko te cifre sama Vlada na prijedlog resornog ministra.

No, ko hoće, taj se i dosjeti, pa je Elektroprivreda HZ HB prošle godine zaključilo ugovor o sponzoriranju Rukometnog kluba “Izviđač” u iznosu od 49.000 (za što ne treba odobrenje Vlade FBiH), te Ugovor o reklamiranju putem nogometnog kluba s područja Mostara sa konzorcijem Intragent i NK Zrinjski od 200.000 KM.

– Utvrdili smo da je jedan ugovor zaključen za sponzorstvo, a drugi za reklamu, kojima su ugovorene iste usluge (isticanje Sponzora na službenim plakatima i ulaznicama, na dresovima igrača, na promidžbenom materijalu kluba i sl.). Tako je za iste usluge zaključen ugovor o sponzorstvu sukladno zaključku Vlade FBiH i ugovor o reklamiranju sukladno Zakonu o javnim nabavama. Troškovi reklame i sponzorstva su iskazani na temelju primljenih računa, a za iskazane troškove nije izvršena analiza reklame i sponzorstva, kao ni opravdanost njihove visine kako bi se postigli najbolji efekti za Društvo. Internim aktom nisu utvrđeni kriteriji za ugovaranje sponzorstva i usluga reklame, kao ni način ugovaranja ovih usluga – konstatiraju revizori.

Tender dobio neredovni platiša

Sve u svemu u prilično oskudnoj godini Elektropivreda HZ HB je za sponzorstva u cilju reklame izdvojila 1.249.661 KM. No, zanimljivo je da je uglavnom tendersku dokumentaciju preuzimalo najmanje desetak zainteresiranih, a kao po pravilu ponudu dostavljao sam jedan ponuđač.

No, kad je riječ o reklamiranju od 200.000 KM tender je bio tako preočito namijenjen NK Zrinjski, koji gle apsurda, inače nije redovni platiša računa za struju. Elektroprivreda HZ HB je tužilo HŠK Zrinjski za neimirene račune od preko 350.000 KM. No, to nije uvjetovano tenderom. Očito je važnije bilo da je ponuđač iz Mostara.

NK Zrinjski dobio sponzorstvo, a duguje za neplaćene račune

Sve ove ne baš tako sjajne navode i ocjene htjeli smo provjeriti direktno u Elektroprivredi HZ HB. Ne zbog toga što imamo sumnje u nalaz revizora, naprotiv. Više zbog toga da utvrdimo šta namjeravaju učiniti, ko je odobrio otpis duga “Aluminiju”, zašto su se oglušili o zakone i propise koji važe u Federaciji BiH.

Iz Sektora korporativnih komunikacija najprije smo dobili odgovor da su svi njihovi izvještaji o poslovanju dostupni na web stranici, pa eto možemo vidjeti da EP HZ HB posluje pozitivno i kompanija nije dovedena u pitanju.

 Elektroprivreda HZ HB: A gdje je potpis

Na insistiranje da dobijemo nešto više od puke fraze, iz iste službe navode da je negativno mišljenje za finansijse izvještaje neutemeljeno …

– …Jer je JP EP HZ HB d.d. Mostar sukladno Zakonu angažirala neovisan revizorski konzorcij koji čine, FACT  Revizija d.o.o. Zagreb i.Consulting  d.o.o. Sarajevo, koji su dali pozitivno mišljenje na navedene financijska izviješća – napisali su nam.

Dodatnu zabunu uvodi komentar da je negativno mišljenje revizora „potpisano samo od strane Generalnog revizora gospodina Dževada Nekića, dok nedostaje potpis zamjenika glavnog revizora gospodina Dragana Kolobarića”.

– Nedostajanje predviđenog potpisa zamjenika glavnog revizora, kontradiktornost samom sebi, te  suprotno izvješću neovisnog revizorskog konzorcija, smatramo pristranim i neutemeljenim. Iznenađeni smo ponašanjem Ureda za reviziju institucija FBiH, s obzirom da se upravo od njih očekuje stručnost i nepristranost – napisali su nam u reagiranju iz EP HZ HB.

Kakva je to poruka i šta insinuiraju iz Elektroprivrede HZ HB možemo samo nagađati.

Iz Elektroprivrede HZ HB odbijaju navode revizora o nezakonitom otpisu duga mostarskom “Aluminiju” i navode da je njihov (interni, zagrebačko – sarajevski konzorcij revizora) utvrdio da je sve urađeno po zakonu i propisima.

– Presedan je da mišljenje na financijska izvješća od strane neovisnih revizora bude pozitivno  a Ureda za reviziju institucija FBiH negativno, s obzirom da se primjenjuju jedinstveni međunarodni računovodstveni standardi – napominju iz EP HZ HB.

Na kraju ističu da će, sukladno Zakonu, poduzeti ćemo sve predviđene korake s ciljem zaštite interesa i ugleda ove kompanije.

Revizori: Uprava treba djelovati u interesu Društva

S druge strane revizori FBiH ostaju pri svome. Napominju da je prošle godine prihod značajno pao, da Društvo tekućim sredstvima nije u mogućnosti pravovremeno izmirivati dospjele novčane obaveze. I da su upravo ova dva pitanja, uz novo kreditno zaduživanje htjeli istaknuti Parlamentu i Vladi FBiH, odnosno organima upravljanja.

– Pokazatelj likvidnosti i slabiji poslovni rezultati, ukazuju na to da Uprava nije poduzela mjere s ciljem ekonomičnijeg poslovanja i smanjenja troškova, iako je u obavezi da poslove obavlja savjesno, s pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva – odgovorili su nam iz Ureda generalnog revizora.

Troškovi plaća, naknada, nagrada… nisu smanjeni unatoč padu prihoda

Dodali su također da česte izmjene Plana javnih nabavki, posebno, kad za rezultati imaju uvećanje u višemilionskim iznosima, kao što je to ovdje slučaj nisu uobičajene.

Istaknuto je kako Zakon o javnim nabavkama definira osnovna načela, poput transparentnosti, jednakog tretmana prema svim ponuđačima, pravičnu konkurenciju, nediskriminaciju, najefikasnije trošenje javnih sredstava…

Ti principi, navode dalje iz Ureda generalnog revizora, uglavnom nisu ispoštovani u slučaju 200.000 KM koji su dodijeljeni za reklamiranje kompaniji „koja djeluje na području Grada Mostara“.

Šlag na kraju – nove limuzine

Da u EP HZ HB ne brinu previše ni o izvještaju ni o poslovanju ni o gubicima pokazuje i najnoviji tender za nabavku dva vozila, vrijednosti 78.600 KM (bez PDV-a). Da se ne štedi pokazuje namjera za nabavku još tri vozila.

Za početak traže se dvije limuzine, metalik crne, s muzičkom opremom, ekranom osjetljivim na dodir, minimalno šest zvučnika s bluetooth konekcijom za telefon, elektronsku blokadu motora, kao i multifunkcionalni kožni upravljač.

Inače, vozni park ove kompanije prošle, teške godine obogaćen je s najmanje devet automobile, vrijednih gotovo 300.000 KM. Većina automobila kupljena je, na osnovu jedne ponude, od jedne firme iz Ljubuškog.

Sve je, kako bi rekli u Elektroprivredi HZ HB transparentno i po zakonu!

Napiši komentar